Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
150A244 amarkaðs- og kynningarmál heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
150A243 aþjóðarsjóðurlagafrumvarp
150A242 adreifing námslána hjá Lánasjóði íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
150A241 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
150A240 aaukinn útflutningur á óunnum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
150A239 aþjóðaröryggi og birgðastaðafyrirspurn til skrifl. svars
150A237 aþvagleggirfyrirspurn til skrifl. svars
150A236 anýsköpun í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
150A235 ainnheimta félagsgjaldafyrirspurn til skrifl. svars
150A234 aurðun úrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
150A233 amenntun lögreglumannafyrirspurn
150A232 aútgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttarþingsályktunartillaga
150A230 agrunnskólarlagafrumvarp
150A229 amatvælilagafrumvarp
150A228 averktakakostnaður embættis ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
150A227 averktakakostnaður Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A226 akostnaður við húsnæði landlæknisembættisins, skrifstofuhúsnæði Landspítalans og húsnæði Blóðbankansfyrirspurn til skrifl. svars
150A225 afasteignagjöld ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A224 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
150A223 aneytendalánlagafrumvarp
150A222 aframkvæmd EES-samningsinsskýrsla
150A221 akynskráning í þjóðskráfyrirspurn til skrifl. svars
150A220 astefna og aðgerðir í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
150A219 ainnflutningur og notkun á jarðefnaeldsneytifyrirspurn til skrifl. svars
150A218 akolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnisfyrirspurn til skrifl. svars
150A217 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A216 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A215 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A214 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A213 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A212 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A211 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A210 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A209 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A208 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A207 autanlandsferðir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
150A206 autanlandsferðir á vegum embættis forseta Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A205 autanlandsferðir á vegum Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
150A204 amerkingar um kolefnisspor matvælaþingsályktunartillaga
150A203 astjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæsastofna á Íslandiþingsályktunartillaga
150A202 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
150A201 askógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendisfyrirspurn til skrifl. svars
150A200 auppsagnir hjá Íslandspóstifyrirspurn til skrifl. svars
150A199 aupplýsingagjöf um kolefnislosunfyrirspurn
150A198 aviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
150A197 aendurskoðun búvörusamnings fyrir mjólkurframleiðslufyrirspurn
150A196 astjórnsýsla forsjár- og umgengnismálafyrirspurn til skrifl. svars
150A195 astarfsmannafjöldi Landsvirkjunar og launakjör yfirstjórnarfyrirspurn til skrifl. svars
150A194 alyfjamálfyrirspurn
150A193 afjöldi íbúða sem fjármálafyrirtæki hafa eignastfyrirspurn til skrifl. svars
150A192 aástæður hlerana frá ársbyrjun 2014fyrirspurn til skrifl. svars
150A191 astaða barna tíu árum eftir hrunþingsályktunartillaga
150A190 a eskráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamærilagafrumvarp
150A189 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A188 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A187 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
150A186 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
150A185 aháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
150A184 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
150A183 a eheimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017lagafrumvarp
150A182 aAkureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandiþingsályktunartillaga
150A181 afélög til almannaheillalagafrumvarp
150A180 astarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
150A179 aniðurfelling ábyrgða á eldri námslánumþingsályktunartillaga
150A178 aeigendastefnur Landsvirkjunar og Isaviafyrirspurn
150A177 arafvæðing hafnafyrirspurn
150A176 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
150A175 aumferðarlöglagafrumvarp
150A174 arekstur hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
150A173 aheimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
150A172 aGuðmundar- og Geirfinnsmálfyrirspurn til skrifl. svars
150A171 alagaheimild til útgáfu reglugerðarfyrirspurn til skrifl. svars
150A170 ameðferð sakamálalagafrumvarp
150A169 araforkuöryggi á Vestfjarðakjálkanumfyrirspurn til skrifl. svars
150A168 amálefni Hljóðbókasafns Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A167 aaldur ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
150A166 aframleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
150A165 amarkviss fræðsla um kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptumþingsályktunartillaga
150A164 askipulagt hjartaeftirlit ungs fólksþingsályktunartillaga
150A163 abúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
150A162 avistvæn innkaupfyrirspurn til skrifl. svars
150A161 aFerðamálastofa og nýsköpun í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
150A160 aheimavist við Fjölbrautaskóla Suðurlandsfyrirspurn til skrifl. svars
150A159 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
150A158 ainnheimtulöglagafrumvarp
150A157 akostnaðarþátttaka ríkisins í dreifingu eldsneytis og uppbyggingu hleðslustöðvanetsfyrirspurn til skrifl. svars
150A156 ahjólreiðastígarfyrirspurn til skrifl. svars
150A155 afullgilding alþjóðasamnings um orkumálfyrirspurn til skrifl. svars
150A154 aundanþágur frá fasteignaskattifyrirspurn til skrifl. svars
150A153 ahvalrekifyrirspurn til skrifl. svars
150A152 aáfengisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
150A151 askattur á barnagreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barnafyrirspurn til skrifl. svars
150A150 astrandveiðar árið 2019fyrirspurn til skrifl. svars
150A149 astefnumótun í náms- og starfsráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
150A148 astefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023þingsályktunartillaga
150A147 afullgilding Haag-samningsins frá 1954 um vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökumþingsályktunartillaga
150A146 aviðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníuþingsályktunartillaga
150A145 aopinber fjármállagafrumvarp
150A144 asala á ríkisjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
150A143 amengun skemmtiferðaskipafyrirspurn
150A142 aráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinulagafrumvarp
150A141 akostnaður Landsvirkjunar vegna sæstrengsfyrirspurn til skrifl. svars
150A140 ameðferð sakamálalagafrumvarp
150A139 askipun rannsóknarnefndar til að fara yfir starfshætti í Guðmundar- og Geirfinnsmálumþingsályktunartillaga
150A138 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
150A137 avaraaflsstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
150A136 arafræn byggingargáttfyrirspurn til skrifl. svars
150A135 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A134 abreyting á lögum um fjöleignarhúsfyrirspurn til skrifl. svars
150A133 afæðingar- og foreldraorloffyrirspurn til skrifl. svars
150A132 astuðningur við nýsköpunfyrirspurn til skrifl. svars
150A131 abreyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsinslagafrumvarp
150A130 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
150A129 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
150A128 a efullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélagaþingsályktunartillaga
150A127 astefnumótun og framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
150A126 aviðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarðaþingsályktunartillaga
150A125 a eríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikningalagafrumvarp
150A124 a eathugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
150A123 abarnaverndarlöglagafrumvarp
150A122 a eráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptanetalagafrumvarp
150A121 amótun klasastefnuþingsályktunartillaga
150A120 a eráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandiþingsályktunartillaga
150A119 abarnalöglagafrumvarp
150A118 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
150A117 aleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
150A116 aupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
150A115 a eútlendingarlagafrumvarp
150A114 a enauðungarsölur og fjárnám hjá einstaklingumfyrirspurn til skrifl. svars
150A113 a eskuldbinding íslenska ríkisins um að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslenskum réttifyrirspurn til skrifl. svars
150A112 akostnaður við snjómokstur og hálkuvörnfyrirspurn til skrifl. svars
150A111 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá undirstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
150A110 arafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
150A109 afordæming meðferðar bandarískra stjórnvalda á flóttabörnumþingsályktunartillaga
150A108 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
150A107 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A106 aútgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þessfyrirspurn til skrifl. svars
150A105 ainnleiðing á stefnu um opinn og frjálsan hugbúnaðfyrirspurn til skrifl. svars
150A104 atímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
150A103 anáttúrustofurþingsályktunartillaga
150A102 aframkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023þingsályktunartillaga
150A101 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
150A100 ameðferð einkamálalagafrumvarp
150A99 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóðalagafrumvarp
150A98 ajafnræði við launasetningu ólíkra starfsstétta hjá hinu opinberafyrirspurn
150A97 a eeignir og tekjur landsmanna árið 2018fyrirspurn til skrifl. svars
150A96 a etekjuskatturlagafrumvarp
150A95 astafræn endurgerð íslensk prentmáls vegna þingsályktunar nr. 20/148skýrsla
150A94 aútlendingarlagafrumvarp
150A93 a estimpilgjaldlagafrumvarp
150A92 a estuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
150A91 akostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðiðbeiðni um skýrslu
150A90 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
150A89 atekjuskatturlagafrumvarp
150A88 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
150A87 abarnaverndarlög og almenn hegningarlöglagafrumvarp
150A86 abygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
150A85 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
150A84 a eóháð úttekt á Landeyjahöfnþingsályktunartillaga
150A83 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A82 aársreikningar og hlutafélöglagafrumvarp
150A81 akosningar til Alþingislagafrumvarp
150A80 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
150A79 ahjúskaparlöglagafrumvarp
150A78 akjötræktþingsályktunartillaga
150A77 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A76 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
150A75 aárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
150A74 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A73 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
150A72 aalmannatryggingarlagafrumvarp
150A71 aFiskistofalagafrumvarp
150A70 aundirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
150A69 a ehagsmunafulltrúi aldraðraþingsályktunartillaga
150A68 alögreglulöglagafrumvarp
150A67 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
150A66 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
150A65 anáttúruverndlagafrumvarp
150A64 aheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
150A63 amálefni aldraðralagafrumvarp
150A62 alandlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
150A61 ainnviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
150A60 avegalöglagafrumvarp
150A59 autanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
150A58 aflóðavarnir á landiþingsályktunartillaga
150A57 astjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
150A56 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
150A55 amenningarsalur Suðurlandsþingsályktunartillaga
150A54 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
150A53 averslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
150A52 astofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
150A51 ahlutafélöglagafrumvarp
150A50 akristnisjóður o.fl.lagafrumvarp
150A49 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
150A48 aáfengislöglagafrumvarp
150A47 aþjóðsöngur Íslendingalagafrumvarp
150A46 a evalfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
150A45 a eúrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamálalagafrumvarp
150A44 a emótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandiþingsályktunartillaga
150A43 askylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustuþingsályktunartillaga
150A41 abúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
150A38 amótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginuþingsályktunartillaga
150A37 agjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðirþingsályktunartillaga
150A36 a efræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustuþingsályktunartillaga
150A35 aorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
150A34 atekjuskatturlagafrumvarp
150A33 aalmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
150A32 aendurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárræktþingsályktunartillaga
150A30 aaðgerðir í þágu smærri fyrirtækjaþingsályktunartillaga
150A29 ajarðalöglagafrumvarp
150A28 asértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdómaþingsályktunartillaga
150A27 atekjuskatturlagafrumvarp
150A26 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
150A25 astaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðþingsályktunartillaga
150A24 abetrun fangaþingsályktunartillaga
150A23 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
150A22 a erannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgaraþingsályktunartillaga
150A21 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
150A20 aaðgerðaáætlun í jarðamálumþingsályktunartillaga
150A19 asamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
150A18 a estimpilgjaldlagafrumvarp
150A17 a300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatryggingaþingsályktunartillaga
150A16 a egrunnskólarlagafrumvarp
150A15 astofnun embættis tæknistjóra ríkisinsþingsályktunartillaga
150A14 astarfsemi smálánafyrirtækjalagafrumvarp
150A13 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
150A12 a ebúvörulöglagafrumvarp
150A11 avarnarmálalöglagafrumvarp
150A10 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
150A9 askattleysi launatekna undir 350.000 kr.þingsályktunartillaga
150A8 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
150A7 asjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögregluþingsályktunartillaga
150A6 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
150A5 a eeinföldun regluverksþingsályktunartillaga
150A4 a esérstakur skattur á fjármálafyrirtækilagafrumvarp
150A3 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
150A2 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020lagafrumvarp
150A1 a efjárlög 2020lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.