Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
154A550 ahandtaka og afhending íslenskra ríkisborgarafyrirspurn til skrifl. svars
154A546 askráning brjóstapúðafyrirspurn til skrifl. svars
154A545 ainnleiðing sáttmála um ofbeldi og áreitni á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
154A544 aframlenging gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð málalagafrumvarp
154A543 aviðskiptakerfi ESB með losunarheimildirlagafrumvarp
154A542 alögheimili og aðsetur o.fl.lagafrumvarp
154A541 araforkulöglagafrumvarp
154A540 astaða barna innan trúfélagabeiðni um skýrslu
154A539 aendurnýjun lyfjaskírteina fyrir ADHD--lyffyrirspurn til skrifl. svars
154A538 aaðgerðir í þingsályktun nr. 40/149, um aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofnafyrirspurn til skrifl. svars
154A537 a esértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A536 aársreikningarlagafrumvarp
154A535 alandsskipulagsstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A534 aaðgerðir í kjölfar skýrslu umboðsmanns Alþingis um konur í fangelsifyrirspurn til skrifl. svars
154A533 abreytingar á lögum um mannanöfnfyrirspurn
154A532 aendurskoðun á reglum um búningsaðstöðu og salernifyrirspurn til skrifl. svars
154A531 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Sinfóníuhljómsveit Íslandsálit nefndar um skýrslu
154A530 alokun fangelsisins á Akureyri og fangelsismálfyrirspurn
154A529 aútflutningsleki til Rússlandsfyrirspurn
154A528 ahlaðvarpsgerð Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
154A527 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A526 asamstarfsverkefni til að fjölga fastráðnum heimilislæknum á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
154A525 askipt búseta barnafyrirspurn til skrifl. svars
154A524 agreiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands vegna fitubjúgsfyrirspurn til skrifl. svars
154A523 aáhrif ófriðar á þróunarsamvinnu Íslandsfyrirspurn
154A522 alæknanám og læknaskorturfyrirspurn til skrifl. svars
154A521 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A520 atæknilausnir í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
154A519 afyrirspurnir í gegnum Heilsuverufyrirspurn til skrifl. svars
154A518 akonur í fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
154A517 adánaraðstoðþingsályktunartillaga
154A516 aívilnanir við endurgreiðslu námslána heilbrigðisstarfsfólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A515 aívilnanir við endurgreiðslu námslána heilbrigðisstarfsfólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A514 aeftirlit með framkvæmd brottvísanafyrirspurn til skrifl. svars
154A513 amannúðaraðstoð til Palestínu og aðgerðir Íslands til að þrýsta á vopnahléfyrirspurn til skrifl. svars
154A512 asjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
154A511 aaðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu 2023--2026þingsályktunartillaga
154A510 asjálfstæði og fullveldi Palestínubeiðni um skýrslu
154A509 ahúsnæðisstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A508 a etímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbælagafrumvarp
154A507 a ekílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiðalagafrumvarp
154A506 atóbaksvarnirlagafrumvarp
154A505 abúvörulöglagafrumvarp
154A504 aeftirlit með vistráðningumfyrirspurn
154A502 aafnám jafnlaunavottunarþingsályktunartillaga
154A501 agjaldfrjálsar heilbrigðisskimanirþingsályktunartillaga
154A500 abygging nýs þjóðarsjúkrahússþingsályktunartillaga
154A499 aráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
154A498 aHríseyjarferjanfyrirspurn til skrifl. svars
154A497 abarnaverndarlög og félagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
154A496 amyndefni gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A495 amyndefni gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A494 aþvinguð lyfjagjöf við brottvísunfyrirspurn til skrifl. svars
154A493 ahnattræn stöðuúttektfyrirspurn til skrifl. svars
154A492 aendurskoðun á bakvaktafyrirkomulagi ljósmæðrafyrirspurn til skrifl. svars
154A491 aendurskoðun laga um verndar- og orkunýtingaráætlunfyrirspurn til skrifl. svars
154A490 astefna í áfengis- og vímuvörnumfyrirspurn til skrifl. svars
154A489 aÍslandspóstur ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
154A488 aaðgerðir gegn olíuleitfyrirspurn til skrifl. svars
154A487 aráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildumfyrirspurn til skrifl. svars
154A486 akvikmyndalöglagafrumvarp
154A485 a evernd mikilvægra innviða á Reykjanesskagalagafrumvarp
154A484 a ealþjóðleg þróunarsamvinna Íslands fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A483 a edýrasjúkdómar o.fl.lagafrumvarp
154A482 afjölgun flugleggja með Loftbrú til að stuðla að þátttöku barna og ungmenna í æskulýðsstarfiþingsályktunartillaga
154A481 a efjáraukalög 2023lagafrumvarp
154A480 ahagsmunir brotaþola varðandi aðgengi sakbornings að gögnum í sakamálumfyrirspurn til skrifl. svars
154A479 a eNáttúrufræðistofnunlagafrumvarp
154A478 a eJöfnunarsjóður sveitarfélagalagafrumvarp
154A477 aHeyrnar- og talmeinastöð Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
154A476 akostir og gallar Schengen-samningsinsbeiðni um skýrslu
154A475 aleikskólarlagafrumvarp
154A474 a eliðskiptaaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
154A473 a eáfengisneysla og áfengisfíknfyrirspurn til skrifl. svars
154A472 aupprunaábyrgðir á raforkufyrirspurn til skrifl. svars
154A471 aland og lóðir í eigu ríkisins í Reykjanesbæfyrirspurn til skrifl. svars
154A470 avatnsréttindifyrirspurn til skrifl. svars
154A469 aafstaða Íslands vegna átaka fyrir botni Miðjarðarhafsþingsályktunartillaga
154A468 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
154A467 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
154A466 agreiðslufyrirkomulag vegna búsetu á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
154A465 aljósleiðarasambandfyrirspurn til skrifl. svars
154A464 aLoftbrú og þróun flugfargjalda í innanlandsflugifyrirspurn til skrifl. svars
154A463 asnjallvæðing umferðarljósa í Reykjavíkfyrirspurn
154A462 aframkvæmd markaðskönnunar og undirbúningur útboðs á póstmarkaðiþingsályktunartillaga
154A461 ahringrásarstyrkirlagafrumvarp
154A460 afjöldi lögreglumannafyrirspurn
154A459 a efráflæðisvandi á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
154A458 aveiting stöðu flóttamanns til fórnarlamba mansalsfyrirspurn til skrifl. svars
154A457 afrestun réttaráhrifa úrskurða kærunefndar útlendingamálafyrirspurn til skrifl. svars
154A456 asóknargjöldfyrirspurn til skrifl. svars
154A455 a ekostnaður við byggingu hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
154A454 astaða félagslegra fyrirtækja á Íslandiþingsályktunartillaga
154A453 adreifing starfaþingsályktunartillaga
154A452 afordæming aðgerða Ísraelshers í Palestínu og ákall eftir tafarlausu vopnahléi af mannúðarástæðumþingsályktunartillaga
154A451 aúttekt á framkvæmd og eftirliti með lögum um póstþjónustu, nr. 98/2019beiðni um skýrslu
154A450 a esvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
154A449 a ealmennar sanngirnisbæturlagafrumvarp
154A448 aframkvæmd ályktana Alþingis frá árinu 2022skýrsla
154A447 a eaðkoma ungs fólks að ákvarðanatökufyrirspurn til skrifl. svars
154A446 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A445 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A444 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A443 a ealþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A442 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A441 a ealþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A440 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A439 a ealþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A438 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A437 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A436 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A435 aalþjóðlegar skuldbindingar og frumvarpsgerðfyrirspurn til skrifl. svars
154A434 arekstur og uppbygging Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
154A433 afjarheilbrigðisþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
154A432 akæfisvefnsrannsóknir á Sjúkrahúsinu á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A431 a eAlþjóðahafsbotnsstofnunin og námuvinnsla á hafsbotnifyrirspurn til skrifl. svars
154A430 avinnsla jarðefna af hafsbotnifyrirspurn
154A429 a efjöldi starfsmanna, stöðugilda og einstaklinga í verktöku hjá Ríkisútvarpinu ohf. og RÚV sölu ehf.fyrirspurn til skrifl. svars
154A428 aframkvæmd matvælastefnufyrirspurn til skrifl. svars
154A427 aframkvæmd landbúnaðarstefnufyrirspurn til skrifl. svars
154A426 akönnun á kostum og göllum þess að taka upp annan gjaldmiðilfyrirspurn til skrifl. svars
154A425 aafhending faldbúnings úr safni Viktoríu og Alberts í Lundúnumþingsályktunartillaga
154A424 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A423 anýtt póstnúmer fyrir sveitarfélagið Kjósþingsályktunartillaga
154A422 ablóðmerahaldfyrirspurn til skrifl. svars
154A421 a egreiðslur almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
154A420 agreining á smávirkjunumbeiðni um skýrslu
154A419 aleyfi til veiða á langreyðum á árinu 2024fyrirspurn til skrifl. svars
154A418 ainnviðir við Jökulsárlónfyrirspurn
154A417 atekjur Þjóðskrár og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A416 a efrítekjumark á framfærsluuppbót örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
154A415 askipun nefndar til að greina sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri kórónuveirunnar í ljósi mannréttindakafla stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
154A414 aslysatryggingar almannatryggingalagafrumvarp
154A413 agervihnattaleiðsögnfyrirspurn til skrifl. svars
154A412 aumferðartafir og hagvöxturfyrirspurn til skrifl. svars
154A411 a eriðuveikifyrirspurn til skrifl. svars
154A410 averkefni sem hljóta nýsköpunarstyrkfyrirspurn til skrifl. svars
154A409 alæsibeiðni um skýrslu
154A408 ainnleiðing lýðheilsumats í íslenska löggjöfþingsályktunartillaga
154A407 a evirði kvennastarfafyrirspurn til skrifl. svars
154A406 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A405 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A404 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
154A403 akostnaður foreldra við að brúa bilið frá fæðingarorlofi fram að dagvistunbeiðni um skýrslu
154A402 a egjaldfrjálsar skólamáltíðir og umgjörð þeirraþingsályktunartillaga
154A401 abrottfall laga um gæðamat á æðardúnilagafrumvarp
154A400 a eumferðarlöglagafrumvarp
154A399 astaðfesting ríkisreiknings 2022lagafrumvarp
154A398 aniðurgreiðsla nikótínlyfjabeiðni um skýrslu
154A397 aniðurgreiddar skólamáltíðirþingsályktunartillaga
154A396 a efélagsleg fyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
154A395 asamfélagsleg nýsköpunfyrirspurn til skrifl. svars
154A394 aeftirlit með netöryggifyrirspurn til skrifl. svars
154A393 aútflutningstekjur, skattar og útgjöld ríkisins eftir landshlutumbeiðni um skýrslu
154A392 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
154A391 a eendurgreiðslukerfi vegna viðgerða á rafmagnstækjumfyrirspurn
154A390 afjárhæðir styrkja og frítekjumörkfyrirspurn
154A389 aáhrif vaxtahækkana á innlendan landbúnaðfyrirspurn til skrifl. svars
154A388 avistmorðfyrirspurn til skrifl. svars
154A387 a ekennsluefni í kynfræðslu í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A386 a ebrjóstapúðarfyrirspurn til skrifl. svars
154A385 a everkefni á vegum Atlantshafsbandalagsins í Afganistanfyrirspurn til skrifl. svars
154A384 asjúkrahúsinu á Akureyri verði gert kleift að framkvæma hjartaþræðingarþingsályktunartillaga
154A383 aákvörðun nr. 190/2022 um breytingar á XI. viðauka við EES-samninginn o.fl.þingsályktunartillaga
154A382 a eframlög og hagræðingarkrafa til Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A381 alögbundnar nefndir innan sveitarfélaga og náttúruverndfyrirspurn til skrifl. svars
154A380 alögbundnar nefndir innan sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
154A379 aárangur í móttöku og aðlögun erlendra ríkisborgarabeiðni um skýrslu
154A378 asérstakur skattur á fjármálafyrirtækilagafrumvarp
154A377 astarfsmenn skatt- og tollyfirvaldafyrirspurn til skrifl. svars
154A376 agreiðslur vegna vinnslustöðvunar í hráefnisskortifyrirspurn til skrifl. svars
154A375 afundur aðildarríkja samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnumfyrirspurn
154A374 abann við olíuleitfyrirspurn
154A373 agrænþvotturbeiðni um skýrslu
154A372 asjóvarnargarður á Siglunesiþingsályktunartillaga
154A371 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
154A370 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
154A369 aaðgerðir vegna greiðsluerfiðleikafyrirspurn til skrifl. svars
154A368 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
154A367 afitubjúgurfyrirspurn til skrifl. svars
154A366 aveggjalúsfyrirspurn til skrifl. svars
154A365 amyndefni gervigreindarfyrirspurn til skrifl. svars
154A364 asjúkdómsgreiningarfyrirspurn til skrifl. svars
154A363 a esamskipti við heilbrigðisstarfsfólkfyrirspurn til skrifl. svars
154A362 aumferðarslys og erlend ökuskírteinifyrirspurn til skrifl. svars
154A361 aþróunarsamvinna og réttindabarátta hinsegin fólksfyrirspurn
154A360 askattfrádráttur vegna rannsókna og þróunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A359 agistináttaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
154A358 aheildartekjur hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A357 askatttekjur sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A356 ahlutfall þjóðarframleiðslu fyrirtækja og félaga sem gera upp í öðrum gjaldmiðli en krónufyrirspurn til skrifl. svars
154A355 astarfsemi ÁTVRfyrirspurn til skrifl. svars
154A354 aeignir og tekjur landsmanna árið 2022fyrirspurn til skrifl. svars
154A353 aríkiseignirfyrirspurn til skrifl. svars
154A352 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A351 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A350 aeignarskerðingarmörk vaxtabótafyrirspurn til skrifl. svars
154A349 a evopnalöglagafrumvarp
154A348 a eraforkulöglagafrumvarp
154A347 ahlutur fyrirtækja í hagnaðardrifinni verðbólgubeiðni um skýrslu
154A346 aopinber störf á landsbyggðinnifyrirspurn
154A345 aaðgerðir til að tryggja heilindi kosningafyrirspurn til skrifl. svars
154A344 a eakstur um friðlöndfyrirspurn til skrifl. svars
154A343 ahættumat vegna ofanflóðafyrirspurn
154A342 asjávargróður og þörungaeldifyrirspurn
154A341 agjaldfráls varðveisla frjósemiþingsályktunartillaga
154A340 aframkvæmd nauðungaruppboðafyrirspurn til skrifl. svars
154A339 anýskráning lénsfyrirspurn til skrifl. svars
154A338 a emönnunarvandi í leikskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A337 atímabundin aukin fjármögnun strætisvagnakerfisins á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
154A336 ainntökupróf í læknisfræðifyrirspurn til skrifl. svars
154A335 a eriðafyrirspurn til skrifl. svars
154A334 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A333 aréttur eftirlifandi foreldris til sorgarleyfisfyrirspurn
154A332 aSúðavíkurhlíðfyrirspurn til skrifl. svars
154A331 aþróunarsamvinna og réttindabarátta hinsegin fólksfyrirspurn
154A330 aeldri iðngreinarfyrirspurn til skrifl. svars
154A329 akaup lögreglu á búnaði fyrir leiðtogafund Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A328 amenntaskólaáfangar fyrir grunnskólabörnfyrirspurn til skrifl. svars
154A327 a eföst starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslunnar á Akureyriþingsályktunartillaga
154A326 a eraforka og rafmyntagröfturfyrirspurn til skrifl. svars
154A325 afjölþrepa markaðssetningfyrirspurn til skrifl. svars
154A324 a eskaðleg innihaldsefni í papparörumfyrirspurn til skrifl. svars
154A323 askipulögð brotastarfsemifyrirspurn
154A322 astarfsemi ÁTVRfyrirspurn til skrifl. svars
154A321 aframfylgd reglna um rafhlaupahjólfyrirspurn
154A320 a ebúsetuúrræði fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A319 a evirkjunarkostirfyrirspurn til skrifl. svars
154A318 a eatvinnuþátttaka eldra fólksfyrirspurn til skrifl. svars
154A317 afjármagnstekjur umfram atvinnutekjurfyrirspurn til skrifl. svars
154A316 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
154A315 a esamgönguáætlun fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A314 a etímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagilagafrumvarp
154A313 a efélagafrelsi á vinnumarkaðilagafrumvarp
154A312 a efjórði orkupakkinnfyrirspurn til skrifl. svars
154A311 avændifyrirspurn til skrifl. svars
154A310 avændifyrirspurn til skrifl. svars
154A309 avændifyrirspurn til skrifl. svars
154A308 aútboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyriþingsályktunartillaga
154A307 abardagaíþróttirlagafrumvarp
154A306 aleiðrétting námslánabeiðni um skýrslu
154A305 avalfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
154A304 avændi á Íslandibeiðni um skýrslu
154A303 akostir og gallar hugsanlegrar aðildar Íslands að tollabandalagi Evrópusambandsinsbeiðni um skýrslu
154A302 aHúnavallaleiðþingsályktunartillaga
154A301 abreyting á ýmsum lögum varðandi aldursmörklagafrumvarp
154A300 atekjuskatturlagafrumvarp
154A299 aFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
154A298 askatttekjur sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A297 a eskipun og störf talsmanna umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A296 a eskilamat á þjónustu talsmanna umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A295 a ebrot gegn áfengislögumfyrirspurn til skrifl. svars
154A294 a eþróun bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
154A293 ahraðamörk á vegumfyrirspurn til skrifl. svars
154A292 aalvarleg atvik tengd fæðingumfyrirspurn til skrifl. svars
154A291 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
154A290 a emálsmeðferðartími umsókna um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
154A289 a efylli- og leysiefni vegna fegrunarmeðferðafyrirspurn til skrifl. svars
154A288 ahlutfall þjóðarframleiðslu fyrirtækja og félaga sem gera upp í öðrum gjaldmiðli en krónufyrirspurn til skrifl. svars
154A287 askattfrádráttur vegna rannsókna og þróunarfyrirspurn til skrifl. svars
154A286 a ealdurstengd örorkuuppbótfyrirspurn til skrifl. svars
154A285 afasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A284 afjárveitingar í baráttu gegn tilteknum sjúkdómumfyrirspurn til skrifl. svars
154A283 a etekjur ríkissjóðs vegna gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
154A282 a eaðgerðir vegna endómetríósufyrirspurn til skrifl. svars
154A281 a enotkun ópíóíðafyrirspurn til skrifl. svars
154A280 a eheimild til færslu bókhalds í öðrum gjaldmiðlum en krónufyrirspurn til skrifl. svars
154A279 afjöldi starfandi lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
154A278 aálagningarstofn fasteignaskattsfyrirspurn
154A277 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A276 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A275 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A274 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A273 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A272 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A271 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A270 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A269 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A268 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A267 aferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A266 a eferðakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
154A265 aúthlutun byggðakvótafyrirspurn
154A264 a esorgarleyfilagafrumvarp
154A263 aárekstrar á gangbrautum og gangstéttumfyrirspurn til skrifl. svars
154A262 a emansal á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
154A261 asamráð starfshóps um endurskoðun húsaleigulaga við hagaðilafyrirspurn til skrifl. svars
154A260 a eíslenskukennsla fyrir útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
154A259 amarkmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi fyrir Ísland árið 2040fyrirspurn til skrifl. svars
154A258 agistináttaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
154A257 afjöldi starfa hjá hinu opinberafyrirspurn til skrifl. svars
154A256 aheildartekjur hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
154A255 aáhrif aldurssamsetningar þjóðarinnar á opinber gjöldfyrirspurn til skrifl. svars
154A254 aríkiseignirfyrirspurn til skrifl. svars
154A253 a eútvistun verkefna Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A252 asértækur byggðakvótifyrirspurn til skrifl. svars
154A251 aeftirlit með fiskveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
154A250 a ekaup á vopnum og varnarbúnaði í aðdraganda leiðtogafundar Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
154A249 a eútköll sérsveitar lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
154A248 a ekostnaður við flutning umsækjenda um alþjóðlega vernd úr landifyrirspurn til skrifl. svars
154A247 a edvalarleyfisskírteinifyrirspurn til skrifl. svars
154A246 afræðsla félaga- og hagsmunasamtaka í leik- og grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A245 afjárveitingar til háskólafyrirspurn til skrifl. svars
154A244 akostnaður einstaklinga sem eiga rétt á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga vegna lýtalækningafyrirspurn til skrifl. svars
154A243 aábati af nýsköpunarstarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
154A242 ageðheilbrigðismálfyrirspurn til skrifl. svars
154A241 a eframkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2023--2027þingsályktunartillaga
154A240 a ebreyting á ýmsum lögum í þágu barnalagafrumvarp
154A239 a eMannréttindastofnun Íslandslagafrumvarp
154A238 a eMiðstöð menntunar og skólaþjónustulagafrumvarp
154A237 aheilsugæslusel í Suðurnesjabæþingsályktunartillaga
154A236 atekjuskatturlagafrumvarp
154A235 a ebiðlistar eftir afplánun í fangelsi og fangelsisrýmifyrirspurn til skrifl. svars
154A234 a estefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélagi á Íslandi til ársins 2025þingsályktunartillaga
154A233 afrjósemisaðgerðirfyrirspurn
154A232 a emeðferðarstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
154A231 aúrræði fyrir börn með alvarlegan hegðunarvanda eða geðvandafyrirspurn til skrifl. svars
154A230 a eúrræði fyrir börn með alvarlegan hegðunarvanda eða geðvandafyrirspurn til skrifl. svars
154A229 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
154A228 aaðgerðir vegna greiðsluerfiðleikafyrirspurn til skrifl. svars
154A227 aforgangsröðun gangakosta á Austurlandiþingsályktunartillaga
154A226 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
154A225 a eheilbrigðisþjónusta o.fl.lagafrumvarp
154A224 a elyfjalög og lækningatækilagafrumvarp
154A223 aeignarhald í laxeldiþingsályktunartillaga
154A222 aneyðargeðheilbrigðisteymi og fræðsla viðbragðsaðilaþingsályktunartillaga
154A221 aúthlutanir úr Tækniþróunarsjóðifyrirspurn til skrifl. svars
154A220 aundanþága frá staðnámifyrirspurn til skrifl. svars
154A219 a eeftirlit með snyrtistofumfyrirspurn til skrifl. svars
154A218 a ealdursviðbótfyrirspurn til skrifl. svars
154A217 aslys á hjólandi vegfarendumfyrirspurn til skrifl. svars
154A216 a ekostnaður vegna komu ferðamanna á Sjúkrahúsið á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
154A215 a ekostnaður vegna komu ferðamanna á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
154A214 a eákvörðun og framkvæmd þvingaðrar lyfjagjafar við brottvísanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A213 asöfnun og endurvinnsla veiðarfærafyrirspurn til skrifl. svars
154A212 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
154A211 amálsmeðferðartími kynferðisbrotamálafyrirspurn til skrifl. svars
154A210 a einngrip í fæðingarfyrirspurn til skrifl. svars
154A209 a efæðingar á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
154A208 abúseta í iðnaðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
154A207 ablóðgjafirfyrirspurn
154A206 aNáttúruhamfaratrygging Íslandslagafrumvarp
154A205 a efjarskipti o.fl.lagafrumvarp
154A204 a esamkeppnisúttekt á löggjöf og regluverkiþingsályktunartillaga
154A203 anámslán og veikindifyrirspurn til skrifl. svars
154A202 a eeldislaxar sem sleppafyrirspurn til skrifl. svars
154A201 a esímahlustanirfyrirspurn til skrifl. svars
154A200 aáhrif verðbólgu á námslánfyrirspurn til skrifl. svars
154A199 afagmenntun starfsmanna stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
154A198 askatttekjur sveitarfélaga vegna stóriðju og sjókvíaeldisfyrirspurn til skrifl. svars
154A197 a estörf við stóriðju og sjókvíaeldifyrirspurn til skrifl. svars
154A196 a egreiningar á þreytueinkennum eftir veirusýkingufyrirspurn til skrifl. svars
154A195 aeignir og tekjur landsmanna árið 2022fyrirspurn til skrifl. svars
154A194 abrottfall úr háskólum og aðgerðir vegna kórónuveirufaraldursfyrirspurn til skrifl. svars
154A193 a erannsókn kynferðisbrotamálafyrirspurn til skrifl. svars
154A192 abrottfall úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
154A191 aheilsugæsla í Suðurnesjabæþingsályktunartillaga
154A190 arannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum o.fl.þingsályktunartillaga
154A189 asáttmáli um laun starfssstétta grunninnviða og lágmarksframfærsluþingsályktunartillaga
154A188 aendurvinnsla í hringrásarhagkerfinuþingsályktunartillaga
154A187 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A186 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
154A185 akosningalöglagafrumvarp
154A184 a eendurskoðendur o.fl.lagafrumvarp
154A183 a eskipulagslöglagafrumvarp
154A182 a estefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2024--2038 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028þingsályktunartillaga
154A181 a epóstþjónustalagafrumvarp
154A180 a evaktstöð siglingalagafrumvarp
154A179 aættleiðingarlagafrumvarp
154A178 abirting alþjóðasamningaþingsályktunartillaga
154A177 aokur á tímum hættuástandslagafrumvarp
154A176 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
154A175 asjálfstæðar fiskeldisrannsóknir á vegum Háskólaseturs Vestfjarðaþingsályktunartillaga
154A174 aafturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
154A173 aneytendalán o.fl.lagafrumvarp
154A172 aSundabrautþingsályktunartillaga
154A171 a efasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A170 aumhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
154A169 atekjutenging sekta fyrir umferðarlagabrotþingsályktunartillaga
154A168 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
154A167 aHappdrætti Háskóla Íslands og lög um happdrættilagafrumvarp
154A166 abúvörulöglagafrumvarp
154A165 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A164 aFiskistofalagafrumvarp
154A163 askaðabótalöglagafrumvarp
154A162 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A161 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A160 afjöleignarhúslagafrumvarp
154A159 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A158 aaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
154A157 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A156 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A155 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
154A154 asérstök tímabundin ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega í dýralæknanámiþingsályktunartillaga
154A153 aNeytendastofa o.fl.lagafrumvarp
154A152 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
154A151 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
154A150 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A149 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
154A148 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A147 aeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
154A146 afyrning kröfuréttindalagafrumvarp
154A145 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A144 avalfrjáls bókun við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
154A143 amálefni aldraðralagafrumvarp
154A142 ameðferð einkamála og stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvaldalagafrumvarp
154A141 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
154A140 a eviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
154A139 apersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
154A138 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A137 avísitala neysluverðslagafrumvarp
154A136 aflutningur höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðinaþingsályktunartillaga
154A135 aaðkoma öryrkja og ellilífeyrisþega að kjaraviðræðumþingsályktunartillaga
154A134 a elagning heilsársvegar í Árneshreppþingsályktunartillaga
154A133 auppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnanaþingsályktunartillaga
154A132 abarnalöglagafrumvarp
154A131 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
154A130 aþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfaþingsályktunartillaga
154A129 asjúkratryggingarlagafrumvarp
154A128 alögreglulöglagafrumvarp
154A127 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
154A126 aefling félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisinsþingsályktunartillaga
154A125 ahagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
154A124 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
154A123 ainnheimtulöglagafrumvarp
154A122 a eskipun starfshóps um umönnun og geymslu líkaþingsályktunartillaga
154A121 a esamningsviðauki nr. 16 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950 (mannréttindasáttmála Evrópu)þingsályktunartillaga
154A120 afjármögnun varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfsinsþingsályktunartillaga
154A119 astarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
154A118 askaðabótalöglagafrumvarp
154A117 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
154A116 aumboðsmaður sjúklingaþingsályktunartillaga
154A115 abúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
154A114 askráning foreldratengslaþingsályktunartillaga
154A113 a eútlendingarlagafrumvarp
154A112 abarnalöglagafrumvarp
154A111 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A110 aefling landvörsluþingsályktunartillaga
154A109 avextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
154A108 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A107 a emerkingar á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
154A106 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
154A105 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
154A104 a estimpilgjaldlagafrumvarp
154A103 a ebreyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu kynsegin fólkslagafrumvarp
154A102 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
154A101 aheimild til rannsókna og notkunar á efninu sílósíbíni í geðlækningaskyniþingsályktunartillaga
154A100 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A99 a ebann við hvalveiðumlagafrumvarp
154A98 a estaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðiþingsályktunartillaga
154A97 a eskráning menningarminjaþingsályktunartillaga
154A96 aendurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
154A95 a eskipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
154A94 a ebrottfall laga um orlof húsmæðralagafrumvarp
154A93 aalmannatryggingarlagafrumvarp
154A92 aendurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldisþingsályktunartillaga
154A91 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
154A90 aorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
154A89 aþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
154A88 aSundabrautþingsályktunartillaga
154A87 abreytingar á aðalnámskrá í grunnskólaþingsályktunartillaga
154A86 arannsóknasetur öryggis- og varnarmálaþingsályktunartillaga
154A85 a estarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
154A84 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
154A83 aaðgerðaáætlun til að efla Sjúkrahúsið á Akureyriþingsályktunartillaga
154A82 auppbygging Suðurfjarðavegarþingsályktunartillaga
154A81 a eMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
154A80 a eminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
154A79 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
154A78 a ebarnalög og tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsóknalagafrumvarp
154A77 a eókeypis getnaðarvarnir fyrir einstaklinga yngri en 25 áraþingsályktunartillaga
154A76 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingulagafrumvarp
154A75 a eþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
154A74 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
154A73 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
154A72 a efjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
154A71 a esamvinnuverkefni um samgönguframkvæmdirlagafrumvarp
154A70 averðmætasköpun við nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
154A69 a eflutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
154A68 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
154A67 aókeypis fræðsla og þjálfun foreldra barna með ADHDþingsályktunartillaga
154A66 afriðlýsing nærumhverfis Stjórnarráðshússinsþingsályktunartillaga
154A65 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
154A64 a eskjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússinsþingsályktunartillaga
154A63 a eskattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
154A62 a enýsköpunar-, rannsókna og þróunarsjóður ferðaþjónustunnarþingsályktunartillaga
154A61 a eþjóðarátak í landgræðslu og skógræktþingsályktunartillaga
154A60 aútlendingarlagafrumvarp
154A59 a eþjónusta vegna vímuefnavandaþingsályktunartillaga
154A58 a ebættar vegasamgöngur yfir Hellisheiðiþingsályktunartillaga
154A57 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
154A56 a euppbygging flutningskerfis raforkuþingsályktunartillaga
154A55 aeinföldun á ferli umsókna um sérstök útgjöldþingsályktunartillaga
154A54 afjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
154A53 a emiðstöð íslenskrar þjóðtrúar á Ströndumþingsályktunartillaga
154A52 a eættliðaskipti og nýliðun í landbúnaðarrekstriþingsályktunartillaga
154A51 a eendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
154A50 a ebrottfall laga um heiðurslaun listamannalagafrumvarp
154A49 a eleyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitímabilsþingsályktunartillaga
154A48 a eTröllaskagagöng milli Skagafjarðar og Eyjafjarðarþingsályktunartillaga
154A47 a egrunnskólarlagafrumvarp
154A46 a eskráning og bókhald kolefnisbindingar í landiþingsályktunartillaga
154A45 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
154A44 a eheildarendurskoðun á þjónustu og vaktakerfi dýralæknaþingsályktunartillaga
154A43 a egrænir hvatar fyrir bændurþingsályktunartillaga
154A41 astofnun ríkisfélags um rafeldsneytisframleiðslu á Íslandiþingsályktunartillaga
154A38 afjarvinnustefnaþingsályktunartillaga
154A37 amálstefna íslensks táknmáls 2023--2026 og aðgerðaáætlunþingsályktunartillaga
154A36 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólkslagafrumvarp
154A35 aendurnot opinberra upplýsingalagafrumvarp
154A33 abúvörulöglagafrumvarp
154A32 afjölmiðlarlagafrumvarp
154A30 amótun heildstæðrar stefnu um áfengis- og vímuefnavarnirþingsályktunartillaga
154A29 aOrkustofnun og raforkulöglagafrumvarp
154A28 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
154A27 agreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
154A26 averndar- og orkunýtingaráætlun og umhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
154A25 aaukin verðmætasköpun við nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
154A24 aháskólarlagafrumvarp
154A22 amannanöfnlagafrumvarp
154A20 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
154A19 a eþjóðarmarkmið um fastan heimilislækni og heimilisteymiþingsályktunartillaga
154A18 agjaldtaka vegna afnota af vindi, sameiginlegri auðlind þjóðarinnar, til raforkuframleiðsluþingsályktunartillaga
154A17 arannsókn á orsakaferli í kjölfar sjálfsvígsþingsályktunartillaga
154A16 a etæknifrjóvgun o.fl.lagafrumvarp
154A14 afordæming hryðjuverkaárása Hamas í Ísrael og árása Ísraelshers gegn almennum borgurum í Palestínuþingsályktunartillaga
154A13 abreyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu námsmannalagafrumvarp
154A12 a evelferð dýralagafrumvarp
154A11 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
154A10 a eleyfisskylda og eftirlit með áfangaheimilumþingsályktunartillaga
154A8 a eþróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyniþingsályktunartillaga
154A7 a estórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
154A6 a ekosningalöglagafrumvarp
154A5 a ebann við fiskeldi í opnum sjókvíumþingsályktunartillaga
154A4 a eskattleysi launatekna undir 400.000 kr.þingsályktunartillaga
154A3 a eréttlát græn umskiptiþingsályktunartillaga
154A2 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2024lagafrumvarp
154A1 a efjárlög 2024lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.