Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
149A254 averkefni þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A253 aatvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetufyrirspurn
149A252 alánveiting Seðlabanka Íslands til Kaupþings 6. október 2008fyrirspurn til skrifl. svars
149A251 asjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
149A250 avísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
149A249 afræðsla um og meðferð við vefjagigtþingsályktunartillaga
149A248 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A247 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A246 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A245 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A244 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A243 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A242 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A241 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A240 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A239 aíslenskir ríkisborgarar á Bretlandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
149A238 astofnun rannsóknarseturs um utanríkis- og öryggismálfyrirspurn
149A237 ajafnréttismatfyrirspurn til skrifl. svars
149A236 ajafnréttismatfyrirspurn til skrifl. svars
149A235 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
149A233 astuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
149A232 alandgræðslalagafrumvarp
149A231 askógar og skógræktlagafrumvarp
149A230 aeignarhald fjölmiðlafyrirspurn til skrifl. svars
149A229 ahorfur í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
149A228 abreskir ríkisborgarar á Íslandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
149A227 aarfur og fjárhæð erfðafjárskattsfyrirspurn til skrifl. svars
149A226 aráðstöfun ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
149A225 auppbyggingaráform á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A224 ainnleiðing starfsgetumats og hlutastörf fyrir fólk með skerta starfsgetufyrirspurn til skrifl. svars
149A223 askráning vímuefnabrota á sakaskráfyrirspurn til skrifl. svars
149A222 abreyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist ærulagafrumvarp
149A221 aútlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandilagafrumvarp
149A220 arafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
149A219 aumferðarlöglagafrumvarp
149A218 afjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
149A217 agerðabækur kjörstjórnafyrirspurn til skrifl. svars
149A216 aatkvæðagreiðsla utan kjörfundarfyrirspurn til skrifl. svars
149A215 aúrskurðir sýslumanns í umgengnismálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A214 avopnuð verkefni og útköll sérsveitar lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
149A213 aveiðar á langreyðifyrirspurn til skrifl. svars
149A212 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
149A211 arafræn birting á álagningu skatta og gjaldalagafrumvarp
149A210 abrottfall laga um ríkisskuldabréflagafrumvarp
149A209 aumsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
149A208 abyrlun ólyfjanarfyrirspurn til skrifl. svars
149A207 aúttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrunbeiðni um skýrslu
149A206 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A205 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A204 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A203 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A202 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A201 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A200 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A199 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A198 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A197 afjarheilbrigðisþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
149A196 ainnlend eldsneytisframleiðslabeiðni um skýrslu
149A195 aafborganir og vaxtagreiðslur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
149A194 alánsfjárþörf Íslandspósts ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
149A193 amarkmið um aðlögun að íslensku samfélagifyrirspurn til skrifl. svars
149A192 alítil sláturhúsfyrirspurn
149A191 aaðgerðir til að styrkja stöðu brotaþolafyrirspurn til skrifl. svars
149A190 atími fyrir athugasemdir við frummatsskýrslu hjá Skipulagsstofnunfyrirspurn til skrifl. svars
149A189 a efiskeldilagafrumvarp
149A188 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
149A187 astaða sveitarfélaganna á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
149A186 asamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
149A185 aheilbrigðisþjónusta o.fl.lagafrumvarp
149A184 aendurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landiþingsályktunartillaga
149A183 anáttúruhamfaratrygging Íslandslagafrumvarp
149A182 abann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnirþingsályktunartillaga
149A181 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
149A180 abrottfall lagalagafrumvarp
149A179 aútflutningur hrossalagafrumvarp
149A178 adýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýrlagafrumvarp
149A177 anám sjúkraliðafyrirspurn til skrifl. svars
149A176 a estuðningur við útgáfu bóka á íslenskulagafrumvarp
149A175 abílaleigubifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
149A174 amengun á byggingarstað við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
149A173 a esamgönguáætlun 2019--2033þingsályktunartillaga
149A172 afimm ára samgönguáætlun 2019--2023þingsályktunartillaga
149A171 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
149A170 afæðuþörf Íslendinga og íslensk matvælifyrirspurn til skrifl. svars
149A169 aRíkisútvarpið og þjónustusamningurfyrirspurn til skrifl. svars
149A168 astarfsemi smálánafyrirtækjalagafrumvarp
149A167 atekjuskatturlagafrumvarp
149A166 afjármögnun þjónustu SÁÁ og meðferðarúrræði utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A165 a ebreytingar á sköttum og gjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
149A164 astefna ríkisins við innkaup á matvælumfyrirspurn til skrifl. svars
149A163 asala fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
149A162 avörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
149A161 astimpilgjaldlagafrumvarp
149A160 aeignir og tekjur landsmanna árið 2017fyrirspurn til skrifl. svars
149A159 akostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðiðbeiðni um skýrslu
149A158 asvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
149A157 aaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
149A156 aumboðsmaður barnalagafrumvarp
149A155 abreytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslandsþingsályktunartillaga
149A154 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
149A153 agjafsókn í heimilisofbeldis- og kynferðisbrotamálumþingsályktunartillaga
149A152 astaðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
149A151 aundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
149A150 aviðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandifyrirspurn til skrifl. svars
149A149 astarfsemi Hafrannsóknastofnunar á Ísafirðifyrirspurn
149A148 anám í dýralækningumfyrirspurn til skrifl. svars
149A147 askipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinulagafrumvarp
149A146 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
149A145 abarnaverndarlög og almenn hegningarlöglagafrumvarp
149A144 a eveiðigjaldlagafrumvarp
149A143 areynslulausn og samfélagsþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
149A142 afæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
149A141 astaða aðgerða samkvæmt ferðamálaáætlun 2011--2020skýrsla
149A140 ahúsnæðisbæturlagafrumvarp
149A139 aársreikningarlagafrumvarp
149A138 adánaraðstoðþingsályktunartillaga
149A137 asálfræðiþjónusta í fangelsumþingsályktunartillaga
149A136 aendurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmdalagafrumvarp
149A135 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
149A134 akosningar til Alþingislagafrumvarp
149A133 aStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
149A132 abætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
149A131 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
149A130 aréttarstaða þolenda í kynferðisbrotamálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A129 a eviðgerðarkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
149A128 aeinbreiðar brýr á Suðurlandsvegifyrirspurn til skrifl. svars
149A127 aembætti lögreglustjórans á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
149A126 abarnaverndarlöglagafrumvarp
149A125 aefling björgunarskipaflota Landsbjargarþingsályktunartillaga
149A124 astofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallarlagafrumvarp
149A123 a eskólaakstur og malarvegirfyrirspurn til skrifl. svars
149A122 ainnviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
149A121 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
149A120 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
149A119 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
149A118 aáhættumat um innflutning dýrafyrirspurn
149A117 akjötbirgðirfyrirspurn til skrifl. svars
149A116 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
149A115 ahámarkshraðifyrirspurn
149A114 aþungunarroffyrirspurn til skrifl. svars
149A113 abreytingar á hjúskaparlögumfyrirspurn til skrifl. svars
149A112 avirðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
149A111 aviðvera herliðs á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A110 averslun með áfengi og tóbak o.fl.lagafrumvarp
149A109 aforsendur að baki hækkun bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
149A108 averkferlar þegar einstaklingur verður bráðkvaddur erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
149A107 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
149A106 afullgilding Haag-samningsins frá 1954 um vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökumþingsályktunartillaga
149A105 aaðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningumfyrirspurn til skrifl. svars
149A104 astimpilgjaldlagafrumvarp
149A103 aaðgengi að efnisveitu og myndmiðlaþjónustu Ríkisútvarpsins í útlöndumþingsályktunartillaga
149A102 akjötræktþingsályktunartillaga
149A101 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A100 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A99 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A98 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A97 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A96 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A95 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A94 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A93 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A92 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A91 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A90 abreyting á sveitarstjórnarlögumlagafrumvarp
149A89 aumhverfismat fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdalþingsályktunartillaga
149A88 astimpilgjaldlagafrumvarp
149A87 a eendurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
149A86 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
149A85 alyfið Naloxonfyrirspurn til skrifl. svars
149A84 atekjuskatturlagafrumvarp
149A83 aminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
149A82 anáttúruverndlagafrumvarp
149A81 a evaktstöð siglingalagafrumvarp
149A80 aeftirlit með starfsemi Matvælastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
149A79 ameðferðarheimilið í Krýsuvíkfyrirspurn til skrifl. svars
149A78 auppbygging náms og húsnæðis á Reykjum í Ölfusifyrirspurn til skrifl. svars
149A77 a ebreyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsingalagafrumvarp
149A76 abókanir í kjarasamningum við íslenska ríkiðfyrirspurn til skrifl. svars
149A75 aumskurður á kynfærum drengjafyrirspurn til skrifl. svars
149A74 akirkjujarðasamkomulagið frá 1997/1998fyrirspurn til skrifl. svars
149A73 a enotkun veiðarfærafyrirspurn til skrifl. svars
149A72 aplöntuverndarvörurfyrirspurn til skrifl. svars
149A71 akolefnisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
149A70 adómstólar o.fl.lagafrumvarp
149A69 arefsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friðilagafrumvarp
149A68 aþinglýsingalög o.fl.lagafrumvarp
149A67 aleiðrétting verðtryggðra lána vegna fasteigna sem voru seldar nauðungarsölu eða teknar til gjaldþrotaskiptafyrirspurn til skrifl. svars
149A66 a eáritun á frumrit skuldabréfafyrirspurn til skrifl. svars
149A65 amálefni kirkjugarðafyrirspurn til skrifl. svars
149A64 aorkupakki ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
149A63 aúthaldsdagar hafrannsóknaskipafyrirspurn til skrifl. svars
149A62 aaðgangur að rafrænni þjónustu hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
149A61 afýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamannafyrirspurn til skrifl. svars
149A60 akarlar og jafnréttifyrirspurn til skrifl. svars
149A59 akostnaður við farsíma og nettengingarfyrirspurn til skrifl. svars
149A58 aaðdragandi að ávarpi forseta danska þingsins á hátíðarþingfundi á Þingvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
149A57 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
149A56 astarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
149A55 askilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
149A54 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
149A53 aendurskoðun lögræðislagaþingsályktunartillaga
149A52 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
149A51 alágskattaríkiþingsályktunartillaga
149A50 ahlutafélöglagafrumvarp
149A49 anotkun og ræktun lyfjahampsþingsályktunartillaga
149A48 akynjavakt Alþingisþingsályktunartillaga
149A47 aendurmat á hvalveiðistefnu Íslandsþingsályktunartillaga
149A46 aútlendingarlagafrumvarp
149A45 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
149A44 aendurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnóturþingsályktunartillaga
149A43 avistvæn opinber innkaup á matvöruþingsályktunartillaga
149A42 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
149A41 aráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
149A40 asjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðralagafrumvarp
149A39 alagaráð Alþingislagafrumvarp
149A38 ahlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
149A37 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
149A36 abreyting á lagaákvæðum um skipta búsetu barnafyrirspurn til skrifl. svars
149A35 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
149A34 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
149A33 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
149A32 avegalöglagafrumvarp
149A31 aþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
149A30 astofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatniþingsályktunartillaga
149A29 anáttúrustofurþingsályktunartillaga
149A28 amótun klasastefnuþingsályktunartillaga
149A27 adagur nýrra kjósendaþingsályktunartillaga
149A26 análgunarbann og brottvísun af heimililagafrumvarp
149A25 a ebreyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrumlagafrumvarp
149A24 aalmannatryggingarlagafrumvarp
149A22 auppsögn tollasamnings um landbúnaðarvörur við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
149A21 a elögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
149A20 amótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til bújarðaþingsályktunartillaga
149A19 a estofnun ráðgjafarstofu innflytjendaþingsályktunartillaga
149A18 a etekjuskatturlagafrumvarp
149A17 abúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
149A16 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
149A15 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
149A14 a eóháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahúsþingsályktunartillaga
149A13 aaðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmennaþingsályktunartillaga
149A12 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
149A11 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
149A10 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
149A9 a emannanöfnlagafrumvarp
149A8 a eskattleysi launatekna undir 300.000 kr.þingsályktunartillaga
149A7 aalþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
149A6 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
149A5 aaðgerðaáætlun í húsnæðismálumþingsályktunartillaga
149A4 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
149A3 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019lagafrumvarp
149A2 a eýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019lagafrumvarp
149A1 a efjárlög 2019lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.