Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
153A229 akennsla um kynheilbrigði og ofbeldisforvarnir í grunn - og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
153A228 aeignir og tekjur landsmanna árið 2021fyrirspurn til skrifl. svars
153A227 ahlutafélög o.fl.lagafrumvarp
153A226 askráning raunverulegra eigendalagafrumvarp
153A225 afrekari sala á eignarhluta í Íslandsbankafyrirspurn til skrifl. svars
153A224 amarkviss kennsla um kynheilbrigði og ofbeldisforvarnir í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
153A223 abiðtími eftir afplánunfyrirspurn til skrifl. svars
153A222 akostnaður vegna aðgerða gegn kynferðisbrotumfyrirspurn til skrifl. svars
153A221 amálsmeðferðartími kynferðisbrotamálafyrirspurn til skrifl. svars
153A220 astefna um afreksfólk í íþróttumfyrirspurn til skrifl. svars
153A216 afósturbörnfyrirspurn til skrifl. svars
153A215 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
153A214 asveigjanleg tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofiþingsályktunartillaga
153A212 alandamærilagafrumvarp
153A211 asjúklingatrygginglagafrumvarp
153A206 astaða kvenna í fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
153A205 abörn í fóstrifyrirspurn til skrifl. svars
153A204 alögheimilisskilyrði laga um gjaldþrotaskiptifyrirspurn til skrifl. svars
153A203 aiðgjöld tryggingafélagafyrirspurn til skrifl. svars
153A202 asorpbrennslafyrirspurn til skrifl. svars
153A201 aÞróunarsjóður námsgagnafyrirspurn til skrifl. svars
153A200 askipanir án auglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
153A199 aofbeldi í nánum samböndumfyrirspurn til skrifl. svars
153A198 aendurskoðun reglugerðar um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraustfyrirspurn til skrifl. svars
153A195 akostnaður vegna útgáfu námsgagnafyrirspurn til skrifl. svars
153A194 akostnaður vegna myglu í húsnæði í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
153A193 astaða fyrsta skólastigs skólakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
153A192 atillaga til þingsályktunar um vistmorðfyrirspurn
153A191 askipun þjóðminjavarðar án auglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
153A190 askipun ráðuneytisstjóra án auglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
153A189 askipun ráðuneytisstjóra án auglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
153A188 aVísinda- og nýsköpunarráðlagafrumvarp
153A187 alækkun tolla og gjalda á innfluttar matvörurfyrirspurn
153A186 aálit auðlindanefndar frá árinu 2000fyrirspurn til skrifl. svars
153A185 adánaraðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
153A184 akennsla í fjármálalæsifyrirspurn til skrifl. svars
153A183 akostnaður vegna rannsókna og haldlagningar vímuefnafyrirspurn til skrifl. svars
153A182 ameðalbiðtími einkamála í héraðsdómifyrirspurn til skrifl. svars
153A181 aframlag Krabbameinsfélagsins til nýrrar dagdeildar blóð- og krabbameinslækningafyrirspurn til skrifl. svars
153A180 aóverðtryggð lánfyrirspurn til skrifl. svars
153A179 amat Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna (FSRE) á húsnæðisþörf stofnana ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
153A178 aaðgangur fatlaðra að rafrænum skilríkjumfyrirspurn
153A177 afulltrúar í starfshópi um stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamálafyrirspurn
153A176 asamkeppnishæfni Íslands í alþjóðaviðskiptum og fjárfesting erlendra aðilafyrirspurn
153A175 avextir og verðbólgafyrirspurn
153A174 alyfsala utan apótekafyrirspurn
153A173 aávísun fráhvarfslyfjafyrirspurn til skrifl. svars
153A172 astaðsetning á þyrlu Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
153A171 aendurgreiðsla flugferða vegna heilbrigðisþjónustu innanlandsfyrirspurn til skrifl. svars
153A170 alæknaskorturfyrirspurn til skrifl. svars
153A169 alyfjatengd andlátfyrirspurn
153A168 aorkuskipti farartækja opinberra stofnana og fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
153A167 aleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
153A166 agreiðslureikningarlagafrumvarp
153A165 abrottfall laga um orlof húsmæðralagafrumvarp
153A161 asamgöngusáttmálifyrirspurn til skrifl. svars
153A160 aáform um mislæg gatnamótfyrirspurn til skrifl. svars
153A159 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
153A158 alaxeldifyrirspurn til skrifl. svars
153A157 afundur namibísks ráðherra í dómsmálaráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
153A156 arafræn skilríki í Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
153A155 aniðurfelling námslánaþingsályktunartillaga
153A153 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
153A152 averndartollar á franskar kartöflurfyrirspurn
153A151 agrænmetisræktfyrirspurn til skrifl. svars
153A150 averksmiðjubúskapurfyrirspurn til skrifl. svars
153A149 askuldbindingar Íslands samkvæmt Kyoto-bókuninnifyrirspurn til skrifl. svars
153A148 agjaldfrjálsar heilbrigðisskimanirþingsályktunartillaga
153A147 afjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
153A146 anýsköpunarlausnir í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
153A145 adýrahald og velferð dýraþingsályktunartillaga
153A144 askipulagslöglagafrumvarp
153A143 aráðstöfun útvarpsgjaldsþingsályktunartillaga
153A142 abygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
153A141 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
153A140 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
153A139 arannsóknasetur öryggis- og varnarmálaþingsályktunartillaga
153A138 atekjuskatturlagafrumvarp
153A137 aevrópskir langtímafjárfestingarsjóðirlagafrumvarp
153A136 aframhaldsfræðslalagafrumvarp
153A135 aáfengislöglagafrumvarp
153A134 auppbygging innviða til aukinnar kornræktar á Íslandiþingsályktunartillaga
153A133 askattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
153A132 asjúkratryggingarlagafrumvarp
153A131 asamkeppnisúttekt á löggjöf og regluverkiþingsályktunartillaga
153A130 aframtíð Íslands í svæðisbundinni, fjölþjóðlegri samvinnuþingsályktunartillaga
153A129 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
153A128 agrunnskólarlagafrumvarp
153A127 abúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
153A126 aupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
153A125 aþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
153A124 auppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnanaþingsályktunartillaga
153A123 aflutningur höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðinaþingsályktunartillaga
153A122 aeignarhald í laxeldiþingsályktunartillaga
153A121 aleyfi til að veiða álft o.fl. utan hefðbundins veiðitímaþingsályktunartillaga
153A120 abúvörulöglagafrumvarp
153A119 aaukin verðmætasköpun við nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
153A118 aendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
153A117 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A116 aumhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
153A115 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
153A114 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
153A113 afélagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
153A112 aokur á tímum hættuástandslagafrumvarp
153A111 afjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
153A110 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
153A109 abirting alþjóðasamningaþingsályktunartillaga
153A108 aaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
153A107 aFiskistofalagafrumvarp
153A106 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
153A105 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
153A104 agjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börnþingsályktunartillaga
153A103 apersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
153A102 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
153A101 abúvörulöglagafrumvarp
153A100 aeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
153A99 aókeypis getnaðarvarnir fyrir einstaklinga yngri en 25 áraþingsályktunartillaga
153A98 auppbygging geðdeildaþingsályktunartillaga
153A97 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
153A96 askipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
153A95 agerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
153A94 aþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingulagafrumvarp
153A93 aopinber fjármállagafrumvarp
153A92 aHappdrætti Háskóla Íslands og lög um happdrættilagafrumvarp
153A91 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
153A90 aréttlát græn umskiptiþingsályktunartillaga
153A89 abreytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings o.fl.þingsályktunartillaga
153A88 aorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
153A87 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
153A86 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
153A85 askipun starfshóps um umönnun og geymslu líkaþingsályktunartillaga
153A84 ahagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
153A83 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
153A82 aatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
153A81 astofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandiþingsályktunartillaga
153A80 afjöleignarhúslagafrumvarp
153A79 abarnalöglagafrumvarp
153A78 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A77 astaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðiþingsályktunartillaga
153A76 aneytendastofa o.fl.lagafrumvarp
153A75 abúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
153A74 ainnheimtulöglagafrumvarp
153A73 atekjutenging sekta fyrir umferðarlagabrotþingsályktunartillaga
153A72 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A71 agrænir hvatar fyrir bændurþingsályktunartillaga
153A70 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
153A69 askaðabótalöglagafrumvarp
153A68 aalmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
153A67 aneytendalán o.fl.lagafrumvarp
153A66 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A65 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A64 asjálfstæðar fiskeldisrannsóknir á vegum Háskólaseturs Vestfjarðaþingsályktunartillaga
153A63 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
153A62 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
153A61 asamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólkslagafrumvarp
153A60 aSundabrautþingsályktunartillaga
153A59 afasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
153A58 askaðabótalöglagafrumvarp
153A57 asjúkratryggingarlagafrumvarp
153A56 akaup á nýrri Breiðafjarðarferjuþingsályktunartillaga
153A55 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
153A54 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A53 avelferð dýralagafrumvarp
153A52 abreytingar á aðalnámskrá í grunnskólaþingsályktunartillaga
153A51 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
153A50 avextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
153A49 afullgilding og lögfesting valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
153A48 aMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
153A47 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
153A46 aöruggt farsímasamband á þjóðvegumþingsályktunartillaga
153A45 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
153A44 aalmannatryggingarlagafrumvarp
153A43 askjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússinsþingsályktunartillaga
153A42 aútboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyriþingsályktunartillaga
153A41 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
153A40 aflutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
153A39 aaðgerðir gegn kynferðisbrotum og aukinn stuðningur við þolendur þeirraþingsályktunartillaga
153A38 astarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
153A37 aúrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamálalagafrumvarp
153A36 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
153A35 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
153A34 aendurvinnsla í hringrásarhagkerfinuþingsályktunartillaga
153A33 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
153A32 alögreglulöglagafrumvarp
153A31 atilfærsla dýraeftirlits frá Matvælastofnun til sjálfstæðs dýravelferðarsviðsþingsályktunartillaga
153A30 arannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum o.fl.þingsályktunartillaga
153A29 astarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
153A28 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
153A27 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
153A22 aaukið alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálumþingsályktunartillaga
153A20 avísitala neysluverðslagafrumvarp
153A19 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
153A16 aframkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2lagafrumvarp
153A14 akosningalöglagafrumvarp
153A12 avextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
153A11 asamstöðuaðgerðir vegna verðbólgu og vaxtahækkanaþingsályktunartillaga
153A10 aefling félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisinsþingsályktunartillaga
153A9 aendurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldisþingsályktunartillaga
153A8 atæknifrjóvgun o.fl.lagafrumvarp
153A7 astórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
153A6 atímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.þingsályktunartillaga
153A5 aávana-og fíkniefnilagafrumvarp
153A4 ahækkun skattleysismarka og lágmarksframfærslu lífeyrisþegaþingsályktunartillaga
153A3 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
153A2 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2023lagafrumvarp
153A1 a efjárlög 2023lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.