Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
148A248 ahollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
148A247 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
148A240 amatvælaframleiðsla á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
148A238 abarnalöglagafrumvarp
148A237 asjúkraflutningarfyrirspurn
148A236 aaðgengi að stafrænum smiðjumþingsályktunartillaga
148A235 anefndir og ráð um málefni fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A234 aökugerðifyrirspurn til skrifl. svars
148A233 anauðungarsala og gjaldþrotaskiptifyrirspurn til skrifl. svars
148A232 ainnflæði erlends áhættufjármagnsfyrirspurn
148A231 aframkvæmd skólastarfs í leikskólum skólaárin 2011--2012, 2012--2013, 2013--2014 og 2014--2015skýrsla
148A230 astyrkir til tölvuleikjagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A229 aúrskurðir sýslumanns í umgengnismálumfyrirspurn
148A228 alögskilnaðirfyrirspurn til skrifl. svars
148A227 askráning faðernisfyrirspurn til skrifl. svars
148A226 agreiðslur til foreldra vegna andvanafæðingar og fósturlátsfyrirspurn til skrifl. svars
148A225 aúrvinnsla upplýsinga um eignir Íslendinga á aflandssvæðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A224 astuðningur við Samtök umgengnisforeldrafyrirspurn
148A223 astuðningur við Fjölskyldumiðstöð Rauða krossinsfyrirspurn
148A222 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
148A221 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis og viðbrögð við þeimfyrirspurn til skrifl. svars
148A220 abirting gagnafyrirspurn til skrifl. svars
148A219 agerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmálsþingsályktunartillaga
148A218 aSala fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A217 aherstöðvarrústir á Straumnesfjallifyrirspurn til skrifl. svars
148A216 aVestmannaeyjaferjafyrirspurn til skrifl. svars
148A215 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
148A214 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
148A213 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A212 agagnaverfyrirspurn
148A211 ainnbrot á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
148A210 askriflegt svar við fyrirspurn þingmannsfyrirspurn til skrifl. svars
148A209 atúlkun siðareglnafyrirspurn til skrifl. svars
148A208 agreiðsluþátttaka ríkisins í tæknifrjóvgunarmeðferðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A207 aáhrif húsnæðisliðar vísitölu neysluverðs á lán heimilafyrirspurn til skrifl. svars
148A206 akostnaðarþátttaka námsmanna í heilbrigðisþjónustu og frítekjumark LÍNfyrirspurn til skrifl. svars
148A205 aframboð á félagslegu húsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
148A204 adómsmál hjá Lánasjóði íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
148A203 ameðferð sakamálalagafrumvarp
148A202 a erafrettur og áfyllingar fyrir rafretturlagafrumvarp
148A201 afrelsi á leigubifreiðamarkaðiþingsályktunartillaga
148A200 askipting útsvarstekna milli sveitarfélagaþingsályktunartillaga
148A199 aplastagnir í neysluvatni og verndun neysluvatnsfyrirspurn til skrifl. svars
148A198 aframkvæmdaáætlun í málefnum innflytjendafyrirspurn til skrifl. svars
148A197 anýjar aðferðir við orkuöflunbeiðni um skýrslu
148A196 aheilbrigðisáætlunfyrirspurn
148A195 avindorkafyrirspurn til skrifl. svars
148A194 aútflutningsskylda í landbúnaðifyrirspurn
148A193 abann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
148A192 alágskattaríkiþingsályktunartillaga
148A191 afjárfestingar í rannsóknum og þróunþingsályktunartillaga
148A190 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
148A189 akostnaður við heilbrigðisþjónustu fyrir erlenda ferðamennfyrirspurn til skrifl. svars
148A188 aundanþága frá kílómetragjaldifyrirspurn til skrifl. svars
148A187 aformleg erindi frá heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
148A186 anefnd um framtíð Reykjavíkurflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
148A185 amannvirkilagafrumvarp
148A184 alýðháskólarfyrirspurn
148A183 askortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A182 aræðismenn Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
148A181 asamgöngumál á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
148A180 auppgreiðslugjöld húsnæðislána hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
148A179 astefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforkuþingsályktunartillaga
148A178 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
148A177 arafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
148A176 aorkunotkun á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
148A175 atímabundnir ráðningarsamningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A174 alögheimilifyrirspurn
148A173 ainnheimta sekta vegna umferðarlagabrotafyrirspurn til skrifl. svars
148A172 a eöryggi sjúklinga á geðsviði Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
148A171 astrandveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A170 astaða og sjálfstæði háskóla á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
148A169 ahagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
148A168 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllurþingsályktunartillaga
148A167 amarkaðar tekjurlagafrumvarp
148A166 adómþingfyrirspurn til skrifl. svars
148A165 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
148A164 astefna stjórnvalda um innanlandsflugfyrirspurn til skrifl. svars
148A163 a einnflutningur á hráum og ógerilsneyddum matvælumfyrirspurn til skrifl. svars
148A162 a eáætlanir um fjarleiðsögu um gervihnöttfyrirspurn til skrifl. svars
148A161 aaðgengi fatlaðs fólks að sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A160 alífrænar landbúnaðarafurðirfyrirspurn til skrifl. svars
148A159 ahlutfall lána með veði í íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
148A158 aþjónusta við börn með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD)fyrirspurn til skrifl. svars
148A157 areglugerðarlokanirfyrirspurn til skrifl. svars
148A156 alúðuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A155 atekjur af VS-aflafyrirspurn til skrifl. svars
148A154 avegþjónustafyrirspurn
148A153 afæðingarstyrkir og greiðslur úr Fæðingarorlofssjóðifyrirspurn til skrifl. svars
148A152 aheilbrigðisþjónusta í fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
148A151 avaraflugvöllur við Sauðárkrókfyrirspurn til skrifl. svars
148A150 aStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
148A149 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
148A148 ahúsnæði ríkisins í útleigufyrirspurn til skrifl. svars
148A147 afjöldi hjónavígslnafyrirspurn til skrifl. svars
148A146 ameginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2017skýrsla
148A145 asparnaður ríkissjóðs af Hvalfjarðargöngumfyrirspurn til skrifl. svars
148A144 agerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A143 atillögur starfshóps um vímuefnaneyslufyrirspurn til skrifl. svars
148A142 avímuefnaaksturfyrirspurn til skrifl. svars
148A141 a efíkniefnalagabrot á sakaskráfyrirspurn til skrifl. svars
148A140 akostnaður við hjúkrunarheimili og heilbrigðisþjónustufyrirspurn
148A139 arekstur háskólafyrirspurn til skrifl. svars
148A138 abrottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesjalagafrumvarp
148A137 arekstur framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
148A136 asjálfsvíg á geðdeildum og meðferðarstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
148A135 aupptaka samræmdrar vísitölu neysluverðsþingsályktunartillaga
148A134 a ehelgidagafriðurlagafrumvarp
148A133 a eíslenskur ríkisborgararéttur og barnalöglagafrumvarp
148A132 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
148A131 aferjusiglingarfyrirspurn til skrifl. svars
148A130 aráðstöfun ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
148A129 asamningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
148A128 aættleiðingarlagafrumvarp
148A127 aáfengislöglagafrumvarp
148A126 akostnaður Vegagerðarinnar við fjárfrekar nýframkvæmdir og viðhaldfyrirspurn til skrifl. svars
148A125 a ekaup á ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A124 a ehávaðamengun í hafifyrirspurn til skrifl. svars
148A123 a eaðgerðaáætlun um orkuskiptifyrirspurn til skrifl. svars
148A122 a eaðgengi að geðheilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A121 amengun af völdum plastnotkunarfyrirspurn til skrifl. svars
148A120 arannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
148A119 aútgáfa vestnorrænnar söngbókarþingsályktunartillaga
148A118 aráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmálaþingsályktunartillaga
148A117 avestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðumþingsályktunartillaga
148A116 aúttekt á stofnun vestnorrænna eftirskólaþingsályktunartillaga
148A115 araforkulög og stofnun Landsnets hf.lagafrumvarp
148A114 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A113 aendurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlagaþingsályktunartillaga
148A112 asálfræðiþjónusta í opinberum háskólumþingsályktunartillaga
148A111 a efarþegaflutningar og farmflutningar á landilagafrumvarp
148A110 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
148A109 aSamgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumálalagafrumvarp
148A108 a etekjuskatturlagafrumvarp
148A107 askipt búseta barnafyrirspurn til skrifl. svars
148A106 a eafgreiðsla umsókna um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A105 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklingalagafrumvarp
148A104 abiðlistar á Vogifyrirspurn til skrifl. svars
148A103 alistamannalaunfyrirspurn til skrifl. svars
148A102 a erannsóknir á súrnun sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
148A101 a eaðgerðir gegn súrnun sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
148A100 aauknar fjárheimildir í frumvarpi til fjáraukalagafyrirspurn til skrifl. svars
148A99 akirkjujarðasamkomulagið frá 1997/98fyrirspurn til skrifl. svars
148A98 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
148A97 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
148A96 aNATO-þingið 2017skýrsla
148A95 aAlþjóðaþingmannasambandið 2017skýrsla
148A94 anorðurskautsmál 2017skýrsla
148A93 a eafleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrárlagafrumvarp
148A92 anorrænt samstarf 2017skýrsla
148A91 a edánaraðstoðþingsályktunartillaga
148A90 abætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
148A89 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
148A88 a eóháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahúsþingsályktunartillaga
148A87 aÖSE-þingið 2017skýrsla
148A86 aEvrópuráðsþingið 2017skýrsla
148A85 aVestnorræna ráðið 2017skýrsla
148A84 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2017skýrsla
148A83 a emannanöfnlagafrumvarp
148A82 astjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Útlendingastofnunarbeiðni um skýrslu
148A81 aleiga á fasteignum ríkisinsfyrirspurn
148A80 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2016skýrsla
148A79 aábendingar í skýrslu rannsóknanefndar Alþingis um Íbúðalánasjóðbeiðni um skýrslu
148A78 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingisbeiðni um skýrslu
148A77 afrestun á fundum Alþingis
148A76 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017þingsályktunartillaga
148A75 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
148A74 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
148A73 asamkeppni í mjólkuriðnaði og stuðningur við hannfyrirspurn til skrifl. svars
148A72 arekstrarform og ráðstöfun eigna Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A71 aframkvæmd reglugerðar nr. 1009/2015fyrirspurn til skrifl. svars
148A70 asamkeppni með landbúnaðarvörurfyrirspurn til skrifl. svars
148A69 abúvörusamningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A68 askattfrádráttur til nýsköpunarfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
148A67 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
148A66 a efjáraukalög 2017lagafrumvarp
148A65 a estofnefnahagsreikningarþingsályktunartillaga
148A64 abúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
148A63 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
148A62 asálfræðiþjónusta í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
148A61 avarnir gegn loftmengun frá skipumfyrirspurn til skrifl. svars
148A60 alaunaflfyrirspurn til skrifl. svars
148A59 askilgreiningar á hugtökumfyrirspurn til skrifl. svars
148A58 avalkvæð bókun IMO um hávaðamengun í skipumfyrirspurn til skrifl. svars
148A57 agreiðslur Tryggingastofnunar til eldri borgara og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
148A56 a eafnám vasapeningakerfis á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
148A55 a eívilnunarsamningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A54 aSamgöngustofafyrirspurn til skrifl. svars
148A53 ahúsnæðis-, dvalar- og ferðakostnaður alþingismannafyrirspurn til skrifl. svars
148A52 a emótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðirþingsályktunartillaga
148A51 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
148A50 a eþjóðarsátt um bætt kjör kvennastéttaþingsályktunartillaga
148A49 alokafjárlög 2016lagafrumvarp
148A48 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
148A47 a enýting forkaupsréttar ríkisins að hlutabréfum í Arion bankaþingsályktunartillaga
148A46 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
148A45 asamræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneytaþingsályktunartillaga
148A44 agreiðsluþátttaka sjúklingaþingsályktunartillaga
148A43 a ebygging 5.000 leiguíbúðaþingsályktunartillaga
148A42 aútlendingarlagafrumvarp
148A41 aeignir og tekjur landsmanna árið 2016fyrirspurn til skrifl. svars
148A40 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
148A39 aalmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
148A38 aalmannatryggingarlagafrumvarp
148A37 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A36 a ehöfundalöglagafrumvarp
148A35 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
148A34 a eútlendingarlagafrumvarp
148A33 aaksturskostnaður alþingismannafyrirspurn til skrifl. svars
148A32 akjarasamningar framhaldsskólakennarafyrirspurn til skrifl. svars
148A31 asiðareglur og upplýsingagjöffyrirspurn til skrifl. svars
148A30 aatkvæðakassarfyrirspurn til skrifl. svars
148A29 asamræmd próffyrirspurn til skrifl. svars
148A28 amálefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
148A27 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
148A26 a eþjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfirlagafrumvarp
148A25 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
148A24 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
148A23 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
148A22 a ebrottnám líffæralagafrumvarp
148A21 a estimpilgjaldlagafrumvarp
148A20 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingisbeiðni um skýrslu
148A19 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
148A18 a enotkun og ræktun lyfjahampsþingsályktunartillaga
148A17 a ealþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
148A16 aaðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.beiðni um skýrslu
148A15 aaðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.beiðni um skýrslu
148A14 a etrygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestingaþingsályktunartillaga
148A13 arafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
148A12 a eársreikningar og hlutafélöglagafrumvarp
148A11 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
148A10 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A9 a eskilyrðislaus grunnframfærslaþingsályktunartillaga
148A8 adómstólar o.fl.lagafrumvarp
148A7 a eútlendingarlagafrumvarp
148A6 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
148A5 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
148A4 a emannvirkilagafrumvarp
148A3 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018lagafrumvarp
148A2 a efjármálastefna 2018--2022þingsályktunartillaga
148A1 a efjárlög 2018lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.