Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
150A594 atekjuskatturlagafrumvarp
150A593 avegtegundirfyrirspurn til skrifl. svars
150A592 aeftirlit með samrunafyrirspurn til skrifl. svars
150A591 asérákvæði um gróðurhús í byggingarreglugerðfyrirspurn til skrifl. svars
150A590 aleiðsögumennfyrirspurn
150A589 abirting viðskiptaboða og kostun dagskrárefnis á RÚVfyrirspurn til skrifl. svars
150A588 abiðlistar á Vogifyrirspurn til skrifl. svars
150A587 avaraaflsstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
150A586 aótímabær dauðsföllfyrirspurn til skrifl. svars
150A585 aútskrifaðir nemendur úr diplómanámi í lögreglufræðumfyrirspurn til skrifl. svars
150A584 afjöldi lögreglumanna 1. febrúar 2020fyrirspurn til skrifl. svars
150A583 aFasteignafélagið Heimavellirfyrirspurn
150A582 a eneytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
150A581 aFramkvæmd samgönguáætlunar 2018skýrsla
150A580 amálsmeðferð umsókna umsækjenda um alþjóðlega vernd frá öruggum ríkjumfyrirspurn til skrifl. svars
150A579 abörn og umsóknir um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
150A578 aliðskiptaaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
150A577 akaupendur fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
150A576 astefna í almannavarna- og öryggismálumfyrirspurn til skrifl. svars
150A575 asvartolíubrennsla skipafyrirspurn til skrifl. svars
150A574 aflutningur skimana til Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
150A573 aolíu- og eldsneytisdreifingfyrirspurn
150A572 areynsla af breyttu skipulagi heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
150A571 asvifrykfyrirspurn
150A570 aaðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldifyrirspurn
150A569 a estimpilgjaldlagafrumvarp
150A568 a egræn utanríkisstefnaþingsályktunartillaga
150A567 ainnviðir og þjóðaröryggibeiðni um skýrslu
150A566 atakmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytisþingsályktunartillaga
150A565 asala og dreifing kjöts úr heimaslátrunfyrirspurn til skrifl. svars
150A564 asekta- og bótakostnaður Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A563 abyggingar- og rekstrarkostnaður tónlistarhússins Hörpufyrirspurn til skrifl. svars
150A562 aaðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofnafyrirspurn til skrifl. svars
150A561 aeinangrunarvistfyrirspurn til skrifl. svars
150A560 atekjur ríkissjóðs vegna sölu á lyfseðilsskyldum lyfjumfyrirspurn til skrifl. svars
150A559 astjórnvaldssektir á smálánafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
150A558 aoíuflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
150A557 anorrænt samstarf 2019skýrsla
150A556 aNATO-þingið 2019skýrsla
150A555 apersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
150A554 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2019skýrsla
150A553 aÖSE-þingið 2019skýrsla
150A552 aræktarlandfyrirspurn til skrifl. svars
150A551 anorðurskautsmál 2019skýrsla
150A550 asamanburður á greiðslum Samherja fyrir veiðirétt í Namibíu og á Íslandibeiðni um skýrslu
150A549 a estarfsemi Hafrannsóknastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
150A548 ahvatar fyrir fyrirtæki í landbúnaði og sjávarútvegi og líffræðilega fjölbreytnifyrirspurn til skrifl. svars
150A547 ahvatar fyrir iðnaðar- og þjónustufyrirtæki og líffræðilega fjölbreytnifyrirspurn til skrifl. svars
150A546 avinnsla og miðlun upplýsinga um umdeildar skuldir.fyrirspurn til skrifl. svars
150A545 atófa og minkurfyrirspurn
150A544 afjöldi íbúða sem ýmis fjármálafyrirtæki og tengd félög eignuðust árið 2019fyrirspurn til skrifl. svars
150A543 atekjuskatturlagafrumvarp
150A542 agegnsæi umhverfisáhrifa við framleiðslu vara og þjónustufyrirspurn til skrifl. svars
150A541 afæðingarstyrkur til foreldra í fullu námifyrirspurn til skrifl. svars
150A540 ainnflutningur sojabauna og ræktunfyrirspurn til skrifl. svars
150A539 aeignarhald erlendra aðila í sjávarútvegsfyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
150A538 aNorræna ráðherranefndin 2019skýrsla
150A537 amótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
150A536 aAlþjóðaþingmannasambandið 2019skýrsla
150A535 asjúkratryggingarlagafrumvarp
150A534 aVestnorræna ráðið 2019skýrsla
150A533 akostnaður við hjúkrunar- og bráðarýmifyrirspurn til skrifl. svars
150A532 aminningardagur um fórnarlömb helfararinnarþingsályktunartillaga
150A531 aEvrópuráðsþingið 2019skýrsla
150A530 asöfnun upplýsinga um dreifingu starfaþingsályktunartillaga
150A529 abrottfall ýmissa lagalagafrumvarp
150A528 ablóðmerahaldfyrirspurn til skrifl. svars
150A527 aaftökur án dóms og lagafyrirspurn
150A526 areiknilíkan nemendaígildis á framhaldsskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
150A525 abrot opinberra aðila gegn lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karlafyrirspurn til skrifl. svars
150A524 alaunasjóður íslensks afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
150A523 a evarnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslandslagafrumvarp
150A522 aaðgreining á afkomu ÁTVR af sölu áfengis og sölu tóbaksfyrirspurn til skrifl. svars
150A521 avaraflugvellirfyrirspurn til skrifl. svars
150A520 a eNýi Landspítalinn ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
150A519 atakmörkun á sölu orkudrykkjafyrirspurn til skrifl. svars
150A518 ahjúkrunarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
150A517 akröfur um færni ökumannafyrirspurn til skrifl. svars
150A516 akröfur til hópferðabifreiðastjórafyrirspurn til skrifl. svars
150A515 askaðabótakröfur vegna úthlutunar á heimildum til veiða á makrílfyrirspurn til skrifl. svars
150A514 asamfélagstúlkunþingsályktunartillaga
150A513 aóháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahúsþingsályktunartillaga
150A512 aniðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlandaþingsályktunartillaga
150A511 avestnorræn umhverfisverðlaun hafsinsþingsályktunartillaga
150A510 a107. og 108. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2018 og 2019skýrsla
150A509 aVesturlína og Dýrafjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
150A508 a eframkvæmd laga um fasteignalán til neytendafyrirspurn til skrifl. svars
150A507 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A506 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A505 a enefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A504 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A503 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A502 a enefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A501 a enefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A500 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A499 a enefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A498 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A497 anefndir, starfs- og stýrihóparfyrirspurn til skrifl. svars
150A496 a estarfsmannafjöldi Rarikfyrirspurn til skrifl. svars
150A495 a evaraafl heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
150A494 a erafmagnsöryggifyrirspurn til skrifl. svars
150A493 aaðdragandi og afleiðingar óveðurs dagana 9.--11. desember 2019, viðbúnaður og úrbæturbeiðni um skýrslu
150A492 astarfsemi Matvælastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
150A491 astarfsemi Hafrannsóknastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
150A490 astarfsemi Fiskistofufyrirspurn til skrifl. svars
150A489 aNorræna ráðherranefndin 2018skýrsla
150A488 aNorræna ráðherranefndin 2017skýrsla
150A487 afjárhæð veiðigjaldafyrirspurn til skrifl. svars
150A486 adánaraðstoðbeiðni um skýrslu
150A485 aöryggi fjarskiptafyrirspurn til skrifl. svars
150A484 atryggingagjaldlagafrumvarp
150A483 aframvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2018--2024skýrsla
150A482 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar 2018skýrsla
150A481 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
150A480 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
150A479 a eflutnings- og dreifikerfi raforkufyrirspurn til skrifl. svars
150A478 alaunamunur hjúkrunarfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
150A477 a ebirting alþjóðasamningafyrirspurn til skrifl. svars
150A476 ahærri hámarkshraðifyrirspurn til skrifl. svars
150A475 a eafhendingaröryggi raforkufyrirspurn til skrifl. svars
150A474 a ebætur vegna mistaka í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
150A473 a efangelsisdómar og bætur brotaþolafyrirspurn til skrifl. svars
150A472 avinna Tryggingastofnunar ríkisins við leiðréttingu búsetuhlutfalls örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
150A471 avegalöglagafrumvarp
150A470 a edómstólar o.fl.lagafrumvarp
150A469 akynrænt sjálfræðilagafrumvarp
150A468 a efjöleignarhúslagafrumvarp
150A467 a eloftslagsmállagafrumvarp
150A466 amálsmeðferð kvartana hjá landlæknifyrirspurn til skrifl. svars
150A465 abreyting á embætti skattrannsóknarstjóra ríkisinsþingsályktunartillaga
150A464 akostnaður vegna utanlandsferða þingmanna og forseta þingsinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A463 astefna í þjónustu við aldraðafyrirspurn
150A462 aþjónusta við eldra fólkfyrirspurn
150A461 a emótun stefnu Íslands um málefni hafsinsþingsályktunartillaga
150A460 akönnun á viðhorfi almennings í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi, Kanada og Bandaríkjunum til áframhaldandi hvalveiða Íslendingaþingsályktunartillaga
150A459 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
150A458 a efjölmiðlarlagafrumvarp
150A457 a emálefni innflytjendalagafrumvarp
150A456 ahöfundalöglagafrumvarp
150A455 aúttekt á starfsemi Lindarhvols ehf.beiðni um skýrslu
150A454 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
150A453 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
150A452 askráning raunverulegra eigendalagafrumvarp
150A451 a elýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaðilagafrumvarp
150A450 a ebreyting á ýmsum lögum um skatta og gjöldlagafrumvarp
150A449 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.lagafrumvarp
150A448 a ebreyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélagalagafrumvarp
150A447 a eársreikningarlagafrumvarp
150A446 a epersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
150A445 akaup á Microsoft-hugbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
150A444 a eheimild forstöðumanna ríkisstofnana til að hækka eftirlaun starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
150A443 atilfærsla jafnréttismála til forsætisráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
150A442 a eskipting velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneytifyrirspurn til skrifl. svars
150A441 a eskipting velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneytifyrirspurn til skrifl. svars
150A440 a eskuldbindingar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna laga um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómarafyrirspurn til skrifl. svars
150A439 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
150A438 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020þingsályktunartillaga
150A437 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
150A436 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
150A435 a esamgönguáætlun fyrir árin 2020-2034þingsályktunartillaga
150A434 a efimm ára samgönguáætlun 2020-2024þingsályktunartillaga
150A433 a ebúvörulöglagafrumvarp
150A432 a evirðisaukaskattur og tekjuskatturlagafrumvarp
150A431 a estaðfesting ríkisreiknings 2018lagafrumvarp
150A430 a eskaðabótalöglagafrumvarp
150A429 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A428 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A427 a ekafbátaleitfyrirspurn til skrifl. svars
150A426 aúttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólksþingsályktunartillaga
150A425 aaðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómumþingsályktunartillaga
150A424 abrottfall aldurstengdra starfslokareglnaþingsályktunartillaga
150A423 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
150A422 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
150A421 a eleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
150A420 afornminjaskráning á landifyrirspurn til skrifl. svars
150A419 alýðvísindifyrirspurn
150A418 a estarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
150A417 a estarfsmannamál ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A416 astarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A415 a estarfsmannamál stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
150A414 astarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A413 astarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A412 a estarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A411 a estarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A410 a estarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A409 astarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A408 a estarfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A407 agreiðslur til sauðfjárbúa árin 2014-2018fyrirspurn til skrifl. svars
150A406 a eskerðing réttinda almannatrygginga og félagslegrar aðstoðarfyrirspurn til skrifl. svars
150A405 a eendurgreiðslur vegna ólögmætra skerðinga á ellilífeyrifyrirspurn til skrifl. svars
150A404 askimun fyrir legháls- og brjóstakrabbameinifyrirspurn
150A403 a ebiðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmumfyrirspurn til skrifl. svars
150A402 a ebarnaverndarnefndir og umgengnifyrirspurn til skrifl. svars
150A401 aumhverfisskattar, umhverfisgjöld og skattalegar ívilnanirfyrirspurn til skrifl. svars
150A400 aendurskoðun á lögum um stéttarfélög og vinnudeilurfyrirspurn
150A399 aaldursdreifing ríkisstarfsmanna sundurliðuð eftir kynjumfyrirspurn til skrifl. svars
150A398 a efangelsismál og afplánun dómafyrirspurn til skrifl. svars
150A397 aafnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
150A396 aumferðarlöglagafrumvarp
150A395 arafvæðing styttri flugferðaþingsályktunartillaga
150A394 astaða eldri borgara hérlendis og erlendisbeiðni um skýrslu
150A393 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
150A392 atekjuskatturlagafrumvarp
150A391 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
150A390 a elyfjalöglagafrumvarp
150A389 a eviðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landilagafrumvarp
150A388 alagarök, lögskýringarsjónarmið og lögskýringargögn til grundvallar útgáfu reglugerðarfyrirspurn til skrifl. svars
150A387 a estríðsáróðurfyrirspurn til skrifl. svars
150A386 a eleiga skráningarskyldra ökutækjalagafrumvarp
150A385 aeftirlit með gjaldeyrisútboðum Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A384 ahraðari málsmeðferð og bætt réttarstaða þolenda heimilisofbeldis við hjúskaparslitþingsályktunartillaga
150A383 a emálefni aldraðralagafrumvarp
150A382 a ebúvörulög og tollalöglagafrumvarp
150A381 a eúrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðslagafrumvarp
150A380 afrumkvöðlar og hugvitsfólkfyrirspurn til skrifl. svars
150A379 aúttekt á starfsemi Menntamálastofnunarbeiðni um skýrslu
150A378 a eskerðingar á lífeyri almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
150A377 atollamál og Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
150A376 atekjur ríkisins af eldsneyti og bifreiðumfyrirspurn til skrifl. svars
150A375 alengd fangelsisdóma og bætur brotaþolafyrirspurn til skrifl. svars
150A374 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A373 afriðlýst svæðifyrirspurn til skrifl. svars
150A372 agerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa á Íslandiþingsályktunartillaga
150A371 aþinglýsingalög og skráning og mat fasteignalagafrumvarp
150A370 a everðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráninglagafrumvarp
150A369 aaðgerðaáætlun um að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðsluskýrsla
150A368 akaupendur fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
150A367 akönnun á hagkvæmni strandflutningaþingsályktunartillaga
150A366 akynbundið áreiti og ofbeldi við kvensjúkdómaskoðun og fæðingarfyrirspurn til skrifl. svars
150A365 aþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
150A364 a efjáraukalög 2019lagafrumvarp
150A363 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
150A362 a evernd uppljóstraralagafrumvarp
150A361 a eskilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækjalagafrumvarp
150A360 amenntagáttþingsályktunartillaga
150A359 aráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
150A358 aumgengnisréttur og hagur barnafyrirspurn
150A357 amálsmeðferð hjá sýslumanni í umgengnismálumfyrirspurn
150A356 abarnaverndarnefndirfyrirspurn
150A355 aumgengnisúrskurðir og ofbeldi gegn börnumfyrirspurn
150A354 a ejarðgöng milli Siglufjarðar og Fljótafyrirspurn til skrifl. svars
150A353 araforkuflutningur í Finnafirðifyrirspurn til skrifl. svars
150A352 aumhverfismat vegna framkvæmda í Finnafirðifyrirspurn til skrifl. svars
150A351 avegaframkvæmdir í Finnafirðifyrirspurn til skrifl. svars
150A350 a efyrirhuguð bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans hf.fyrirspurn til skrifl. svars
150A349 aaðlögun að loftslagsbreytingum og aðgerðaáætlun þar að lútandifyrirspurn
150A348 aþrotabú föllnu bankanna og endurskoðunarfyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
150A347 ayfirtaka lífeyrisskuldbindinga Bændasamtakannafyrirspurn til skrifl. svars
150A346 aorkudrykkirfyrirspurn til skrifl. svars
150A345 abrottvísun þungaðrar konufyrirspurn til skrifl. svars
150A344 afjöldi og birting dóma og úrskurða Félagsdómsfyrirspurn til skrifl. svars
150A343 aaðgengi hælisleitenda að almenningssamgöngumfyrirspurn
150A342 aýsuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
150A341 a erekstraraðilar sérhæfðra sjóðalagafrumvarp
150A340 afjármálastofnanir og aðgerðir í loftslagsmálumfyrirspurn
150A339 aöryrkjar og námslánfyrirspurn til skrifl. svars
150A338 amenningarhús á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
150A337 aSögusetur íslenska hestsinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A336 astafræn endurgerð prentmálsfyrirspurn
150A335 aframkvæmd nauðungarsölufyrirspurn til skrifl. svars
150A334 aAlþingi sem fjölskylduvænn vinnustaðurþingsályktunartillaga
150A333 aaðgerðir til að stuðla að aukinni framleiðslu á íslensku grænmetifyrirspurn til skrifl. svars
150A332 a ebreyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingarlagafrumvarp
150A331 a esamvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendaverndlagafrumvarp
150A330 a ebreyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendaverndlagafrumvarp
150A329 a eMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
150A328 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
150A327 a erafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
150A326 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
150A325 aþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
150A324 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2018skýrsla
150A323 aheilbrigðisþjónusta og málefni aldraðralagafrumvarp
150A322 abætt réttarstaða þolenda heimilisofbeldis við hjúskaparslitþingsályktunartillaga
150A321 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
150A320 a ealmennar íbúðirlagafrumvarp
150A319 a eHúsnæðis- og mannvirkjastofnunlagafrumvarp
150A318 a ebreyting á ýmsum lögum um matvælilagafrumvarp
150A317 a eþjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afréttalagafrumvarp
150A316 a eáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
150A315 a ebreyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðarlagafrumvarp
150A314 a einnheimta opinberra skatta og gjaldalagafrumvarp
150A313 a estimpilgjaldlagafrumvarp
150A312 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
150A311 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
150A310 aendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
150A309 a eþjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnumþingsályktunartillaga
150A308 aviðhald og varðveisla gamalla bátaþingsályktunartillaga
150A307 adómtúlkarþingsályktunartillaga
150A306 a efjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2021--2024þingsályktunartillaga
150A305 a efjármagnstekjuskatturfyrirspurn til skrifl. svars
150A304 aviðbrögð við aðvörun Evrópska kerfisáhætturáðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A303 anýskógræktfyrirspurn
150A302 a eTröllaskagagöng milli Skagafjarðar og Eyjafjarðarþingsályktunartillaga
150A301 aslátrun sauðfjár og sala afurða beint til neytendafyrirspurn til skrifl. svars
150A300 afjórir tengivegirfyrirspurn til skrifl. svars
150A299 agerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
150A298 asjúkratryggingarlagafrumvarp
150A297 aveggjöld í jarðgöngumfyrirspurn til skrifl. svars
150A296 aforgangsvegir, endurbygging stofnleiða og lagningu bundins slitlags á tengivegifyrirspurn til skrifl. svars
150A295 aráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildumfyrirspurn til skrifl. svars
150A294 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
150A293 a etekjuskatturlagafrumvarp
150A292 a eaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
150A291 aumhverfistölfræði bílaflotansfyrirspurn til skrifl. svars
150A290 alosun gróðurhúsalofttegunda frá ökutækjum og alþjóðlegar skuldbindingarfyrirspurn til skrifl. svars
150A289 asýslumannsembættifyrirspurn
150A288 a ebreytingar á sköttum og gjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
150A287 amyndlistarnám fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
150A286 aRjóður og líknardeild í Kópavogifyrirspurn til skrifl. svars
150A285 a eCBD í almennri söluþingsályktunartillaga
150A284 aúttekt á vinnslu kolefnishlutlauss eldsneytisþingsályktunartillaga
150A283 a edvalar- og hvíldarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
150A282 a egæsluvarðhald og einangrunarvist fangafyrirspurn til skrifl. svars
150A281 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
150A280 aárangur og áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófsbeiðni um skýrslu
150A279 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
150A278 a ebætur vegna ærumeiðingalagafrumvarp
150A277 averndun og varðveisla skipa og bátaþingsályktunartillaga
150A276 a esviðslistirlagafrumvarp
150A275 afullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíuþingsályktunartillaga
150A274 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 um breytingu á I. og II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A273 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2019 um breytingu á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A272 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A271 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A270 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A269 a ebreyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl.lagafrumvarp
150A268 asameining sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
150A267 asamkeppnisúttekt á löggjöf og regluverkiþingsályktunartillaga
150A266 a elyfjalöglagafrumvarp
150A265 akolefnismerking á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til manneldisþingsályktunartillaga
150A264 askipan nefndar til að meta stöðu og gera tillögur um framtíð Íslands í svæðisbundinni, fjölþjóðlegri samvinnuþingsályktunartillaga
150A263 adreifing fjármagns til rannsókna, þróunar og nýsköpunar eftir landshlutumfyrirspurn
150A262 ahagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
150A261 abirting persónuupplýsinga í dómum og úrskurðumfyrirspurn til skrifl. svars
150A260 akröfur og bætur vegna mistaka í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
150A259 aatvika- og slysaskráningfyrirspurn til skrifl. svars
150A258 alögskráning sjómanna og siglingatímafyrirspurn til skrifl. svars
150A257 ataka ellilífeyris hjá sjómönnumfyrirspurn
150A256 abiðtími og stöðugildi sálfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
150A255 alöggæslustörf á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
150A254 a eábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðrum réttarheimildumbeiðni um skýrslu
150A253 abreytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
150A252 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
150A251 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
150A250 aumhverfis- og öryggishagsmunir Íslands á norðurslóðumfyrirspurn til skrifl. svars
150A249 aevrópskt varnarsamstarffyrirspurn til skrifl. svars
150A248 aendurskoðun þjóðaröryggisstefnufyrirspurn til skrifl. svars
150A247 asérfræðiþekking í öryggismálumfyrirspurn til skrifl. svars
150A246 agildi varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna frá 1951fyrirspurn til skrifl. svars
150A245 a etollalög o.fl.lagafrumvarp
150A244 amarkaðs- og kynningarmál heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
150A243 a eþjóðarsjóðurlagafrumvarp
150A242 a edreifing námslána hjá Lánasjóði íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
150A241 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
150A240 a eaukinn útflutningur á óunnum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
150A239 aþjóðaröryggi og birgðastaðafyrirspurn til skrifl. svars
150A238 ahafverndarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
150A237 aþvagleggirfyrirspurn til skrifl. svars
150A236 anýsköpun í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
150A235 ainnheimta félagsgjaldafyrirspurn til skrifl. svars
150A234 aurðun úrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
150A233 amenntun lögreglumannafyrirspurn
150A232 a eútgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttarþingsályktunartillaga
150A231 agirðingarlöglagafrumvarp
150A230 a egrunnskólarlagafrumvarp
150A229 a ematvælilagafrumvarp
150A228 averktakakostnaður embættis ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
150A227 averktakakostnaður Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A226 a ekostnaður við húsnæði landlæknisembættisins, skrifstofuhúsnæði Landspítalans og húsnæði Blóðbankansfyrirspurn til skrifl. svars
150A225 afasteignagjöld ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A224 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
150A223 a eneytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
150A222 aframkvæmd EES-samningsinsskýrsla
150A221 a ekynskráning í þjóðskráfyrirspurn til skrifl. svars
150A220 astefna og aðgerðir í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
150A219 ainnflutningur og notkun á jarðefnaeldsneytifyrirspurn til skrifl. svars
150A218 a ekolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnisfyrirspurn til skrifl. svars
150A217 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A216 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A215 a eutanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A214 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A213 a eutanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A212 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A211 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A210 a eutanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A209 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A208 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A207 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A206 autanlandsferðir á vegum embættis forseta Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A205 autanlandsferðir á vegum Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
150A204 amerkingar um kolefnisspor matvælaþingsályktunartillaga
150A203 a estjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæsastofna á Íslandiþingsályktunartillaga
150A202 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
150A201 a eskógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendisfyrirspurn til skrifl. svars
150A200 a euppsagnir hjá Íslandspóstifyrirspurn til skrifl. svars
150A199 aupplýsingagjöf um kolefnislosunfyrirspurn
150A198 aviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
150A197 aendurskoðun búvörusamnings fyrir mjólkurframleiðslufyrirspurn
150A196 a estjórnsýsla forsjár- og umgengnismálafyrirspurn til skrifl. svars
150A195 a estarfsmannafjöldi Landsvirkjunar og launakjör yfirstjórnarfyrirspurn til skrifl. svars
150A194 alyfjamálfyrirspurn
150A193 afjöldi íbúða sem fjármálafyrirtæki hafa eignastfyrirspurn til skrifl. svars
150A192 a eástæður hlerana frá ársbyrjun 2014fyrirspurn til skrifl. svars
150A191 astaða barna tíu árum eftir hrunþingsályktunartillaga
150A190 a eskráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamærilagafrumvarp
150A189 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A188 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A187 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A186 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
150A185 aháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
150A184 a eráðherraábyrgðlagafrumvarp
150A183 a eheimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017lagafrumvarp
150A182 a eAkureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandiþingsályktunartillaga
150A181 a efélög til almannaheillalagafrumvarp
150A180 a estarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
150A179 a eniðurfelling ábyrgða á eldri námslánumþingsályktunartillaga
150A178 aeigendastefnur Landsvirkjunar og Isaviafyrirspurn
150A177 arafvæðing hafnafyrirspurn
150A176 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
150A175 aumferðarlöglagafrumvarp
150A174 arekstur hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
150A173 aheimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
150A172 aGuðmundar- og Geirfinnsmálfyrirspurn til skrifl. svars
150A171 alagaheimild til útgáfu reglugerðarfyrirspurn til skrifl. svars
150A170 ameðferð sakamálalagafrumvarp
150A169 araforkuöryggi á Vestfjarðakjálkanumfyrirspurn til skrifl. svars
150A168 amálefni Hljóðbókasafns Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A167 aaldur ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
150A166 a eframleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
150A165 a emarkviss fræðsla um kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptumþingsályktunartillaga
150A164 askipulagt hjartaeftirlit ungs fólksþingsályktunartillaga
150A163 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
150A162 avistvæn innkaupfyrirspurn til skrifl. svars
150A161 a eFerðamálastofa og nýsköpun í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
150A160 aheimavist við Fjölbrautaskóla Suðurlandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A159 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
150A158 a einnheimtulöglagafrumvarp
150A157 a ekostnaðarþátttaka ríkisins í dreifingu eldsneytis og uppbyggingu hleðslustöðvanetsfyrirspurn til skrifl. svars
150A156 ahjólreiðastígarfyrirspurn til skrifl. svars
150A155 a efullgilding alþjóðasamnings um orkumálfyrirspurn til skrifl. svars
150A154 a eundanþágur frá fasteignaskattifyrirspurn til skrifl. svars
150A153 a ehvalrekifyrirspurn til skrifl. svars
150A152 aáfengisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
150A151 askattur á barnagreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barnafyrirspurn til skrifl. svars
150A150 astrandveiðar árið 2019fyrirspurn til skrifl. svars
150A149 astefnumótun í náms- og starfsráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
150A148 a estefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023þingsályktunartillaga
150A147 afullgilding Haag-samningsins frá 1954 um vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökumþingsályktunartillaga
150A146 aviðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníuþingsályktunartillaga
150A145 aopinber fjármállagafrumvarp
150A144 asala á ríkisjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
150A143 amengun skemmtiferðaskipafyrirspurn
150A142 aráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinulagafrumvarp
150A141 akostnaður Landsvirkjunar vegna sæstrengsfyrirspurn til skrifl. svars
150A140 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
150A139 a eskipun rannsóknarnefndar til að fara yfir starfshætti í Guðmundar- og Geirfinnsmálumþingsályktunartillaga
150A138 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
150A137 avaraaflsstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
150A136 arafræn byggingargáttfyrirspurn til skrifl. svars
150A135 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
150A134 abreyting á lögum um fjöleignarhúsfyrirspurn til skrifl. svars
150A133 afæðingar- og foreldraorloffyrirspurn til skrifl. svars
150A132 a estuðningur við nýsköpunfyrirspurn til skrifl. svars
150A131 abreyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsinslagafrumvarp
150A130 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
150A129 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
150A128 a efullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélagaþingsályktunartillaga
150A127 a estefnumótun og framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
150A126 a eviðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarðaþingsályktunartillaga
150A125 a eríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikningalagafrumvarp
150A124 a eathugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
150A123 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
150A122 a eráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptanetalagafrumvarp
150A121 a emótun klasastefnuþingsályktunartillaga
150A120 a eráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandiþingsályktunartillaga
150A119 abarnalöglagafrumvarp
150A118 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
150A117 a eleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
150A116 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
150A115 a eútlendingarlagafrumvarp
150A114 a enauðungarsölur og fjárnám hjá einstaklingumfyrirspurn til skrifl. svars
150A113 a eskuldbinding íslenska ríkisins um að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslenskum réttifyrirspurn til skrifl. svars
150A112 akostnaður við snjómokstur og hálkuvörnfyrirspurn til skrifl. svars
150A111 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá undirstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
150A110 arafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
150A109 afordæming meðferðar bandarískra stjórnvalda á flóttabörnumþingsályktunartillaga
150A108 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
150A107 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A106 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A105 ainnleiðing á stefnu um opinn og frjálsan hugbúnaðfyrirspurn til skrifl. svars
150A104 atímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
150A103 anáttúrustofurþingsályktunartillaga
150A102 a eframkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023þingsályktunartillaga
150A101 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
150A100 ameðferð einkamálalagafrumvarp
150A99 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
150A98 ajafnræði við launasetningu ólíkra starfsstétta hjá hinu opinberafyrirspurn
150A97 a eeignir og tekjur landsmanna árið 2018fyrirspurn til skrifl. svars
150A96 a etekjuskatturlagafrumvarp
150A95 astafræn endurgerð íslensks prentmáls vegna þingsályktunar nr. 20/148skýrsla
150A94 a eútlendingarlagafrumvarp
150A93 a estimpilgjaldlagafrumvarp
150A92 a estuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
150A91 akostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðiðbeiðni um skýrslu
150A90 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
150A89 a etekjuskatturlagafrumvarp
150A88 a eréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
150A87 a ebarnaverndarlög og almenn hegningarlöglagafrumvarp
150A86 a ebygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
150A85 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
150A84 a eóháð úttekt á Landeyjahöfnþingsályktunartillaga
150A83 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A82 a eársreikningar og hlutafélöglagafrumvarp
150A81 akosningar til Alþingislagafrumvarp
150A80 a eutanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
150A79 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
150A78 akjötræktþingsályktunartillaga
150A77 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A76 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
150A75 a eárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
150A74 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A73 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
150A72 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
150A71 aFiskistofalagafrumvarp
150A70 a eundirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
150A69 a ehagsmunafulltrúi aldraðraþingsályktunartillaga
150A68 a elögreglulöglagafrumvarp
150A67 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
150A66 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
150A65 anáttúruverndlagafrumvarp
150A64 a eheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
150A63 amálefni aldraðralagafrumvarp
150A62 a elandlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
150A61 a einnviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
150A60 a evegalöglagafrumvarp
150A59 a eutanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
150A58 a eflóðavarnir á landiþingsályktunartillaga
150A57 a estjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
150A56 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
150A55 a emenningarsalur Suðurlandsþingsályktunartillaga
150A54 a eþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
150A53 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
150A52 astofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
150A51 ahlutafélöglagafrumvarp
150A50 a eKristnisjóður o.fl.lagafrumvarp
150A49 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
150A48 a eáfengislöglagafrumvarp
150A47 aþjóðsöngur Íslendingalagafrumvarp
150A46 a evalfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
150A45 a eúrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamálalagafrumvarp
150A44 a emótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandiþingsályktunartillaga
150A43 askylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustuþingsályktunartillaga
150A41 a ebúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
150A40 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karla o.fl.lagafrumvarp
150A39 arannsókn á fjárfestingarleið Seðlabanka Íslandsþingsályktunartillaga
150A38 a emótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginuþingsályktunartillaga
150A37 a egjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðirþingsályktunartillaga
150A36 a efræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustuþingsályktunartillaga
150A35 a eorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
150A34 a etekjuskatturlagafrumvarp
150A33 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
150A32 a eendurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárræktþingsályktunartillaga
150A31 a egrænn samfélagssáttmáliþingsályktunartillaga
150A30 a eaðgerðir í þágu smærri fyrirtækjaþingsályktunartillaga
150A29 a ejarðalöglagafrumvarp
150A28 a esértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdómaþingsályktunartillaga
150A27 a etekjuskatturlagafrumvarp
150A26 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
150A25 a estaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðþingsályktunartillaga
150A24 a ebetrun fangaþingsályktunartillaga
150A23 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
150A22 a erannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgaraþingsályktunartillaga
150A21 a eauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
150A20 a eaðgerðaáætlun í jarðamálumþingsályktunartillaga
150A19 a esamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
150A18 a estimpilgjaldlagafrumvarp
150A17 a e300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatryggingaþingsályktunartillaga
150A16 a egrunnskólarlagafrumvarp
150A15 a estofnun embættis tæknistjóra ríkisinsþingsályktunartillaga
150A14 a estarfsemi smálánafyrirtækjalagafrumvarp
150A13 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
150A12 a ebúvörulöglagafrumvarp
150A11 a evarnarmálalöglagafrumvarp
150A10 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
150A9 a eskattleysi launatekna undir 350.000 kr.þingsályktunartillaga
150A8 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
150A7 a esjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögregluþingsályktunartillaga
150A6 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
150A5 a eeinföldun regluverksþingsályktunartillaga
150A4 a esérstakur skattur á fjármálafyrirtækilagafrumvarp
150A3 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
150A2 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020lagafrumvarp
150A1 a efjárlög 2020lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.