Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
151A571 asala á upprunaábyrgðum raforkufyrirspurn til skrifl. svars
151A570 askilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækjalagafrumvarp
151A568 aNý þýðing á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
151A567 aútskrifaðir nemendur úr diplómanámi í lögreglufræðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A566 aendurgreiðslur til kvikmyndagerðarfyrirspurn
151A565 aflokkun úrgangs sem er fluttur úr landifyrirspurn til skrifl. svars
151A564 akynjavakt Alþingisþingsályktunartillaga
151A563 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
151A562 ahollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
151A561 agreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinslagafrumvarp
151A560 abreytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsibeiðni um skýrslu
151A559 askýrsla um mat þjóðaröryggisráðs á ástandi og horfum í þjóðaröryggismálumskýrsla
151A558 abrottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnislagafrumvarp
151A557 aaðild að Geimvísindastofnun Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
151A556 amat og endurmótun á tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvárþingsályktunartillaga
151A555 aþjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnumþingsályktunartillaga
151A554 apersónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl.lagafrumvarp
151A553 aendurskoðun laga um almannatryggingarþingsályktunartillaga
151A552 aábyrgð nemendafélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A551 aheimilisuppbót og sérstök uppbót almannatrygginga og aldurstakmörk námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
151A550 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A549 afiskeldi, matvæli og landbúnaðurlagafrumvarp
151A548 afjöldi lögreglumanna 1. febrúar 2021fyrirspurn til skrifl. svars
151A547 alágmarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóðifyrirspurn til skrifl. svars
151A546 aprófessorsstaða Jóns Sigurðssonarfyrirspurn
151A545 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A544 astuðningur við nýsköpunarfyrirtækilagafrumvarp
151A543 avelferð dýralagafrumvarp
151A542 akoma flóttafólks frá Grikklandifyrirspurn til skrifl. svars
151A541 a evernd menningararfs og tjón á menningarverðmætumfyrirspurn til skrifl. svars
151A540 astaða tilraunaverkefnis um heimaslátrunfyrirspurn til skrifl. svars
151A539 askráð sambúð fleiri en tveggja aðilaþingsályktunartillaga
151A538 anýting á landi í eigu ríkisins í atvinnuskynilagafrumvarp
151A537 agjaldeyrismállagafrumvarp
151A536 a eháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
151A535 aloftslagsmállagafrumvarp
151A534 apóstþjónusta og Byggðastofnunlagafrumvarp
151A533 alangtímaorkustefna og aðgerðaráætlunskýrsla
151A532 aframtíð ferjusiglinga yfir Breiðafjörðfyrirspurn til skrifl. svars
151A531 aupplýsingar úr rannsóknarleiðöngrum Hafrannsóknarstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A530 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
151A529 agerð skoðanakönnunar um afstöðu til dánaraðstoðar meðal heilbrigðisstarfsfólksþingsályktunartillaga
151A528 atryggingavernd nemendafyrirspurn
151A527 amenningarminjarlagafrumvarp
151A526 astaða aðgerða samkvæmt þingsályktun nr. 18/150 um fræðslu um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
151A525 aátakið Nám er tækifærifyrirspurn til skrifl. svars
151A524 atekjur og skerðingar ellilífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
151A523 arannsóknir á hrognkelsum á Íslandsmiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A522 amótun klasastefnuskýrsla
151A521 aferðakostnaður vegna tannréttingafyrirspurn
151A520 aviðbrögð við langvinnum heilsuvanda eftir COVID-19fyrirspurn
151A519 aofanflóðasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
151A518 asamgönguúrbætur á norðanverðum Tröllaskagafyrirspurn
151A517 alóðarleiga í Reykjanesbæfyrirspurn til skrifl. svars
151A516 a estuðningur og sérkennsla í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
151A515 aefling íslenskukennslu fyrir innflytjendur og fullorðinsfræðslufyrirspurn
151A514 a efjöldi nema í iðn- og verknámifyrirspurn til skrifl. svars
151A513 agjöld fyrir rekstrar- og starfsleyfi fiskeldisstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
151A512 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
151A511 abiðtími eftir sérfræðilæknumfyrirspurn til skrifl. svars
151A510 aályktun þingfundar ungmennafyrirspurn til skrifl. svars
151A509 ahafnalöglagafrumvarp
151A508 abrottfall ýmissa lagalagafrumvarp
151A507 aprestar, trúfélög og lífsskoðunarfélöglagafrumvarp
151A506 aFjarskiptastofalagafrumvarp
151A505 a eráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörurlagafrumvarp
151A504 a eáfengislöglagafrumvarp
151A503 anám í garðyrkju og ylræktfyrirspurn
151A502 astjórnmálamenn í þáttum Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A501 aþjóðsöngur Íslendingalagafrumvarp
151A500 aNATO-þingið 2020skýrsla
151A499 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2020skýrsla
151A498 anorðurskautsmál 2020skýrsla
151A497 anorrænt samstarf 2020skýrsla
151A496 akosningar til Alþingislagafrumvarp
151A495 abreyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustaðlagafrumvarp
151A494 aAlþjóðaþingmannasambandið 2020skýrsla
151A493 aEvrópuráðsþingið 2020skýrsla
151A492 aVestnorræna ráðið 2020skýrsla
151A491 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
151A490 aÖSE-þingið 2020skýrsla
151A489 aaðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinuþingsályktunartillaga
151A488 aþingmannanefnd um loftslagsmálþingsályktunartillaga
151A487 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
151A486 askimun fyrir krabbameinifyrirspurn
151A485 avarnarmálalöglagafrumvarp
151A484 aþróunarsamvinnafyrirspurn
151A483 aloftslagsmálfyrirspurn
151A482 asendiskrifstofur hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
151A481 akostnaður við alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A480 aáfengislöglagafrumvarp
151A479 ainnlend eldsneytisframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
151A478 a ebreytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélagalagafrumvarp
151A477 aþekkingarsetur á Kirkjubæjarklaustrifyrirspurn til skrifl. svars
151A476 askráning hagsmunavarðafyrirspurn til skrifl. svars
151A475 avistun barna á vegum stjórnvalda á einkaheimilumþingsályktunartillaga
151A474 adánarbúfyrirspurn til skrifl. svars
151A473 aviðbrögð við dómi um uppgreiðslugjöld Íbúðalánasjóðslánafyrirspurn til skrifl. svars
151A472 ahlutafélöglagafrumvarp
151A471 a estefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamálalagafrumvarp
151A470 a eKristnisjóður o.fllagafrumvarp
151A469 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A468 a eþingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
151A467 aátröskunarteymifyrirspurn til skrifl. svars
151A466 a estjórnarskrá lýðveldisins Íslandslagafrumvarp
151A465 aLúganósamningurinn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálumlagafrumvarp
151A464 afullnustugerðir og skuldaskil einstaklinga 2018-2020fyrirspurn til skrifl. svars
151A463 a esamkeppniseftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
151A462 amötuneyti sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A461 amötuneyti ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A460 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A459 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar 2020skýrsla
151A458 aalmannatryggingarlagafrumvarp
151A457 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
151A456 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
151A455 astefnumótun á sviði stafrænnar þróunarþingsályktunartillaga
151A454 arannsókn á Julian Assangefyrirspurn til skrifl. svars
151A453 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A452 a emálefni innflytjendalagafrumvarp
151A451 akolefnisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
151A450 aaðstoðarmenn dómarafyrirspurn til skrifl. svars
151A449 atakmörkun á sölu flugeldafyrirspurn til skrifl. svars
151A448 aáminningar og missir löggildingar eða starfsleyfis á sviði skipulags- og byggingarmálafyrirspurn til skrifl. svars
151A447 aviðbragðstími almannavarnafyrirspurn til skrifl. svars
151A446 a eendurgreiðsla virðisaukaskatts og flokkun bifreiðafyrirspurn til skrifl. svars
151A445 aþjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A444 a ebreyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverkilagafrumvarp
151A443 a ealmannavarnirlagafrumvarp
151A442 abreyting á sóttvarnalögumlagafrumvarp
151A441 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
151A440 a ehlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A439 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A438 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A437 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A436 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A435 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A434 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A433 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A432 a ehlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A431 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A430 arekstrarkostnaður og framlög til sjálfstætt rekinna grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
151A429 a ehreindýraveiðar árið 2021fyrirspurn til skrifl. svars
151A428 arannsóknir á peningaþvætti og lengd þeirra hjá lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
151A427 aframvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2018--2024skýrsla
151A426 aúttekt á starfsemi Vegagerðarinnarbeiðni um skýrslu
151A425 afrestun á fundum Alþingis
151A424 a eslysatryggingar almannatryggingalagafrumvarp
151A423 aeignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífibeiðni um skýrslu
151A422 aættliðaskipti búðjarðaþingsályktunartillaga
151A421 a ekynjahlutföll í stofnunum barnaverndarfyrirspurn til skrifl. svars
151A420 akynjahlutföll á skólaskrifstofum og við námsgagnagerðfyrirspurn til skrifl. svars
151A419 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A418 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A417 adómar Landsréttarfyrirspurn til skrifl. svars
151A416 a elosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
151A415 abætt aðgengi að efnisframboði Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A414 a eviðvera herliðsfyrirspurn til skrifl. svars
151A413 askýrsla Ríkisendurskoðunar um ríkislögreglustjóraálit nefndar um skýrslu
151A412 avegalöglagafrumvarp
151A411 astofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
151A410 a efjöldi sýkinga og andláta af völdum COVID-19 veirunnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A409 a elagaheimildir Skipulagsstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A408 askólasóknarreglur í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
151A407 a eveiðar á fuglum á válistafyrirspurn til skrifl. svars
151A406 astórhvalaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A405 astórhvalaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A404 a eloðdýraræktfyrirspurn til skrifl. svars
151A403 a erefaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A402 araunverulegir eigendur Arion banka hffyrirspurn til skrifl. svars
151A401 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
151A400 a ebreyting á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamálalagafrumvarp
151A399 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A398 a eundirritun og fullgilding valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
151A397 a eráðstöfun útvarpsgjaldsþingsályktunartillaga
151A396 akostnaður vegna skipunar dómara við Landsréttfyrirspurn til skrifl. svars
151A395 auppbygging geðsjúkrahússþingsályktunartillaga
151A394 abiðlistar í heilbrigðiskerfinubeiðni um skýrslu
151A393 ajafnréttisáætlanir fyrir skólakerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
151A392 anámsárangur pilta og stúlkna í skólakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
151A391 a efjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
151A390 amalarnámurfyrirspurn til skrifl. svars
151A389 a ebreyting á útlendingalögum til að hemja útgjöld og auka skilvirkni í málsmeðferðþingsályktunartillaga
151A388 aveikleikar í umgjörð skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A387 asáttmáli Sameinuðu þjóðanna um ríkisfangsleysifyrirspurn til skrifl. svars
151A386 a evopnalöglagafrumvarp
151A385 a einnflutningur á osti og kjötifyrirspurn til skrifl. svars
151A384 astafrænir skattarfyrirspurn til skrifl. svars
151A383 aLandhelgisgæsla Íslandsbeiðni um skýrslu
151A382 aaðgerðir til að draga úr nagladekkjanotkunfyrirspurn til skrifl. svars
151A381 amótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginufyrirspurn til skrifl. svars
151A380 akostnaður við áfrýjun niðurstöðu neðri deildar Mannréttindadómstóls Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
151A379 aflutningur höfuðstöðva Rarik ohf. á landsbyggðinaþingsályktunartillaga
151A378 a esveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
151A377 a eferðagjöflagafrumvarp
151A376 a ebúvörulöglagafrumvarp
151A375 a ejarðalöglagafrumvarp
151A374 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A373 a erannsókn og saksókn í skattalagabrotumlagafrumvarp
151A372 a evirðisaukaskattur o.fl.lagafrumvarp
151A371 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
151A370 a eáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
151A369 a eHálendisþjóðgarðurlagafrumvarp
151A368 a evernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
151A367 a efjölmiðlarlagafrumvarp
151A366 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
151A365 a elögreglulög o.fl.lagafrumvarp
151A364 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
151A363 astaðfesting samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021þingsályktunartillaga
151A362 a egreiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurslagafrumvarp
151A361 a efélagsleg aðstoð og almannatryggingarlagafrumvarp
151A360 a egræn atvinnubyltingþingsályktunartillaga
151A359 a emótun stefnu Íslands um málefni hafsinsþingsályktunartillaga
151A358 aRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
151A357 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
151A356 a eGæða- og eftirlitsstofnun velferðarmálalagafrumvarp
151A355 a eBarna- og fjölskyldustofalagafrumvarp
151A354 a esamþætting þjónustu í þágu farsældar barnalagafrumvarp
151A353 a eframkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2.lagafrumvarp
151A352 aábendingar sem varða stjórnsýsluna í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bankanna 2008skýrsla
151A351 a ekjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslandslagafrumvarp
151A350 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A349 abirting alþjóðasamninga í C-deild Stjórnartíðindaþingsályktunartillaga
151A348 atollasamningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörurbeiðni um skýrslu
151A347 ahjúskaparlöglagafrumvarp
151A346 asamræmd niðurgreiðsla hjálpartækja fyrir heyrnar- og sjónskert börnþingsályktunartillaga
151A345 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
151A344 a eNeytendastofa o.fl.lagafrumvarp
151A343 a elífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
151A342 a ebreyting á ýmsum lögum um skatta og gjöldlagafrumvarp
151A341 a ereglubundin og viðvarandi upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldalagafrumvarp
151A340 a eumferðarlöglagafrumvarp
151A339 a ekosningalöglagafrumvarp
151A338 abúvörulöglagafrumvarp
151A337 a efjáraukalög 2020lagafrumvarp
151A336 a ejöfnun kostnaðar við dreifingu raforkulagafrumvarp
151A335 a ehollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
151A334 a eviðspyrnustyrkirlagafrumvarp
151A333 amunur á rekstrarkostnaði Vífilsstaða og annrra hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
151A332 aspilakassarfyrirspurn til skrifl. svars
151A331 aeftirlit með lánum með ríkisábyrgðskýrsla
151A330 aorkuskipti í flugi á Íslandiþingsályktunartillaga
151A329 a esóttvarnalöglagafrumvarp
151A328 aliðskiptaaðgerðirbeiðni um skýrslu
151A327 a ekostnaður við þáttagerð og verktöku hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
151A326 aBreiðafjarðarferjan Baldurfyrirspurn til skrifl. svars
151A325 astafrænar smiðjurfyrirspurn til skrifl. svars
151A324 abrottfall aldurstengdra starfslokareglnaþingsályktunartillaga
151A323 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
151A322 a eopinber stuðningur við nýsköpunlagafrumvarp
151A321 a eTækniþróunarsjóðurlagafrumvarp
151A320 a eþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
151A319 auppgræðsla lands og ræktun túnaþingsályktunartillaga
151A318 ageðheilbrigðisþjónusta í landinubeiðni um skýrslu
151A317 aSundabrautþingsályktunartillaga
151A316 askýrsla Ríkisendurskoðunar um stjórnsýslu dómstólannaskýrsla
151A315 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A314 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
151A313 a eskipagjaldlagafrumvarp
151A312 a efjárhagslegar viðmiðanirlagafrumvarp
151A311 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
151A310 a elistamannalaunlagafrumvarp
151A309 a enetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A308 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A307 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A306 anotkun jarðefnaeldsneytisfyrirspurn til skrifl. svars
151A305 atransteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A304 avangoldið vátryggingariðgjald ökutækisfyrirspurn til skrifl. svars
151A303 abirting laga í Stjórnartíðindumfyrirspurn til skrifl. svars
151A302 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A301 aálagning fasteignaskattalagafrumvarp
151A300 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
151A299 ahlutafélöglagafrumvarp
151A298 aurðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
151A297 abið eftir geðheilbrigðis- eða endurhæfingarúrræðifyrirspurn til skrifl. svars
151A296 aumferð um Hvalfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
151A295 a eútflutningur á úrgangifyrirspurn til skrifl. svars
151A294 a eurðun dýrahræjafyrirspurn til skrifl. svars
151A293 astörf læknanemafyrirspurn til skrifl. svars
151A292 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A291 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A290 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A289 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A288 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A287 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A286 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A285 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A284 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A283 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A282 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
151A281 askipun starfshóps um merkingu kolefnisspors matvælaþingsályktunartillaga
151A280 a eumferðarlöglagafrumvarp
151A279 a eleyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitímaþingsályktunartillaga
151A278 a emenntastefna 2020--2030þingsályktunartillaga
151A277 a estaðfesting ríkisreiknings 2019lagafrumvarp
151A276 a enáttúruverndlagafrumvarp
151A275 a eskipulagslöglagafrumvarp
151A274 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
151A273 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablað og aukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
151A272 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
151A271 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
151A270 a enauðungarsalalagafrumvarp
151A269 aháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
151A268 akönnun á hagkvæmi strandflutningaþingsályktunartillaga
151A267 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A266 a eSchengen-upplýsingarkerfið á Íslandilagafrumvarp
151A265 a efiskeldilagafrumvarp
151A264 aminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
151A263 ameðferðarúrræði og biðlistar á Vogifyrirspurn til skrifl. svars
151A262 aviðbrögð og varnir gegn riðuveiki í sauðféfyrirspurn til skrifl. svars
151A261 aurðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
151A260 a estarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
151A259 ahagkvæmisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
151A258 a erafræn birting álagningar- og skattaskrárþingsályktunartillaga
151A257 avernd barna gegn ofbeldi í skólastarfifyrirspurn
151A256 a evistun fanga á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
151A255 abeiðnir um undanþágu frá reglum um þungaflutningafyrirspurn til skrifl. svars
151A254 abirting viðkvæmra persónugreinanlegra upplýsinga í dómumfyrirspurn
151A253 abirting laga um fiskeldi í Stjórnartíðindumfyrirspurn til skrifl. svars
151A252 afjöldi innlagna á Landspítala vegna valaðgerðafyrirspurn til skrifl. svars
151A251 a evernd Breiðafjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A250 a ekvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A249 akvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A248 akvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A247 aumsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A246 aviðbrögð við aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn meðafla sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
151A245 a eviðbrögð við aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn meðafla sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
151A244 arannsóknir á veiðarfærumfyrirspurn til skrifl. svars
151A243 averndun og varðveisla skipa og bátaþingsályktunartillaga
151A242 a etakmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytisþingsályktunartillaga
151A241 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A240 a ebúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
151A239 a eaðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofiþingsályktunartillaga
151A238 a eendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
151A237 afjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2022--2025þingsályktunartillaga
151A236 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
151A235 aframkvæmd ályktana Alþingis 2019skýrsla
151A234 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A233 astarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
151A232 aFiskistofalagafrumvarp
151A231 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A230 a eútlendingarlagafrumvarp
151A229 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
151A228 a ebirting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaðiþingsályktunartillaga
151A227 aútfærslur framhaldsskólanna á námi á tímum kórónuveirufaraldursinsbeiðni um skýrslu
151A226 a eviðhald og varðveisla gamalla bátaþingsályktunartillaga
151A225 aum úttekt á starfsemi Skattsins við framkvæmd tollalagabeiðni um skýrslu
151A224 abúvörulöglagafrumvarp
151A223 aframsal sakamanna og önnur aðstoð í sakamálumlagafrumvarp
151A222 aviðbrögð við upplýsingaóreiðuþingsályktunartillaga
151A221 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A220 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A219 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A218 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A217 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A216 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A215 aendursending flóttafólks til Grikklandsfyrirspurn til skrifl. svars
151A214 arafvæðing styttri flugferðaþingsályktunartillaga
151A213 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
151A212 a etekjufallsstyrkirlagafrumvarp
151A211 a ebætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilumlagafrumvarp
151A210 aaðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjumbeiðni um skýrslu
151A209 a efjarskiptilagafrumvarp
151A208 a eskipalöglagafrumvarp
151A207 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
151A206 a eskrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki tillagafrumvarp
151A205 a eþinglýsingalöglagafrumvarp
151A204 a ebarnalöglagafrumvarp
151A203 atekjuskatturlagafrumvarp
151A202 a etímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlistlagafrumvarp
151A201 a efjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A200 astuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfrestilagafrumvarp
151A199 alandshlutaverkefni í skógræktfyrirspurn til skrifl. svars
151A198 arjúpnarannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
151A197 aliðskiptaseturfyrirspurn til skrifl. svars
151A196 alán Íbúðalánasjóðs sem bera uppgreiðslugjaldfyrirspurn
151A195 asamningar samkvæmt lögum um opinber fjármálfyrirspurn til skrifl. svars
151A194 aaðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A193 afrumvarp um skilgreiningu auðlindafyrirspurn
151A192 a eréttur barna til að þekkja uppruna sinnþingsályktunartillaga
151A191 a eskipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
151A190 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
151A189 ajarðalöglagafrumvarp
151A188 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
151A187 a eorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
151A186 aundirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
151A185 a eafnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
151A184 a eaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
151A183 afrádráttur frá tekjuskattifyrirspurn til skrifl. svars
151A182 abreytingar á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunafyrirspurn til skrifl. svars
151A181 alýtaaðgerðir á stúlkum og starfsemi lýtalæknafyrirspurn til skrifl. svars
151A180 aviðskiptahættir útgerða í þróunarlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
151A179 aminnisvarði um eldgosin í Surtsey og Heimaeyþingsályktunartillaga
151A178 a efullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélagaþingsályktunartillaga
151A177 a ebygging nýs þjóðarsjúkrahúss á Keldumþingsályktunartillaga
151A176 aaðgangur fanga að bókasafnifyrirspurn til skrifl. svars
151A175 a eagaviðurlög fangafyrirspurn til skrifl. svars
151A174 a eeinangrun fangafyrirspurn til skrifl. svars
151A173 afjöldi íbúða sem Íslandsbanki hf. og tengd félög eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A172 a esekta- og bótagreiðslur Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A171 aNýr Landspítali ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
151A170 aúthlutun styrkja til félaga- og hjálparsamtakafyrirspurn til skrifl. svars
151A169 afjöldi sjúkrarýma á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A168 afjárveitingar úr ríkissjóði til Sjómannadagsráðsfyrirspurn til skrifl. svars
151A167 auppgreiðsla lána vegna fasteignaviðskipta á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
151A166 akaupendur fullnustueigna Landsbankans og félaga honum tengdumfyrirspurn til skrifl. svars
151A165 askylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustuþingsályktunartillaga
151A164 amálefni aldraðralagafrumvarp
151A163 aendurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofaþingsályktunartillaga
151A162 a einnheimtulöglagafrumvarp
151A161 a emannanöfnlagafrumvarp
151A160 a ebreyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A159 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
151A158 agerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipaþingsályktunartillaga
151A157 a eaðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómumþingsályktunartillaga
151A156 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
151A155 ahugtökin tækni, nýsköpun og atvinnuþróunfyrirspurn til skrifl. svars
151A154 aaðgerðaáætlun byggðaáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A153 a esetningar og skipanir í embætti hjá löggæslustofnunum og stofnunum sem fara með ákæruvaldfyrirspurn til skrifl. svars
151A152 aheróínfyrirspurn til skrifl. svars
151A151 a ebarna- og unglingadeild Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
151A150 a ebiðtími hjá Greiningar - og ráðgjafastöð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A149 abiðtími hjá Þroska- og hegðunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
151A148 abreyting á ýmsum lögum vegna okurs á tímum hættuástandslagafrumvarp
151A147 a eflóðavarnir á landiþingsályktunartillaga
151A146 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
151A145 agirðingarlöglagafrumvarp
151A144 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
151A143 a eopinber fjármállagafrumvarp
151A142 asveigjanleg tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofiþingsályktunartillaga
151A141 agrunnskólarlagafrumvarp
151A140 a ematvælilagafrumvarp
151A139 a eaukin skógrækt til kolefnisbindingarþingsályktunartillaga
151A138 aminning Margrétar hinnar oddhöguþingsályktunartillaga
151A137 a evegalöglagafrumvarp
151A136 a ehöfundalöglagafrumvarp
151A135 a elögreglulöglagafrumvarp
151A134 adómtúlkarþingsályktunartillaga
151A133 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
151A132 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A131 aframleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
151A130 a eÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
151A129 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
151A128 astaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðþingsályktunartillaga
151A127 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
151A126 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
151A125 a ebygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
151A124 a esamfélagstúlkunþingsályktunartillaga
151A123 a eráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
151A122 amenntagáttþingsályktunartillaga
151A121 a eheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
151A120 afjöldi íbúða sem félög tengd Landsbankanum hf. eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A119 afjöldi íbúða sem Landsbankinn hf. eignaðist á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A118 araunverulegir eigendur Arion bankafyrirspurn til skrifl. svars
151A117 atafir á aðgerðum og biðlistarfyrirspurn
151A116 a elaunasjóður íslensks afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
151A115 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
151A114 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A113 a efélagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
151A112 a eráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandiþingsályktunartillaga
151A111 ainnviðir og þjóðaröryggibeiðni um skýrslu
151A110 a eminningardagur um fórnarlömb helfararinnarþingsályktunartillaga
151A109 a ehagsmunafulltrúar aldraðraþingsályktunartillaga
151A108 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
151A107 a emótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandiþingsályktunartillaga
151A106 a eskákkennsla í grunnskólumþingsályktunartillaga
151A105 aaðgengi að vörum sem innihalda CBDþingsályktunartillaga
151A104 a ebætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
151A103 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
151A102 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
151A101 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
151A100 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
151A99 a eKosningar til Alþingislagafrumvarp
151A98 a eástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
151A97 a ekjötræktþingsályktunartillaga
151A96 a eskaðabótalöglagafrumvarp
151A95 a eskaðabótalöglagafrumvarp
151A94 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
151A93 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A92 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A91 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A90 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A89 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A88 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
151A87 a egreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
151A86 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A85 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
151A84 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A83 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
151A82 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
151A81 a emótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
151A80 a eÞingsköp Alþingislagafrumvarp
151A79 anýting séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A78 anám í ylrækt og garðyrkjufyrirspurn
151A77 asala og nýting matvörufyrirspurn til skrifl. svars
151A76 arannsóknir á selumfyrirspurn til skrifl. svars
151A75 arannsóknir á hvölumfyrirspurn til skrifl. svars
151A74 arannsóknir á skeldýrumfyrirspurn til skrifl. svars
151A73 akynhlutlaus málnotkunfyrirspurn
151A72 aeinstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaðafyrirspurn til skrifl. svars
151A71 a eeinstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaðafyrirspurn til skrifl. svars
151A70 aNýsköpunarmiðstöð Íslandsfyrirspurn
151A69 a elaxa- og fiskilúsfyrirspurn til skrifl. svars
151A68 a einnflutningur á laxafóðrifyrirspurn til skrifl. svars
151A67 ameðafli í hringnótaveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A66 ameðafli í flotvörpuveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A65 aeignir og tekjur landsmanna árið 2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A64 a eúthlutun byggðakvótafyrirspurn til skrifl. svars
151A63 aákvörðun pólskra sveitarfélaga um að lýsa sig ,,LGBT-laus svæði"fyrirspurn til skrifl. svars
151A62 abreytingar á lögum um fjöleignarhúsfyrirspurn
151A61 aloftslagsstefna opinberra aðilafyrirspurn
151A60 avinnustöðvar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A59 avinna utan starfsstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
151A58 aþjónusta við heyrnar- og sjónskertafyrirspurn til skrifl. svars
151A57 a esértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og langveik börnþingsályktunartillaga
151A56 a esamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
151A55 a estimpilgjaldlagafrumvarp
151A54 a eeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
151A52 a eárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
151A50 agreiðara aðgengi að meðferðarúrræðum á sjúkrahúsinu Vogiþingsályktunartillaga
151A49 a eaðgerðaáætlun um nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
151A48 a eaukin atvinnuréttindi útlendingaþingsályktunartillaga
151A47 a eúttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólksþingsályktunartillaga
151A46 a eskattleysi launatekna undir 350.000 kr. og 350.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþegaþingsályktunartillaga
151A44 a emótun sjálfbærrar iðnaðarstefnuþingsályktunartillaga
151A43 a eaðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiruþingsályktunartillaga
151A42 a estórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
151A41 abúvörulöglagafrumvarp
151A40 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
151A39 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
151A38 a evextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
151A37 a etímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.þingsályktunartillaga
151A36 a eaðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignumþingsályktunartillaga
151A35 a eatvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launalagafrumvarp
151A34 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
151A33 a egræn utanríkisstefnaþingsályktunartillaga
151A32 a eloftslagsmállagafrumvarp
151A31 a eríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunarþingsályktunartillaga
151A30 a ebreyting á barnalögumlagafrumvarp
151A29 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A28 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A27 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
151A26 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
151A25 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A24 a etímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverksþingsályktunartillaga
151A23 a eráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.lagafrumvarp
151A22 a ekynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A21 a ebreyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A20 a ekynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A19 a eutanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
151A18 a elækningatækilagafrumvarp
151A17 a emannvirkilagafrumvarp
151A16 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
151A15 a estjórnsýsla jafnréttismálalagafrumvarp
151A14 a ejöfn staða og jafn réttur kynjannalagafrumvarp
151A13 a eviðskiptaleyndarmállagafrumvarp
151A12 a emerkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkunlagafrumvarp
151A11 a ebarnalöglagafrumvarp
151A10 a eleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
151A9 a eíslensk landshöfuðlénlagafrumvarp
151A8 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A7 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
151A6 a eopinber fjármállagafrumvarp
151A5 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021lagafrumvarp
151A4 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
151A3 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A2 a efjármálaáætlun 2021--2025þingsályktunartillaga
151A1 a efjárlög 2021lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.