Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
154A1124 anámuvinnsla á hafsbotnifyrirspurn
154A1123 abeitingu fyrirvara í eldri lögum um útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
154A1122 askipulagsfulltrúifyrirspurn til skrifl. svars
154A1121 averklagsreglur Ríkisútvarpsins um kynferðisbrot starfsfólks og verktakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1120 aaðstoð við erlenda ríkisborgarafyrirspurn til skrifl. svars
154A1119 afélög í eigu ríkisfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
154A1118 aveiting ríkisborgararéttar með lögumþingsályktunartillaga
154A1117 asveigjanleikaákvæði og losunarheimildirfyrirspurn til skrifl. svars
154A1116 averðlagsþróun innanlandsflugsfyrirspurn til skrifl. svars
154A1115 abarna- og unglingageðteymi Sjúkrahússins á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A1114 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A1113 aáhrif aðgerðaáætlunar um orkuskiptifyrirspurn til skrifl. svars
154A1112 aflutningur einstaklinga til Íraks og endurviðtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1111 abótagreiðslur til landeigenda vegna undirbúningsframkvæmda við Holtavirkjun og Hvammsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
154A1110 ameginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2023skýrsla
154A1109 afélagsaðstoð fyrir útlendinga sem sætt hafa niðurfellingu réttindafyrirspurn til skrifl. svars
154A1108 aheilbrigðisþjónusta fyrir útlendinga sem sætt hafa niðurfellingu réttindafyrirspurn til skrifl. svars
154A1107 akostnaðarauki ríkissjóðs við óskertar fæðingarorlofsgreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
154A1106 avopnahlé og mannúðaraðstoð í Palestínuþingsályktunartillaga
154A1105 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
154A1104 astaðfesting rammasamkomulags milli Íslands og Grænlands um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honumþingsályktunartillaga
154A1103 atollalöglagafrumvarp
154A1102 asendiráð eða sendiskrifstofa á Spánifyrirspurn til skrifl. svars
154A1101 atjón eigenda íbúðar- og atvinnuhúsnæðis í Grindavík og aðkoma vátryggingafélagafyrirspurn til skrifl. svars
154A1100 astarfsemi afeitrunardeildar fyrir ólögráða ungmenni á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
154A1099 autanríkis- og alþjóðamál 2023skýrsla
154A1098 agjaldfrjálsar brjóstaskimanirfyrirspurn
154A1097 abrjóstaskimanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A1096 amengun frá skolvatnifyrirspurn
154A1095 a eframkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A1094 averklag Náttúruhamfaratryggingar Íslands við skoðun á húsnæði í Grindavíkbeiðni um skýrslu
154A1093 agrænar fjárfestingarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1092 aauglýsingasala RÚVfyrirspurn
154A1091 afjármálareglurskýrsla
154A1090 askýrsla framtíðarnefndar fyrir árin 2022 og 2023skýrsla
154A1089 aaðgengi einstaklinga á einhverfurófi að geðheilsuteymi taugaþroskaraskanafyrirspurn til skrifl. svars
154A1088 amat á öryggi ríkjafyrirspurn til skrifl. svars
154A1087 abreyting á ýmsum lögum um skatta og gjöldlagafrumvarp
154A1086 askatttekjur o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
154A1085 a eörorku- og ellilífeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
154A1084 aumhverfismat framkvæmda og áætlana og skipulagslöglagafrumvarp
154A1083 avarnir íslensks samfélags gegn hryðjuverkumfyrirspurn til skrifl. svars
154A1082 aaðför og nauðungarsalalagafrumvarp
154A1081 afyrning kröfuréttindalagafrumvarp
154A1080 aeinkaflug á Reykjavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
154A1079 aaðgerðir til að verja virðingu Alþingis, Austurvallar og mikilvægra minnisvarða þjóðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1078 a efjáraukalög 2024lagafrumvarp
154A1077 amarkaðssetningarlöglagafrumvarp
154A1076 aEvrópska efnahagssvæðiðlagafrumvarp
154A1075 a ehúsnæðisbæturlagafrumvarp
154A1074 asparnaður í gulliþingsályktunartillaga
154A1073 arannsóknarstofnun í byggingariðnaðiþingsályktunartillaga
154A1072 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
154A1071 aaðgerðir gegn kynskiptum vinnumarkaðifyrirspurn
154A1070 avirðisaukaskattur vegna vinnu á verkstaðfyrirspurn til skrifl. svars
154A1069 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A1068 aupplýsingar um aðgerðasinnafyrirspurn til skrifl. svars
154A1067 aerlend fjárfesting á Íslandi samanborið við önnur norræn ríkibeiðni um skýrslu
154A1066 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1065 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1064 a eávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1063 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1062 a eávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1061 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1060 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1059 a eávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1058 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1057 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1056 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1055 aávinningur sjálfvirknivæðingar og gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1054 akostnaður vegna fangafyrirspurn til skrifl. svars
154A1053 a esala rafmagnsbílafyrirspurn til skrifl. svars
154A1052 aalþjóðleg vernd og dvalarleyfi á grundvelli sérþekkingarfyrirspurn til skrifl. svars
154A1051 arafræn skilríki og rafræn SIM-kortfyrirspurn til skrifl. svars
154A1050 a eslys af völdum drifskaftsfyrirspurn til skrifl. svars
154A1049 a esálfræðiþjónusta fyrir Grindvíkingafyrirspurn til skrifl. svars
154A1048 agagnkvæm réttaraðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
154A1047 aslátrun húsdýra og þjónusta erlendra sérfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
154A1046 akostnaður vegna framfylgdar ákvæða útlendingalagafyrirspurn til skrifl. svars
154A1045 abrjóstaminnkunaraðgerðirfyrirspurn
154A1044 a eendurskoðun reglugerðar um hollustuhættifyrirspurn til skrifl. svars
154A1043 afundur með börnum úr Grindavíkfyrirspurn til skrifl. svars
154A1042 aniðurlagning Útlendingastofnunarþingsályktunartillaga
154A1041 aþjónustusviptingfyrirspurn til skrifl. svars
154A1040 afjárframlög til íþróttamálabeiðni um skýrslu
154A1039 arannsókn vegna snjóflóðs sem féll í Súðavík 16. janúar 1995þingsályktunartillaga
154A1038 avantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningarvantraust
154A1037 aalmenningssamgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A1036 aferðamálastefna og aðgerðaáætlun til ársins 2030þingsályktunartillaga
154A1035 a efjármálaáætlun fyrir árin 2025--2029þingsályktunartillaga
154A1034 avegakerfi og vegaframkvæmdir á Vesturlandifyrirspurn til skrifl. svars
154A1033 a eraforkuöryggi á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
154A1032 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1031 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A1030 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A1029 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1028 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A1027 akostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A1026 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1025 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A1024 akostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A1023 ayfirvinna ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
154A1022 avefurinn opnirreikningar.isfyrirspurn til skrifl. svars
154A1021 atölfræði um tekjur fólks eftir þjóðerni, eignir o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
154A1020 astöðugildi hjá Framkvæmdasýslunni--Ríkiseignumfyrirspurn til skrifl. svars
154A1019 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1018 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A1017 akostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A1016 aÍslandspóstur ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
154A1015 abreytingar á reglum um skattmatfyrirspurn til skrifl. svars
154A1014 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A1013 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A1012 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A1011 a eskýrsla starfshópsfyrirspurn til skrifl. svars
154A1010 aatvinnuréttindi kvenna að loknu fæðingarorlofifyrirspurn
154A1009 aþjónusta við ungmenni sem eru ekki í vinnu, virkni eða námifyrirspurn
154A1008 avistun á viðeigandi hælifyrirspurn til skrifl. svars
154A1007 a eaðkeypt þjónusta hjá Samkeppniseftirlitinufyrirspurn til skrifl. svars
154A1006 auppbygging jarðganga á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
154A1005 a elæknaskortur í Grundarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
154A1004 agrjótkastfyrirspurn til skrifl. svars
154A1003 aalmenningssamgöngur milli byggðafyrirspurn til skrifl. svars
154A1002 agervigreindfyrirspurn
154A1001 asundkortfyrirspurn
154A1000 agervigreindfyrirspurn
154A999 agervigreindfyrirspurn
154A998 agervigreindfyrirspurn
154A997 aaðgerðaáætlun gegn hatursorðræðufyrirspurn
154A996 a eNorður-Atlantshafssjávarspendýraráðiðfyrirspurn til skrifl. svars
154A995 akvótasettar nytjategundir sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
154A994 aundanþágur frá fasteignaskattifyrirspurn til skrifl. svars
154A993 aumferðartafir og hagvöxturfyrirspurn til skrifl. svars
154A992 atekjur Þjóðskrár og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A991 astuðningur við almenningssamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
154A990 aendurnýting örmerkjafyrirspurn til skrifl. svars
154A989 arafmagnsbílarfyrirspurn til skrifl. svars
154A988 aleigubifreiðaaksturfyrirspurn til skrifl. svars
154A987 ahúsnæðisstuðningurfyrirspurn til skrifl. svars
154A986 ahúsnæðissjálfseignarstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A985 ahafnarsvæðið í Þorlákshöfnfyrirspurn til skrifl. svars
154A984 ahafnarframkvæmdir í Keflavík vestan Þorlákshafnarfyrirspurn til skrifl. svars
154A983 abifhjólfyrirspurn til skrifl. svars
154A982 aatvinnuleyfi til leigubifreiðaakstursfyrirspurn til skrifl. svars
154A981 avinnudeilusjóður Samtaka atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A980 aútreikningur launaþróunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A979 aútgreiddar barnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
154A978 atekjur af auðlegðarskattifyrirspurn til skrifl. svars
154A977 askattlagning lífeyristeknafyrirspurn til skrifl. svars
154A976 asamráð stjórnvalda og persónuafsláttur lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
154A975 afæðingarorlofsgreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
154A974 afjárfestingarátak í fjáraukalögum fyrir árið 2020fyrirspurn til skrifl. svars
154A973 afasteignagjöld ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A972 abifhjólfyrirspurn til skrifl. svars
154A971 askrifleg svör forseta Alþingis við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A970 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A969 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A968 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A967 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A966 a eskrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A965 a eskrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A964 a eskrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A963 a eskrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A962 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A961 a eskrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A960 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A959 askrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A958 adómur Mannréttindadómstóls Evrópu nr. 53600/20fyrirspurn
154A957 aumsóknir um ríkisborgararétt sem Alþingi veitir með lögumfyrirspurn til skrifl. svars
154A956 aþjónusta við ungt fólk sem er ekki í vinnu, virkni eða námifyrirspurn til skrifl. svars
154A955 aþjónusta og úrræði Vinnumálastofnunar sem miðast að ungu fólki sem er ekki í vinnu, virkni eða námifyrirspurn til skrifl. svars
154A954 aíslenskupróf fyrir umsækjendur um íslenskan ríkisborgararéttfyrirspurn til skrifl. svars
154A953 aafturköllun dvalarleyfis og brottvísun erlendra ríkisborgarafyrirspurn til skrifl. svars
154A952 a ený geðdeild Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
154A951 avistun fylgdarlausra barna á flótta sem eru ekki í fóstri á vegum barnaverndaryfirvaldafyrirspurn til skrifl. svars
154A950 abreytt stjórnsýsluframkvæmd vegna umsókna um fjölskyldusameiningufyrirspurn til skrifl. svars
154A949 abeiting ákvæðis laga um útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
154A948 ahúsleit á lögmannsstofumfyrirspurn
154A947 aástandsskoðun húseignafyrirspurn til skrifl. svars
154A946 agjaldheimta af handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaðafyrirspurn til skrifl. svars
154A945 amannvirkilagafrumvarp
154A944 avantraust á matvælaráðherravantraust
154A943 aframhaldsskólarlagafrumvarp
154A942 a eOrkusjóðurlagafrumvarp
154A941 a eefling og uppbygging sögustaðaþingsályktunartillaga
154A940 a ebókmenntastefna fyrir árin 2024--2030þingsályktunartillaga
154A939 a esamvinnufélög, Evrópufélög og evrópsk samvinnufélöglagafrumvarp
154A938 a eopinber skjalasöfnlagafrumvarp
154A937 a elistamannalaunlagafrumvarp
154A936 a esviðslistirlagafrumvarp
154A935 a eMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
154A934 a enámsstyrkirlagafrumvarp
154A933 aíslensk sendiskrifstofa á Spániþingsályktunartillaga
154A932 agerð viðauka við almenna eigendastefnu fyrir öll fyrirtæki í eigu ríkisinsþingsályktunartillaga
154A931 a eskáklagafrumvarp
154A930 a elagareldilagafrumvarp
154A929 afiskveiðiviðræður milli Íslands og Grænlands varðandi aðgang til makrílveiða á Norðaustur-Atlantshafi á árinu 2024þingsályktunartillaga
154A928 a efullnusta refsingalagafrumvarp
154A927 a eaðgerðir gegn peningaþvætti o.fl.lagafrumvarp
154A926 aaðför og nauðungarsalalagafrumvarp
154A925 alögræðislöglagafrumvarp
154A924 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
154A923 a eumferðarlöglagafrumvarp
154A922 a eréttindagæsla fyrir fatlað fólklagafrumvarp
154A921 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
154A920 a eráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka hf.lagafrumvarp
154A919 a eopinber innkauplagafrumvarp
154A918 a etekjuskatturlagafrumvarp
154A917 a evirðisaukaskattur og kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiðalagafrumvarp
154A916 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
154A915 a ebreyting á ýmsum lögum á fjármálamarkaðilagafrumvarp
154A914 a einnviðir markaða fyrir fjármálagerninga sem byggjast á dreifðri færsluskrártæknilagafrumvarp
154A913 a ebrottfall ýmissa laga á sviði fjármálamarkaðarlagafrumvarp
154A912 afrjálst flæði ópersónugreinanlegra gagnalagafrumvarp
154A911 a eNýsköpunarsjóðurinn Kríalagafrumvarp
154A910 a efæðingar- og foreldraorlof og sorgarleyfilagafrumvarp
154A909 a ebreyting á ýmsum lögum vegna samstarfs og eftirlits á vinnumarkaðilagafrumvarp
154A908 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
154A907 a elandlæknir og lýðheilsa og sjúkraskrárlagafrumvarp
154A906 a esjúkraskrárlagafrumvarp
154A905 a evísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
154A904 a esjúkraskrár og landlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
154A903 a eskráð trúfélög o.fl.lagafrumvarp
154A902 ahúsnæði Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnarfyrirspurn til skrifl. svars
154A901 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A900 a everndar- og orkunýtingaráætlunlagafrumvarp
154A899 a estefna stjórnvalda um uppbyggingu vindorku á Íslandiþingsályktunartillaga
154A898 a ebreytingar á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunarlagafrumvarp
154A897 a eríkisfang brotamannafyrirspurn til skrifl. svars
154A896 auppljóstrararfyrirspurn til skrifl. svars
154A895 a esímsvörun í síma 1700fyrirspurn til skrifl. svars
154A894 aspilakassarfyrirspurn til skrifl. svars
154A893 atölfræði um tekjur fólks eftir þjóðerni, eignir o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
154A892 a eskerðing lífeyrisfyrirspurn til skrifl. svars
154A891 aáhrif breytinga á 194. gr. almennra hegningarlaga og um opinbera framkvæmd í kjölfar breytingannabeiðni um skýrslu
154A890 aalmenningssamgöngur til Keflavíkurflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
154A889 akornframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
154A888 abreyting á ákvæði um blygðunarsemisbrotfyrirspurn til skrifl. svars
154A887 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Fangelsismálastofnunálit nefndar um skýrslu
154A886 arafmagnsbílarfyrirspurn til skrifl. svars
154A885 a elæknisþjónusta á Snæfellsnesifyrirspurn til skrifl. svars
154A884 a erafkerfi á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
154A883 agæði, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestingabeiðni um skýrslu
154A882 aáhrif veiðarfæra á losun koltvísýrings og líffræðilega fjölbreytni á hafsbotniþingsályktunartillaga
154A881 aÞjóðarsjóðurlagafrumvarp
154A880 a eskyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
154A879 ahúsnæði fangelsisins á Litla-Hraunifyrirspurn til skrifl. svars
154A878 aNorður-Atlantshafssjávarspendýraráðiðfyrirspurn til skrifl. svars
154A877 aframkvæmd brottvísanafyrirspurn til skrifl. svars
154A876 atekjur af auðlegðarskattifyrirspurn til skrifl. svars
154A875 alögfesting og framfylgd mengunarbótaregluþingsályktunartillaga
154A874 abreyting á innheimtulögum og lögum um lögmennlagafrumvarp
154A873 aefling kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
154A872 askattlagning lífeyristeknafyrirspurn til skrifl. svars
154A871 ahúsnæðissjálfseignarstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A870 akynsjúkdómarfyrirspurn til skrifl. svars
154A869 a ekostnaður vegna umsókna um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A868 askeldýraræktbeiðni um skýrslu
154A867 a esóttvarnalöglagafrumvarp
154A866 a ekostnaður vegna umsókna um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A865 akostnaður vegna umsókna um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A864 a ebreyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatryggingalagafrumvarp
154A863 afasteignagjöld ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A862 afæðingarorlofsgreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
154A861 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A860 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A859 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A858 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A857 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A856 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A855 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A854 a enefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A853 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A852 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A851 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A850 anefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
154A849 afjölskyldusameiningfyrirspurn til skrifl. svars
154A848 amyndlistarlöglagafrumvarp
154A847 a eVerðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmannalagafrumvarp
154A846 abifhjólfyrirspurn til skrifl. svars
154A845 apersónuskilríkifyrirspurn til skrifl. svars
154A844 a eskaðaminnkandi aðgerðir vegna ópíóíðavandansfyrirspurn til skrifl. svars
154A843 a egjaldskrá vegna tannréttinga barna með skarð í vör eða tanngarðifyrirspurn til skrifl. svars
154A842 a eADHD-lyf og svefnlyffyrirspurn til skrifl. svars
154A841 a esjálfsofnæmissjúkdómarfyrirspurn til skrifl. svars
154A840 a eskortur á geðlæknumfyrirspurn til skrifl. svars
154A839 a egeðdeildirfyrirspurn til skrifl. svars
154A838 a eskjaldkirtilssjúkdómarfyrirspurn til skrifl. svars
154A837 a eskólanámskrár, skólastarf og lestrarkennslafyrirspurn til skrifl. svars
154A836 aatvinnuleyfi til leigubifreiðaakstursfyrirspurn til skrifl. svars
154A835 a estöðugildi hjá ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
154A834 abann við veðmálastarfsemi í tengslum við íþróttakappleiki ósjálfráða ungmenna og skipulagningu hennarþingsályktunartillaga
154A833 afullnægjandi fjármögnun meðferðarúrræða SÁÁ við ópíóíðafíknþingsályktunartillaga
154A832 a ebrottfall laga um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, nr. 81/1997lagafrumvarp
154A831 a eNáttúruverndar- og minjastofnunlagafrumvarp
154A830 a ehafnalöglagafrumvarp
154A829 asundkortfyrirspurn
154A828 a ehatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A827 a ehatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A826 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A825 a ehatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A824 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A823 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A822 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A821 a ehatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A820 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A819 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A818 a ehatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A817 ahatursorðræða og kynþáttahaturfyrirspurn til skrifl. svars
154A816 a ebrottför umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A815 a eraforkafyrirspurn til skrifl. svars
154A814 aferlar vegna kynþáttahaturs eða hatursorðræðufyrirspurn til skrifl. svars
154A813 alöggæslukostnaður í tengslum við skemmtanahaldfyrirspurn til skrifl. svars
154A812 agjaldfrjálsar tíðarvörur í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A811 análgunarbannfyrirspurn til skrifl. svars
154A810 ahúsleitir og hleranirfyrirspurn til skrifl. svars
154A809 a estefna um stuðning Íslands við Úkraínu 2024--2028þingsályktunartillaga
154A808 aákvarðanir nr. 185/2023 um breytingu á IX. viðauka og nr. 240/2023 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
154A807 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A806 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A805 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A804 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A803 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A802 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A801 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A800 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A799 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A798 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A797 a estyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A796 astyrkir til félagasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
154A795 a esamningar Sjúkratrygginga Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
154A794 aöryggi í knattspyrnuhúsum og fjölnota íþróttahúsumfyrirspurn
154A793 a eÁTVR og stefna stjórnvalda í áfengismálumfyrirspurn til skrifl. svars
154A792 astækkun dreifingarmiðstöðvar og nýr útsölustaður ÁTVR í Mjóddfyrirspurn
154A791 a ekvótasettar nytjategundir sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
154A790 a esamningar Sjúkratrygginga Íslands og sálfræðinga og aðgengi að sálfræðiþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
154A789 auppbygging jarðgangna á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
154A788 ajöfn staða og jafn réttur kynjanna og stjórnsýsla jafnréttismálalagafrumvarp
154A787 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
154A786 a eskerðingar ellilífeyrisfyrirspurn til skrifl. svars
154A785 a evistun barna í lokuðu búsetuúrræðifyrirspurn til skrifl. svars
154A784 aalmenningssamgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A783 aaðgerðir gegn verðbólgu vegna erlendrar lántökufyrirspurn til skrifl. svars
154A782 anafnalistar dvalarleyfishafa á Gazafyrirspurn til skrifl. svars
154A781 ayfirvinna ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
154A780 alækkun kosningaaldursfyrirspurn til skrifl. svars
154A779 astöðugildi hjá Framkvæmdasýslunni-Ríkiseignumfyrirspurn til skrifl. svars
154A778 akostnaðarþátttaka sveitarfélaga vegna framkvæmda við framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
154A777 agervigreindfyrirspurn til skrifl. svars
154A776 aumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
154A775 avefurinn opnirreikningar.isfyrirspurn til skrifl. svars
154A774 ahjúkrunarheimili á landsbyggðinnifyrirspurn
154A773 abifhjólfyrirspurn til skrifl. svars
154A772 a eþjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfirlagafrumvarp
154A771 a edánaraðstoðlagafrumvarp
154A770 ahafnarsvæðið í Þorlákshöfnfyrirspurn til skrifl. svars
154A769 ahafnarframkvæmdir í Keflavík vestan Þorlákshafnarfyrirspurn til skrifl. svars
154A768 a elöggæsluáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
154A767 a egrunnvatnshlot og vatnstaka í sveitarfélaginu Ölfusifyrirspurn til skrifl. svars
154A766 a eheilsugæslan á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A765 a enámsgögnfyrirspurn til skrifl. svars
154A764 anámsgögnfyrirspurn til skrifl. svars
154A763 apóstnúmer fyrir Kjósarhreppfyrirspurn til skrifl. svars
154A762 a efæðingarstyrkir og greiðslur úr Fæðingarorlofssjóðifyrirspurn til skrifl. svars
154A761 a eteymi sérfræðinga um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkennifyrirspurn til skrifl. svars
154A760 a eteymi sérfræðinga um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkennifyrirspurn til skrifl. svars
154A759 asjálfkrafa skráning samkynja foreldrafyrirspurn til skrifl. svars
154A758 ahandrit þjóðsagnasafns Jóns Árnasonar afhent íslensku þjóðinniþingsályktunartillaga
154A757 a eHIVfyrirspurn til skrifl. svars
154A756 a ekortlagning óbyggðra víðernafyrirspurn til skrifl. svars
154A755 agjaldtaka í sjókvíaeldibeiðni um skýrslu
154A754 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
154A753 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A752 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A751 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A750 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A749 akostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A748 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A747 akostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A746 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A745 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A744 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A743 a ekostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A742 akostnaður við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnurfyrirspurn til skrifl. svars
154A741 a eumboðsmaður náttúrunnarfyrirspurn til skrifl. svars
154A740 aloðdýraræktfyrirspurn til skrifl. svars
154A739 a eútvistun ræstingafyrirspurn til skrifl. svars
154A738 alóðarleigusamningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A737 a eþjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afréttalagafrumvarp
154A736 aboð um fjárframlög til einkarekinna háskólafyrirspurn til skrifl. svars
154A735 araunfærnimatfyrirspurn
154A734 araunfærnimatfyrirspurn
154A733 araunfærnimatfyrirspurn
154A732 amat á menntun innflytjendafyrirspurn
154A731 amat á menntun innflytjenda til starfsréttinda í heilbrigðisstéttfyrirspurn til skrifl. svars
154A730 amat á menntun innflytjendafyrirspurn
154A729 amat á menntun innflytjendafyrirspurn
154A728 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
154A727 aalmannavarnirlagafrumvarp
154A726 a erýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglulagafrumvarp
154A725 a evopnuð útköllfyrirspurn til skrifl. svars
154A724 aytri rýni aðgerða á grundvelli laga um almannavarnirfyrirspurn
154A723 ahótanir og ofbeldi gagnvart starfsmönnum lögreglu, ákæruvalds og dómsvaldsfyrirspurn til skrifl. svars
154A722 a eútlendingarlagafrumvarp
154A721 areglubundin skimun fyrir krabbameini í ristlifyrirspurn
154A720 a esjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A719 aaðgerðaáætlun gegn hatursorðræðufyrirspurn
154A718 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
154A717 afjáraukalög 2024lagafrumvarp
154A716 anáttúruminjaskráfyrirspurn
154A715 aheimavist við Fjölbrautaskóla Suðurlandsfyrirspurn
154A714 aumhverfisþingfyrirspurn
154A713 amat Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna (FSRE) á húsnæðisþörf stofnana ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A712 alögfræðikostnaður vegna umsókna um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A711 a egæsluvarðhaldfyrirspurn til skrifl. svars
154A710 a esérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólkfyrirspurn til skrifl. svars
154A709 akerfi til að skrá beitingu nauðungarfyrirspurn
154A708 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Matvælastofnunálit nefndar um skýrslu
154A707 a elögreglulöglagafrumvarp
154A706 asala ríkiseigna o.fl.þingsályktunartillaga
154A705 a eslit ógjaldfærra opinberra aðilalagafrumvarp
154A704 a ekaup á íbúðarhúsnæði í Grindavíklagafrumvarp
154A703 aTyrkjaránsins minnst árið 2027þingsályktunartillaga
154A702 afjárframlög til Úkraínufyrirspurn til skrifl. svars
154A701 aalmannavarnaáætlun á Hengilssvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
154A700 abirting myndefnis af börnum á net- og samfélagsmiðlumfyrirspurn til skrifl. svars
154A699 a eundanþágur frá fasteignaskattifyrirspurn til skrifl. svars
154A698 aframfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2023þingsályktunartillaga
154A697 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
154A696 a euppbætur og styrkir til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiðafyrirspurn til skrifl. svars
154A695 a eeftirlit með framkvæmd ákæruvaldsfyrirspurn til skrifl. svars
154A694 aendurskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðlalagafrumvarp
154A693 aútvistunarstefna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A692 a eáfengis- og vímuefnavandi eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
154A691 a emeðferð sakamála, meðferð einkamála, gjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
154A690 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
154A689 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
154A688 a evarðveisla íslenskra danslistaverkaþingsályktunartillaga
154A687 aendurskoðun laga um almannavarnirfyrirspurn
154A686 a eRíkisútvarpið og útvarpsgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
154A685 a eskilgreiningar á hlutlægum viðmiðum í kynferðisbrotamálumfyrirspurn til skrifl. svars
154A684 a estarfsemi Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
154A683 a eheilbrigðisþjónusta fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd og einstaklinga sem hafa fengið verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A682 a eviðbragðstími og kostnaður vegna bráðatilfella á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
154A681 a eaðstoð við einstaklinga sem fengið hafa samþykkta umsókn um fjölskyldusameiningufyrirspurn til skrifl. svars
154A680 aheilsukvíði meðal eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
154A679 afarþegar og áhafnir flugfélagafyrirspurn
154A678 agreiðsla viðbótarlauna til starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A677 aeinkarekið dvalar- og hjúkrunarheimili á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
154A676 avátryggingarsamningarlagafrumvarp
154A675 a etímabundinn rekstrarstuðningur vegna náttúruhamfara i Grindavíkurbælagafrumvarp
154A674 anauðungarsalafyrirspurn til skrifl. svars
154A673 aaukið eftirlit á landamærumfyrirspurn
154A672 aráðstöfun byggðakvótabeiðni um skýrslu
154A671 aaðgerðaáætlun í plastmálefnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A670 aíþróttalögfyrirspurn til skrifl. svars
154A669 a ehjónaskilnaðirfyrirspurn til skrifl. svars
154A668 afjárfestingarátak í fjáraukalögum fyrir árið 2020fyrirspurn til skrifl. svars
154A667 a eútgjöld Tryggingastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A666 astafrænar smiðjurfyrirspurn til skrifl. svars
154A665 a eendurgreiðsla kostnaðar vegna ófrjósemifyrirspurn til skrifl. svars
154A664 a ehúsnæðistuðningurfyrirspurn til skrifl. svars
154A663 a estytting náms í framhaldsskólum og fjárframlögfyrirspurn til skrifl. svars
154A662 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
154A661 aþingleg meðferð EES-málaþingsályktunartillaga
154A660 asvæðisbundin flutningsjöfnunfyrirspurn til skrifl. svars
154A659 aflutningur fólks til Venesúelafyrirspurn
154A658 a eupprunavottuð orka við álframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A657 avatnsréttindifyrirspurn til skrifl. svars
154A656 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2023skýrsla
154A655 agervigreindfyrirspurn
154A654 agervigreindfyrirspurn
154A653 agervigreindfyrirspurn
154A652 agervigreindfyrirspurn
154A651 agervigreindfyrirspurn
154A650 agervigreindfyrirspurn
154A649 agervigreindfyrirspurn
154A648 agervigreindfyrirspurn
154A647 agervigreindfyrirspurn
154A646 agervigreindfyrirspurn
154A645 agervigreindfyrirspurn
154A644 agervigreindfyrirspurn
154A643 astörf Norrænu ráðherranefndarinnar 2023skýrsla
154A642 asamráð stjórnvalda og persónuafsláttur lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
154A641 a edvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A640 alíkhús og líkgeymslurfyrirspurn
154A639 astefna í málefnum innflytjendafyrirspurn til skrifl. svars
154A638 askattfrádrátturfyrirspurn til skrifl. svars
154A637 aáhættumat vegna hugsanlegra jarðhræringa og eldsumbrotafyrirspurn
154A636 afarþegalistarfyrirspurn
154A635 abókun 35 við EES-samninginnskýrsla
154A634 aNATO-þingið 2023skýrsla
154A633 aEvrópuráðsþingið 2023skýrsla
154A632 aÖSE-þingið 2023skýrsla
154A631 aAlþjóðaþingmannasambandið 2023skýrsla
154A630 anorðurskautsmál 2023skýrsla
154A629 abarnaverndarlöglagafrumvarp
154A628 a eskipulagslöglagafrumvarp
154A627 a efyrirtækjaskrá o.fl.lagafrumvarp
154A626 a efjáraukalög 2024lagafrumvarp
154A625 anorrænt samstarf 2023skýrsla
154A624 a ehöfundalöglagafrumvarp
154A623 a ekostnaður við leiðtogafund Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A622 a ekostnaður vegna skemmda á húsnæði fyrir umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A621 aútreikningur launaþróunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A620 askipulag og mannvirkjamál á Alþingissvæðinulagafrumvarp
154A619 a,,Gullhúðun" við innleiðingu EES-gerða frá árinu 2010 til 2022skýrsla
154A618 a esértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A617 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A616 a estaðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.lagafrumvarp
154A615 aeftirlitsstörf byggingarstjórabeiðni um skýrslu
154A614 aútgreiddar barnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
154A613 a eeftirlit með fjárhagsupplýsingastofumfyrirspurn til skrifl. svars
154A612 a elífeyrir almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
154A611 a eskaðsemi COVID-bólusetningafyrirspurn til skrifl. svars
154A610 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
154A609 a etímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A608 aVestnorræna ráðið 2023skýrsla
154A607 a eviðvera herliðsfyrirspurn til skrifl. svars
154A606 astuðningur við almenningssamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
154A605 ainnviðir og þjóðaröryggifyrirspurn til skrifl. svars
154A604 aráðstöfun og nýting aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
154A603 asólmyrkvifyrirspurn
154A602 asólmyrkvifyrirspurn
154A601 a ekostnaður vegna þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A600 avinnudeilusjóður Samtaka atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A599 a estyrkir og samstarfssamningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A598 a estyrkir og samstarfssamningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A597 astyrkir og samstarfssamningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A596 astyrkir og samstarfssamningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A595 akynfæralimlesting kvennafyrirspurn
154A594 afjöldi ráðinna starfsmanna þingflokka síðastliðin 20 árfyrirspurn til skrifl. svars
154A593 avantraust á matvælaráðherravantraust
154A592 avörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
154A591 aframvinda stefnumótandi byggðaáætlunar fyrir árin 2022--2036skýrsla
154A590 auppbygging aðstöðu til jarðræktarrannsókna á Hvanneyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A589 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
154A588 a emeðferð ákæruvalds í kynferðisbrotamálumfyrirspurn til skrifl. svars
154A587 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
154A586 a eendurnýting örmerkjafyrirspurn til skrifl. svars
154A585 a eUmhverfis- og orkustofnunlagafrumvarp
154A584 a eframkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2024--2027þingsályktunartillaga
154A583 aalmennar íbúðir og húsnæðismállagafrumvarp
154A582 afullnusta dómafyrirspurn til skrifl. svars
154A581 aframkvæmd EES-samningsinsskýrsla
154A580 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar á árinu 2023skýrsla
154A579 aNáttúrufræðistofnun Íslands o.fl.lagafrumvarp
154A578 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A577 amat á endurskoðun laga um Menntasjóð námsmannaskýrsla
154A576 a ekínversk rannsóknamiðstöðfyrirspurn til skrifl. svars
154A575 aleigubifreiðaaksturfyrirspurn til skrifl. svars
154A574 aofbeldi og vopnaburður í skólumbeiðni um skýrslu
154A573 a efarsímanotkun barna á grunnskólaaldrifyrirspurn til skrifl. svars
154A572 avopnaflutningar til Ísraelfyrirspurn til skrifl. svars
154A571 a eundanþágur frá fjarskiptaleyndfyrirspurn til skrifl. svars
154A570 askipulögð brotastarfsemi, vopnanotkun og refsiheimildirfyrirspurn
154A569 arafræn auðkenning og jafnréttifyrirspurn til skrifl. svars
154A568 avelferð búfjárfyrirspurn til skrifl. svars
154A567 aframboð grænkerafæðis hjá stofnunum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A566 a estarfsfólk starfsmannaleigafyrirspurn til skrifl. svars
154A565 aviðhald fagþekkingar á hefðbundnu og fornu handverkiþingsályktunartillaga
154A564 a etilfærsla dýraeftirlits frá Matvælastofnun til sjálfstæðs dýravelferðarsviðsþingsályktunartillaga
154A563 aRíkisútvarpið og áfengisauglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
154A562 abörn á flóttafyrirspurn til skrifl. svars
154A561 aferðaþjónustustefnafyrirspurn
154A560 a estefna Íslands um málefni hafsinsþingsályktunartillaga
154A559 atilkynningarskyld útlánaþjónusta og neytendalánfyrirspurn til skrifl. svars
154A558 afullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Moldóvuþingsályktunartillaga
154A557 ahandtaka og afhending einstaklinga til Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
154A556 astarfsleyfi fyrir blóðmerahaldfyrirspurn til skrifl. svars
154A555 atekjuskatturlagafrumvarp
154A554 abið eftir afplánunfyrirspurn
154A553 a edreifing nektarmynda af ólögráða einstaklingumfyrirspurn til skrifl. svars
154A552 alækkun lóðarleigu ríkisins í þéttbýli Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
154A551 aeftirlit með snyrtistofum og brot á lögum um handiðnaðfyrirspurn til skrifl. svars
154A550 ahandtaka og afhending íslenskra ríkisborgarafyrirspurn til skrifl. svars
154A549 akostnaður vegna réttargæslu fyrir umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A548 a efjárheimildir Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A547 a ebreytingar á alþjóðaheilbrigðisreglugerðinnifyrirspurn til skrifl. svars
154A546 a eskráning brjóstapúðafyrirspurn til skrifl. svars
154A545 a einnleiðing sáttmála um ofbeldi og áreitni á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
154A544 aframlenging gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð málalagafrumvarp
154A543 a eviðskiptakerfi ESB með losunarheimildirlagafrumvarp
154A542 a elögheimili og aðsetur o.fl.lagafrumvarp
154A541 a eraforkulöglagafrumvarp
154A540 astaða barna innan trúfélagabeiðni um skýrslu
154A539 aendurnýjun lyfjaskírteina fyrir ADHD-lyffyrirspurn til skrifl. svars
154A538 aaðgerðir í þingsályktun nr. 40/149, um aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofnafyrirspurn til skrifl. svars
154A537 a esértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A536 a eársreikningarlagafrumvarp
154A535 a elandsskipulagsstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A534 aaðgerðir í kjölfar skýrslu umboðsmanns Alþingis um konur í fangelsifyrirspurn til skrifl. svars
154A533 abreytingar á lögum um mannanöfnfyrirspurn
154A532 a eendurskoðun á reglum um búningsaðstöðu og salernifyrirspurn til skrifl. svars
154A531 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Sinfóníuhljómsveit Íslandsálit nefndar um skýrslu
154A530 alokun fangelsisins á Akureyri og fangelsismálfyrirspurn
154A529 aútflutningsleki til Rússlandsfyrirspurn
154A528 ahlaðvarpsgerð Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
154A527 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A526 asamstarfsverkefni til að fjölga fastráðnum heimilislæknum á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
154A525 a eskipt búseta barnafyrirspurn til skrifl. svars
154A524 agreiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands vegna fitubjúgsfyrirspurn til skrifl. svars
154A523 aáhrif ófriðar á þróunarsamvinnu Íslandsfyrirspurn
154A522 alæknanám og læknaskorturfyrirspurn til skrifl. svars
154A521 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A520 a etæknilausnir í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
154A519 a efyrirspurnir í gegnum Heilsuverufyrirspurn til skrifl. svars
154A518 akonur í fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
154A517 a edánaraðstoðþingsályktunartillaga
154A516 aívilnanir við endurgreiðslu námslána heilbrigðisstarfsfólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A515 a eívilnanir við endurgreiðslu námslána heilbrigðisstarfsfólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A514 aeftirlit með framkvæmd brottvísanafyrirspurn til skrifl. svars
154A513 amannúðaraðstoð til Palestínu og aðgerðir Íslands til að þrýsta á vopnahléfyrirspurn til skrifl. svars
154A512 a esjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
154A511 a eaðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu fyrir árin 2024--2026þingsályktunartillaga
154A510 asjálfstæði og fullveldi Palestínubeiðni um skýrslu
154A509 a ehúsnæðisstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A508 a etímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A507 a ekílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiðalagafrumvarp
154A506 atóbaksvarnirlagafrumvarp
154A505 a ebúvörulöglagafrumvarp
154A504 aeftirlit með vistráðningumfyrirspurn
154A503 abætur vegna biðlista eftir nauðsynlegum aðgerðumþingsályktunartillaga
154A502 aafnám jafnlaunavottunarþingsályktunartillaga
154A501 agjaldfrjálsar heilbrigðisskimanirþingsályktunartillaga
154A500 abygging nýs þjóðarsjúkrahússþingsályktunartillaga
154A499 aráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
154A498 aHríseyjarferjanfyrirspurn til skrifl. svars
154A497 a ebarnaverndarlög og félagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
154A496 amyndefni gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A495 amyndefni gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A494 a eþvinguð lyfjagjöf við brottvísunfyrirspurn til skrifl. svars
154A493 a ehnattræn stöðuúttektfyrirspurn til skrifl. svars
154A492 a eendurskoðun á bakvaktafyrirkomulagi ljósmæðrafyrirspurn til skrifl. svars
154A491 a eendurskoðun laga um verndar- og orkunýtingaráætlunfyrirspurn til skrifl. svars
154A490 a estefna í áfengis- og vímuvörnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A489 aÍslandspóstur ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
154A488 a eaðgerðir gegn olíuleitfyrirspurn til skrifl. svars
154A487 aráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildumfyrirspurn til skrifl. svars
154A486 a ekvikmyndalöglagafrumvarp
154A485 a evernd mikilvægra innviða á Reykjanesskagalagafrumvarp
154A484 a ealþjóðleg þróunarsamvinna Íslands fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A483 a edýrasjúkdómar og varnir gegn þeim o.fl.lagafrumvarp
154A482 afjölgun flugleggja með Loftbrú til að stuðla að þátttöku barna og ungmenna í æskulýðsstarfiþingsályktunartillaga
154A481 a efjáraukalög 2023lagafrumvarp
154A480 ahagsmunir brotaþola varðandi aðgengi sakbornings að gögnum í sakamálumfyrirspurn til skrifl. svars
154A479 a eNáttúrufræðistofnun og náttúrustofurlagafrumvarp
154A478 a eJöfnunarsjóður sveitarfélagalagafrumvarp
154A477 a eHeyrnar- og talmeinastöð Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
154A476 akostir og gallar Schengen-samningsinsbeiðni um skýrslu
154A475 aleikskólarlagafrumvarp
154A474 a eliðskiptaaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
154A473 a eáfengisneysla og áfengisfíknfyrirspurn til skrifl. svars
154A472 aupprunaábyrgðir á raforkufyrirspurn til skrifl. svars
154A471 a eland og lóðir í eigu ríkisins í Reykjanesbæfyrirspurn til skrifl. svars
154A470 avatnsréttindifyrirspurn til skrifl. svars
154A469 aafstaða Íslands vegna átaka fyrir botni Miðjarðarhafsþingsályktunartillaga
154A468 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
154A467 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
154A466 agreiðslufyrirkomulag vegna búsetu á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
154A465 aljósleiðarasambandfyrirspurn til skrifl. svars
154A464 aLoftbrú og þróun flugfargjalda í innanlandsflugifyrirspurn til skrifl. svars
154A463 asnjallvæðing umferðarljósa í Reykjavíkfyrirspurn
154A462 a eframkvæmd markaðskönnunar og undirbúningur útboðs á póstmarkaðiþingsályktunartillaga
154A461 ahringrásarstyrkirlagafrumvarp
154A460 afjöldi lögreglumannafyrirspurn
154A459 a efráflæðisvandi á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
154A458 aveiting stöðu flóttamanns til fórnarlamba mansalsfyrirspurn til skrifl. svars
154A457 afrestun réttaráhrifa úrskurða kærunefndar útlendingamálafyrirspurn til skrifl. svars
154A456 asóknargjöldfyrirspurn til skrifl. svars
154A455 a ekostnaður við byggingu hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
154A454 astaða félagslegra fyrirtækja á Íslandiþingsályktunartillaga
154A453 a edreifing starfaþingsályktunartillaga
154A452 afordæming aðgerða Ísraelshers í Palestínu og ákall eftir tafarlausu vopnahléi af mannúðarástæðumþingsályktunartillaga
154A451 aúttekt á framkvæmd og eftirliti með lögum um póstþjónustu, nr. 98/2019beiðni um skýrslu
154A450 a esvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
154A449 a ealmennar sanngirnisbæturlagafrumvarp
154A448 aframkvæmd ályktana Alþingis frá árinu 2022skýrsla
154A447 a eaðkoma ungs fólks að ákvarðanatökufyrirspurn til skrifl. svars
154A446 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A445 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A444 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A443 a ealþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A442 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A441 a ealþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A440 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A439 a ealþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A438 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A437 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A436 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A435 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A434 arekstur og uppbygging Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
154A433 afjarheilbrigðisþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
154A432 akæfisvefnsrannsóknir á Sjúkrahúsinu á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A431 a eAlþjóðahafsbotnsstofnunin og námuvinnsla á hafsbotnifyrirspurn til skrifl. svars
154A430 avinnsla jarðefna af hafsbotnifyrirspurn
154A429 a efjöldi starfsmanna, stöðugilda og einstaklinga í verktöku hjá Ríkisútvarpinu ohf. og RÚV sölu ehf.fyrirspurn til skrifl. svars
154A428 aframkvæmd matvælastefnufyrirspurn til skrifl. svars
154A427 aframkvæmd landbúnaðarstefnufyrirspurn til skrifl. svars
154A426 akönnun á kostum og göllum þess að taka upp annan gjaldmiðilfyrirspurn til skrifl. svars
154A425 aafhending faldbúnings úr safni Viktoríu og Alberts í Lundúnumþingsályktunartillaga
154A424 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A423 anýtt póstnúmer fyrir sveitarfélagið Kjósþingsályktunartillaga
154A422 ablóðmerahaldfyrirspurn til skrifl. svars
154A421 a egreiðslur almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
154A420 agreining á smávirkjunumbeiðni um skýrslu
154A419 aleyfi til veiða á langreyðum á árinu 2024fyrirspurn til skrifl. svars
154A418 ainnviðir við Jökulsárlónfyrirspurn
154A417 atekjur Þjóðskrár og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A416 a efrítekjumark á framfærsluuppbót örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
154A415 askipun nefndar til að greina sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri kórónuveirunnar í ljósi mannréttindakafla stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
154A414 aslysatryggingar almannatryggingalagafrumvarp
154A413 agervihnattaleiðsögnfyrirspurn til skrifl. svars
154A412 aumferðartafir og hagvöxturfyrirspurn til skrifl. svars
154A411 a eriðuveikifyrirspurn til skrifl. svars
154A410 averkefni sem hljóta nýsköpunarstyrkfyrirspurn til skrifl. svars
154A409 alæsibeiðni um skýrslu
154A408 a einnleiðing lýðheilsumats í íslenska löggjöfþingsályktunartillaga
154A407 a evirði kvennastarfafyrirspurn til skrifl. svars
154A406 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A405 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A404 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
154A403 akostnaður foreldra við að brúa bilið frá fæðingarorlofi fram að dagvistunbeiðni um skýrslu
154A402 a egjaldfrjálsar skólamáltíðir og umgjörð þeirraþingsályktunartillaga
154A401 abrottfall laga um gæðamat á æðardúnilagafrumvarp
154A400 a eumferðarlöglagafrumvarp
154A399 astaðfesting ríkisreiknings 2022lagafrumvarp
154A398 aniðurgreiðsla nikótínlyfjabeiðni um skýrslu
154A397 aniðurgreiddar skólamáltíðirþingsályktunartillaga
154A396 a efélagsleg fyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
154A395 asamfélagsleg nýsköpunfyrirspurn til skrifl. svars
154A394 aeftirlit með netöryggifyrirspurn til skrifl. svars
154A393 aútflutningstekjur, skattar og útgjöld ríkisins eftir landshlutumbeiðni um skýrslu
154A392 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
154A391 a eendurgreiðslukerfi vegna viðgerða á rafmagnstækjumfyrirspurn
154A390 afjárhæðir styrkja og frítekjumörkfyrirspurn
154A389 aáhrif vaxtahækkana á innlendan landbúnaðfyrirspurn til skrifl. svars
154A388 avistmorðfyrirspurn til skrifl. svars
154A387 a ekennsluefni í kynfræðslu í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A386 a ebrjóstapúðarfyrirspurn til skrifl. svars
154A385 a everkefni á vegum Atlantshafsbandalagsins í Afganistanfyrirspurn til skrifl. svars
154A384 a esjúkrahúsinu á Akureyri verði gert kleift að framkvæma hjartaþræðingarþingsályktunartillaga
154A383 aákvörðun nr. 190/2022 um breytingar á XI. viðauka við EES-samninginn o.fl.þingsályktunartillaga
154A382 a eframlög og hagræðingarkrafa til Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A381 alögbundnar nefndir innan sveitarfélaga og náttúruverndfyrirspurn til skrifl. svars
154A380 alögbundnar nefndir innan sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
154A379 aárangur í móttöku og aðlögun erlendra ríkisborgarabeiðni um skýrslu
154A378 a esérstakur skattur á fjármálafyrirtækilagafrumvarp
154A377 astarfsmenn skatt- og tollyfirvaldafyrirspurn til skrifl. svars
154A376 agreiðslur vegna vinnslustöðvunar í hráefnisskortifyrirspurn til skrifl. svars
154A375 afundur aðildarríkja samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnumfyrirspurn
154A374 abann við olíuleitfyrirspurn
154A373 agrænþvotturbeiðni um skýrslu
154A372 asjóvarnargarður á Siglunesiþingsályktunartillaga
154A371 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
154A370 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
154A369 aaðgerðir vegna greiðsluerfiðleikafyrirspurn til skrifl. svars
154A368 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
154A367 afitubjúgurfyrirspurn til skrifl. svars
154A366 aveggjalúsfyrirspurn til skrifl. svars
154A365 amyndefni gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A364 asjúkdómsgreiningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A363 a esamskipti við heilbrigðisstarfsfólkfyrirspurn til skrifl. svars
154A362 aumferðarslys og erlend ökuskírteinifyrirspurn til skrifl. svars
154A361 aþróunarsamvinna og réttindabarátta hinsegin fólksfyrirspurn
154A360 askattfrádráttur vegna rannsókna og þróunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A359 agistináttaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
154A358 aheildartekjur hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A357 askatttekjur sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A356 a ehlutfall þjóðarframleiðslu fyrirtækja og félaga sem gera upp í öðrum gjaldmiðli en krónufyrirspurn til skrifl. svars
154A355 astarfsemi ÁTVRfyrirspurn til skrifl. svars
154A354 aeignir og tekjur landsmanna árið 2022fyrirspurn til skrifl. svars
154A353 aríkiseignirfyrirspurn til skrifl. svars
154A352 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A351 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A350 aeignarskerðingarmörk vaxtabótafyrirspurn til skrifl. svars
154A349 a evopnalöglagafrumvarp
154A348 a eraforkulöglagafrumvarp
154A347 ahlutur fyrirtækja í hagnaðardrifinni verðbólgubeiðni um skýrslu
154A346 aopinber störf á landsbyggðinnifyrirspurn
154A345 aaðgerðir til að tryggja heilindi kosningafyrirspurn til skrifl. svars
154A344 a eakstur um friðlöndfyrirspurn til skrifl. svars
154A343 ahættumat vegna ofanflóðafyrirspurn
154A342 asjávargróður og þörungaeldifyrirspurn
154A341 agjaldfráls varðveisla frjósemiþingsályktunartillaga
154A340 aframkvæmd nauðungaruppboðafyrirspurn til skrifl. svars
154A339 anýskráning lénsfyrirspurn til skrifl. svars
154A338 a emönnunarvandi í leikskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A337 atímabundin aukin fjármögnun strætisvagnakerfisins á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
154A336 ainntökupróf í læknisfræðifyrirspurn til skrifl. svars
154A335 a eriðafyrirspurn til skrifl. svars
154A334 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A333 aréttur eftirlifandi foreldris til sorgarleyfisfyrirspurn
154A332 aSúðavíkurhlíðfyrirspurn til skrifl. svars
154A331 aþróunarsamvinna og réttindabarátta hinsegin fólksfyrirspurn
154A330 aeldri iðngreinarfyrirspurn til skrifl. svars
154A329 akaup lögreglu á búnaði fyrir leiðtogafund Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A328 amenntaskólaáfangar fyrir grunnskólabörnfyrirspurn til skrifl. svars
154A327 a eföst starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslunnar á Akureyriþingsályktunartillaga
154A326 a eraforka og rafmyntagröfturfyrirspurn til skrifl. svars
154A325 afjölþrepa markaðssetningfyrirspurn til skrifl. svars
154A324 a eskaðleg innihaldsefni í papparörumfyrirspurn til skrifl. svars
154A323 askipulögð brotastarfsemifyrirspurn
154A322 astarfsemi ÁTVRfyrirspurn til skrifl. svars
154A321 aframfylgd reglna um rafhlaupahjólfyrirspurn
154A320 a ebúsetuúrræði fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A319 a evirkjunarkostirfyrirspurn til skrifl. svars
154A318 a eatvinnuþátttaka eldra fólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A317 afjármagnstekjur umfram atvinnutekjurfyrirspurn til skrifl. svars
154A316 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
154A315 a esamgönguáætlun fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A314 a etímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagilagafrumvarp
154A313 a efélagafrelsi á vinnumarkaðilagafrumvarp
154A312 a efjórði orkupakkinnfyrirspurn til skrifl. svars
154A311 avændifyrirspurn til skrifl. svars
154A310 avændifyrirspurn til skrifl. svars
154A309 avændifyrirspurn til skrifl. svars
154A308 aútboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyriþingsályktunartillaga
154A307 abardagaíþróttirlagafrumvarp
154A306 aleiðrétting námslánabeiðni um skýrslu
154A305 avalfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
154A304 avændi á Íslandibeiðni um skýrslu
154A303 akostir og gallar hugsanlegrar aðildar Íslands að tollabandalagi Evrópusambandsinsbeiðni um skýrslu
154A302 aHúnavallaleiðþingsályktunartillaga
154A301 a ebreyting á ýmsum lögum varðandi aldursmörklagafrumvarp
154A300 atekjuskatturlagafrumvarp
154A299 aFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
154A298 askatttekjur sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A297 a eskipun og störf talsmanna umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A296 a eskilamat á þjónustu talsmanna umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A295 a ebrot gegn áfengislögumfyrirspurn til skrifl. svars
154A294 a eþróun bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
154A293 ahraðamörk á vegumfyrirspurn til skrifl. svars
154A292 aalvarleg atvik tengd fæðingumfyrirspurn til skrifl. svars
154A291 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
154A290 a emálsmeðferðartími umsókna um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A289 a efylli- og leysiefni vegna fegrunarmeðferðafyrirspurn til skrifl. svars
154A288 ahlutfall þjóðarframleiðslu fyrirtækja og félaga sem gera upp í öðrum gjaldmiðli en krónufyrirspurn til skrifl. svars
154A287 askattfrádráttur vegna rannsókna og þróunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A286 a ealdurstengd örorkuuppbótfyrirspurn til skrifl. svars
154A285 afasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A284 afjárveitingar í baráttu gegn tilteknum sjúkdómumfyrirspurn til skrifl. svars
154A283 a etekjur ríkissjóðs vegna gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
154A282 a eaðgerðir vegna endómetríósufyrirspurn til skrifl. svars
154A281 a enotkun ópíóíðafyrirspurn til skrifl. svars
154A280 a eheimild til færslu bókhalds í öðrum gjaldmiðlum en krónufyrirspurn til skrifl. svars
154A279 afjöldi starfandi lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
154A278 aálagningarstofn fasteignaskattsfyrirspurn
154A277 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A276 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A275 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A274 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A273 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A272 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A271 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A270 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A269 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A268 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A267 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A266 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A265 aúthlutun byggðakvótafyrirspurn
154A264 a esorgarleyfilagafrumvarp
154A263 aárekstrar á gangbrautum og gangstéttumfyrirspurn til skrifl. svars
154A262 a emansal á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
154A261 asamráð starfshóps um endurskoðun húsaleigulaga við hagaðilafyrirspurn til skrifl. svars
154A260 a eíslenskukennsla fyrir útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
154A259 amarkmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi fyrir Ísland árið 2040fyrirspurn til skrifl. svars
154A258 agistináttaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
154A257 afjöldi starfa hjá hinu opinberafyrirspurn til skrifl. svars
154A256 aheildartekjur hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A255 aáhrif aldurssamsetningar þjóðarinnar á opinber gjöldfyrirspurn til skrifl. svars
154A254 aríkiseignirfyrirspurn til skrifl. svars
154A253 a eútvistun verkefna Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A252 asértækur byggðakvótifyrirspurn til skrifl. svars
154A251 aeftirlit með fiskveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
154A250 a ekaup á vopnum og varnarbúnaði í aðdraganda leiðtogafundar Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A249 a eútköll sérsveitar lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
154A248 a ekostnaður við flutning umsækjenda um alþjóðlega vernd úr landifyrirspurn til skrifl. svars
154A247 a edvalarleyfisskírteinifyrirspurn til skrifl. svars
154A246 afræðsla félaga- og hagsmunasamtaka í leik- og grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A245 afjárveitingar til háskólafyrirspurn til skrifl. svars
154A244 akostnaður einstaklinga sem eiga rétt á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga vegna lýtalækningafyrirspurn til skrifl. svars
154A243 aábati af nýsköpunarstarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
154A242 ageðheilbrigðismálfyrirspurn til skrifl. svars
154A241 a eframkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2023--2027þingsályktunartillaga
154A240 a ebreyting á ýmsum lögum í þágu barnalagafrumvarp
154A239 a eMannréttindastofnun Íslandslagafrumvarp
154A238 a eMiðstöð menntunar og skólaþjónustulagafrumvarp
154A237 aheilsugæslusel í Suðurnesjabæþingsályktunartillaga
154A236 atekjuskatturlagafrumvarp
154A235 a ebiðlistar eftir afplánun í fangelsi og fangelsisrýmifyrirspurn til skrifl. svars
154A234 a estefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélagi á Íslandi til ársins 2025þingsályktunartillaga
154A233 afrjósemisaðgerðirfyrirspurn
154A232 a emeðferðarstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
154A231 aúrræði fyrir börn með alvarlegan hegðunarvanda eða geðvandafyrirspurn til skrifl. svars
154A230 a eúrræði fyrir börn með alvarlegan hegðunarvanda eða geðvandafyrirspurn til skrifl. svars
154A229 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
154A228 aaðgerðir vegna greiðsluerfiðleikafyrirspurn til skrifl. svars
154A227 aforgangsröðun gangakosta á Austurlandiþingsályktunartillaga
154A226 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
154A225 a eheilbrigðisþjónusta o.fl.lagafrumvarp
154A224 a elyfjalög og lækningatækilagafrumvarp
154A223 aeignarhald í laxeldiþingsályktunartillaga
154A222 a eneyðargeðheilbrigðisteymi og fræðsla viðbragðsaðilaþingsályktunartillaga
154A221 aúthlutanir úr Tækniþróunarsjóðifyrirspurn til skrifl. svars
154A220 aundanþága frá staðnámifyrirspurn til skrifl. svars
154A219 a eeftirlit með snyrtistofumfyrirspurn til skrifl. svars
154A218 a ealdursviðbótfyrirspurn til skrifl. svars
154A217 aslys á hjólandi vegfarendumfyrirspurn til skrifl. svars
154A216 a ekostnaður vegna komu ferðamanna á Sjúkrahúsið á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A215 a ekostnaður vegna komu ferðamanna á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
154A214 a eákvörðun og framkvæmd þvingaðrar lyfjagjafar við brottvísanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A213 asöfnun og endurvinnsla veiðarfærafyrirspurn til skrifl. svars
154A212 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
154A211 amálsmeðferðartími kynferðisbrotamálafyrirspurn til skrifl. svars
154A210 a einngrip í fæðingarfyrirspurn til skrifl. svars
154A209 a efæðingar á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
154A208 abúseta í iðnaðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
154A207 ablóðgjafirfyrirspurn
154A206 aNáttúruhamfaratrygging Íslandslagafrumvarp
154A205 a efjarskipti o.fl.lagafrumvarp
154A204 a esamkeppnisúttekt á löggjöf og regluverkiþingsályktunartillaga
154A203 anámslán og veikindifyrirspurn til skrifl. svars
154A202 a eeldislaxar sem sleppafyrirspurn til skrifl. svars
154A201 a esímahlustanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A200 aáhrif verðbólgu á námslánfyrirspurn til skrifl. svars
154A199 afagmenntun starfsmanna stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
154A198 askatttekjur sveitarfélaga vegna stóriðju og sjókvíaeldisfyrirspurn til skrifl. svars
154A197 a estörf við stóriðju og sjókvíaeldifyrirspurn til skrifl. svars
154A196 a egreiningar á þreytueinkennum eftir veirusýkingufyrirspurn til skrifl. svars
154A195 aeignir og tekjur landsmanna árið 2022fyrirspurn til skrifl. svars
154A194 abrottfall úr háskólum og aðgerðir vegna kórónuveirufaraldursfyrirspurn til skrifl. svars
154A193 a erannsókn kynferðisbrotamálafyrirspurn til skrifl. svars
154A192 abrottfall úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A191 aheilsugæsla í Suðurnesjabæþingsályktunartillaga
154A190 arannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum o.fl.þingsályktunartillaga
154A189 asáttmáli um laun starfssstétta grunninnviða og lágmarksframfærsluþingsályktunartillaga
154A188 aendurvinnsla í hringrásarhagkerfinuþingsályktunartillaga
154A187 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A186 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
154A185 akosningalöglagafrumvarp
154A184 a eendurskoðendur o.fl.lagafrumvarp
154A183 a eskipulagslöglagafrumvarp
154A182 a estefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2024--2038 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A181 a epóstþjónustalagafrumvarp
154A180 a evaktstöð siglingalagafrumvarp
154A179 aættleiðingarlagafrumvarp
154A178 abirting alþjóðasamningaþingsályktunartillaga
154A177 aokur á tímum hættuástandslagafrumvarp
154A176 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
154A175 asjálfstæðar fiskeldisrannsóknir á vegum Háskólaseturs Vestfjarðaþingsályktunartillaga
154A174 aafturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
154A173 aneytendalán o.fl.lagafrumvarp
154A172 aSundabrautþingsályktunartillaga
154A171 a efasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A170 aumhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
154A169 atekjutenging sekta fyrir umferðarlagabrotþingsályktunartillaga
154A168 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A167 aHappdrætti Háskóla Íslands og lög um happdrættilagafrumvarp
154A166 abúvörulöglagafrumvarp
154A165 a efasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A164 aFiskistofalagafrumvarp
154A163 askaðabótalöglagafrumvarp
154A162 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A161 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A160 afjöleignarhúslagafrumvarp
154A159 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A158 aaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
154A157 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A156 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A155 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
154A154 asérstök tímabundin ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega í dýralæknanámiþingsályktunartillaga
154A153 aNeytendastofa o.fl.lagafrumvarp
154A152 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
154A151 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A150 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A149 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A148 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A147 a eeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
154A146 afyrning kröfuréttindalagafrumvarp
154A145 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A144 a evalfrjáls bókun við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
154A143 a emálefni aldraðralagafrumvarp
154A142 ameðferð einkamála og stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvaldalagafrumvarp
154A141 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
154A140 a eviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
154A139 a epersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
154A138 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A137 a evísitala neysluverðslagafrumvarp
154A136 a eflutningur höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðinaþingsályktunartillaga
154A135 aaðkoma öryrkja og ellilífeyrisþega að kjaraviðræðumþingsályktunartillaga
154A134 a elagning heilsársvegar í Árneshreppþingsályktunartillaga
154A133 auppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnanaþingsályktunartillaga
154A132 a ebarnalöglagafrumvarp
154A131 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
154A130 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfaþingsályktunartillaga
154A129 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
154A128 a elögreglulöglagafrumvarp
154A127 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
154A126 a eefling félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisinsþingsályktunartillaga
154A125 a ehagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
154A124 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
154A123 a einnheimtulöglagafrumvarp
154A122 a eskipun starfshóps um umönnun og geymslu líkaþingsályktunartillaga
154A121 a esamningsviðauki nr. 16 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950 (mannréttindasáttmála Evrópu)þingsályktunartillaga
154A120 a efjármögnun varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfsinsþingsályktunartillaga
154A119 astarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
154A118 a eskaðabótalöglagafrumvarp
154A117 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
154A116 a eumboðsmaður sjúklingaþingsályktunartillaga
154A115 a ebúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
154A114 a eskráning foreldratengslaþingsályktunartillaga
154A113 a eútlendingarlagafrumvarp
154A112 a ebarnalöglagafrumvarp
154A111 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A110 a eefling landvörsluþingsályktunartillaga
154A109 a evextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
154A108 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A107 a emerkingar á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
154A106 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
154A105 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
154A104 a estimpilgjaldlagafrumvarp
154A103 a ebreyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu kynsegin fólkslagafrumvarp
154A102 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
154A101 a eheimild til rannsókna og notkunar á efninu sílósíbíni í geðlækningaskyniþingsályktunartillaga
154A100 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A99 a ebann við hvalveiðumlagafrumvarp
154A98 a estaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðiþingsályktunartillaga
154A97 a eskráning menningarminjaþingsályktunartillaga
154A96 a eendurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
154A95 a eskipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
154A94 a ebrottfall laga um orlof húsmæðralagafrumvarp
154A93 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A92 aendurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldisþingsályktunartillaga
154A91 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A90 a eorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
154A89 aþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
154A88 a eSundabrautþingsályktunartillaga
154A87 a ebreytingar á aðalnámskrá grunnskólaþingsályktunartillaga
154A86 a erannsóknasetur öryggis- og varnarmálaþingsályktunartillaga
154A85 a estarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
154A84 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
154A83 a eaðgerðaáætlun til að efla Sjúkrahúsið á Akureyriþingsályktunartillaga
154A82 a euppbygging Suðurfjarðavegarþingsályktunartillaga
154A81 a eMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
154A80 a eminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
154A79 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
154A78 a ebarnalög og tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsóknalagafrumvarp
154A77 a eókeypis getnaðarvarnir fyrir einstaklinga yngri en 25 áraþingsályktunartillaga
154A76 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingulagafrumvarp
154A75 a eþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
154A74 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
154A73 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
154A72 a efjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
154A71 a esamvinnuverkefni um samgönguframkvæmdirlagafrumvarp
154A70 averðmætasköpun við nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
154A69 a eflutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
154A68 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A67 a eókeypis fræðsla og þjálfun foreldra barna með ADHDþingsályktunartillaga
154A66 a efriðlýsing nærumhverfis Stjórnarráðshússinsþingsályktunartillaga
154A65 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
154A64 a eskjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússinsþingsályktunartillaga
154A63 a eskattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
154A62 a enýsköpunar-, rannsókna og þróunarsjóður ferðaþjónustunnarþingsályktunartillaga
154A61 a eþjóðarátak í landgræðslu og skógræktþingsályktunartillaga
154A60 aútlendingarlagafrumvarp
154A59 a eþjónusta vegna vímuefnavandaþingsályktunartillaga
154A58 a ebættar vegasamgöngur yfir Hellisheiðiþingsályktunartillaga
154A57 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
154A56 a euppbygging flutningskerfis raforkuþingsályktunartillaga
154A55 aeinföldun á ferli umsókna um sérstök útgjöldþingsályktunartillaga
154A54 a efjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
154A53 a emiðstöð íslenskrar þjóðtrúar á Ströndumþingsályktunartillaga
154A52 a eættliðaskipti og nýliðun í landbúnaðarrekstriþingsályktunartillaga
154A51 a eendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
154A50 a ebrottfall laga um heiðurslaun listamannalagafrumvarp
154A49 a eleyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitímabilsþingsályktunartillaga
154A48 a eTröllaskagagöng milli Skagafjarðar og Eyjafjarðarþingsályktunartillaga
154A47 a egrunnskólarlagafrumvarp
154A46 a eskráning og bókhald kolefnisbindingar í landiþingsályktunartillaga
154A45 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
154A44 a eheildarendurskoðun á þjónustu og vaktakerfi dýralæknaþingsályktunartillaga
154A43 a egrænir hvatar fyrir bændurþingsályktunartillaga
154A42 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
154A41 a efyrirkomulag matvælaframleiðslu til neyðarbirgðaþingsályktunartillaga
154A40 abreytingar á reglum um skattmatfyrirspurn til skrifl. svars
154A39 aheilbrigðiseftirlitfyrirspurn
154A38 a efjarvinnustefnaþingsályktunartillaga
154A37 a emálstefna íslensks táknmáls 2024--2027 og aðgerðaáætlunþingsályktunartillaga
154A36 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólkslagafrumvarp
154A35 a eendurnot opinberra upplýsingalagafrumvarp
154A34 a ebreyting á ýmsum lögum til styrkingar á réttarúrræðum vegna umhverfismála og réttindum til heilnæms umhverfislagafrumvarp
154A33 abúvörulöglagafrumvarp
154A32 a efjölmiðlarlagafrumvarp
154A31 aáhrif sakaferils vistfjölskyldumeðlims á umsókn um dvalarleyfi vegna vistráðningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A30 a emótun heildstæðrar stefnu um áfengis- og vímuefnavarnirþingsályktunartillaga
154A29 a eOrkustofnun og raforkulöglagafrumvarp
154A28 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
154A27 a egreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
154A26 a everndar- og orkunýtingaráætlun og umhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
154A25 a eaukin verðmætasköpun við nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
154A24 a eháskólarlagafrumvarp
154A23 aalmenningssamgöngur milli byggðafyrirspurn til skrifl. svars
154A22 a emannanöfnlagafrumvarp
154A21 a eloftslagsmállagafrumvarp
154A20 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A19 a eþjóðarmarkmið um fastan heimilislækni og heimilisteymiþingsályktunartillaga
154A18 agjaldtaka vegna afnota af vindi, sameiginlegri auðlind þjóðarinnar, til raforkuframleiðsluþingsályktunartillaga
154A17 a erannsókn á orsakaferli í kjölfar sjálfsvígsþingsályktunartillaga
154A16 a etæknifrjóvgun o.fl.lagafrumvarp
154A15 aeftirlit með heimagistingufyrirspurn til skrifl. svars
154A14 afordæming hryðjuverkaárása Hamas í Ísrael og árása Ísraelshers gegn almennum borgurum í Palestínuþingsályktunartillaga
154A13 a ebreyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu námsmannalagafrumvarp
154A12 a evelferð dýralagafrumvarp
154A11 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
154A10 a eleyfisskylda og eftirlit með áfangaheimilumþingsályktunartillaga
154A9 astofnun ríkisfélags um rafeldsneytisframleiðslu á Íslandiþingsályktunartillaga
154A8 a eþróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyniþingsályktunartillaga
154A7 a estórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
154A6 a ekosningalöglagafrumvarp
154A5 a ebann við fiskeldi í opnum sjókvíumþingsályktunartillaga
154A4 a eskattleysi launatekna undir 400.000 kr.þingsályktunartillaga
154A3 a eréttlát græn umskiptiþingsályktunartillaga
154A2 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2024lagafrumvarp
154A1 a efjárlög 2024lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.