Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
151A352 aábendingar sem varða stjórnsýsluna í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bankanna 2008skýrsla
151A351 a ekjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslandslagafrumvarp
151A350 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A349 abirting alþjóðasamninga í C-deild Stjórnartíðindaþingsályktunartillaga
151A348 atollasamningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörurbeiðni um skýrslu
151A347 ahjúskaparlöglagafrumvarp
151A346 asamræmd niðurgreiðsla hjálpartækja fyrir heyrnar- og sjónskert börn
151A345 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
151A344 aNeytendastofa o.fl.lagafrumvarp
151A343 alífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
151A342 abreyting á ýmsum lögum um skatta og gjöldlagafrumvarp
151A341 areglubundin og viðvarandi upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldalagafrumvarp
151A340 aumferðarlöglagafrumvarp
151A339 akosningalöglagafrumvarp
151A338 abúvörulöglagafrumvarp
151A337 a efjáraukalög 2020lagafrumvarp
151A336 ajöfnun kostnaðar við dreifingu raforkulagafrumvarp
151A335 ahollustuhætti og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
151A334 aviðspyrnustyrkirlagafrumvarp
151A333 amunur á rekstrarkostnaði Vífilsstaða og annrra hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
151A332 aspilakassarfyrirspurn til skrifl. svars
151A331 aeftirlit með lánum með ríkisábyrgðskýrsla
151A330 aorkuskipti í flugi á Íslandiþingsályktunartillaga
151A329 asóttvarnalöglagafrumvarp
151A328 aliðskiptaaðgerðirbeiðni um skýrslu
151A327 akostnaður við þáttagerð og verktöku hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
151A326 aBreiðafjarðarferjan Baldurfyrirspurn til skrifl. svars
151A325 astafrænar smiðjurfyrirspurn til skrifl. svars
151A324 abrottfall aldurstengdra starfslokareglnaþingsályktunartillaga
151A323 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
151A322 aopinber stuðningur við nýsköpunlagafrumvarp
151A321 aTækniþróunarsjóðurlagafrumvarp
151A320 aþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
151A319 auppgræðsla lands og ræktun túnaþingsályktunartillaga
151A318 ageðheilbrigðisþjónusta í landinubeiðni um skýrslu
151A317 aSundabrautþingsályktunartillaga
151A316 askýrsla Ríkisendurskoðunar um stjórnsýslu dómstólannaskýrsla
151A315 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnnþingsályktunartillaga
151A314 askattar og gjöldlagafrumvarp
151A313 askipagjaldlagafrumvarp
151A312 afjárhagslegar viðmiðanirlagafrumvarp
151A311 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
151A310 a elistamannalaunlagafrumvarp
151A309 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A308 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A307 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A306 anotkun jarðefnaeldsneytisfyrirspurn til skrifl. svars
151A305 atransteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A304 avangoldið vátryggingariðgjald ökutækisfyrirspurn til skrifl. svars
151A303 abirting laga í Stjórnartíðindumfyrirspurn til skrifl. svars
151A302 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A301 aálagning fasteignaskattalagafrumvarp
151A300 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
151A299 ahlutafélöglagafrumvarp
151A298 aurðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
151A297 abið eftir geðheilbrigðis- eða endurhæfingarúrræðifyrirspurn til skrifl. svars
151A296 aumferð um Hvalfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
151A295 aútflutningur á úrgangifyrirspurn til skrifl. svars
151A294 aurðun dýrahræjafyrirspurn til skrifl. svars
151A293 astörf læknanemafyrirspurn til skrifl. svars
151A292 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A291 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A290 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A289 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A288 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A287 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A286 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A285 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A284 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A283 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A282 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
151A281 askipun starfshóps um merkingu kolefnisspors matvælaþingsályktunartillaga
151A280 aumferðarlöglagafrumvarp
151A279 a eleyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitímaþingsályktunartillaga
151A278 a emenntastefna 2020--2030þingsályktunartillaga
151A277 a estaðfesting ríkisreiknings 2019lagafrumvarp
151A276 a enáttúruverndlagafrumvarp
151A275 a eskipulagslöglagafrumvarp
151A274 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
151A273 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablað og aukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
151A272 akosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
151A271 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
151A270 a enauðungarsalalagafrumvarp
151A269 aháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
151A268 akönnun á hagkvæmi strandflutningaþingsályktunartillaga
151A267 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A266 aSchengen-upplýsingarkerfið á Íslandilagafrumvarp
151A265 a efiskeldilagafrumvarp
151A264 aminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
151A263 ameðferðarúrræði og biðlistar á Vogifyrirspurn til skrifl. svars
151A262 aviðbrögð og varnir gegn riðuveiki í sauðféfyrirspurn til skrifl. svars
151A261 aurðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
151A260 a estarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
151A259 ahagkvæmisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
151A258 arafræn birting álagningar- og skattaskrárþingsályktunartillaga
151A257 avernd barna gegn ofbeldi í skólastarfifyrirspurn
151A256 avistun fanga á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
151A255 abeiðnir um undanþágu frá reglum um þungaflutningafyrirspurn til skrifl. svars
151A254 abirting viðkvæmra persónugreinanlegra upplýsinga í dómumfyrirspurn
151A253 abirting laga um fiskeldi í Stjórnartíðindumfyrirspurn til skrifl. svars
151A252 afjöldi innlagna á Landspítala vegna valaðgerðafyrirspurn til skrifl. svars
151A251 avernd Breiðafjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A250 a ekvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A249 akvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A248 akvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A247 aumsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A246 aviðbrögð við aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn meðafla sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
151A245 a eviðbrögð við aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn meðafla sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
151A244 arannsóknir á veiðarfærumfyrirspurn til skrifl. svars
151A243 averndun og varðveisla skipa og bátaþingsályktunartillaga
151A242 a etakmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytisþingsályktunartillaga
151A241 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A240 a ebúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
151A239 a eaðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofiþingsályktunartillaga
151A238 a eendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
151A237 afjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2022-2025þingsályktunartillaga
151A236 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
151A235 aframkvæmd ályktana Alþingis 2019skýrsla
151A234 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A233 astarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
151A232 aFiskistofalagafrumvarp
151A231 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A230 a eútlendingarlagafrumvarp
151A229 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
151A228 abirting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaðiþingsályktunartillaga
151A227 aútfærslur framhaldsskólanna á námi á tímum kórónuveirufaraldursinsbeiðni um skýrslu
151A226 aviðhald og varðveisla gamalla bátaþingsályktunartillaga
151A225 aum úttekt á starfsemi Skattsins við framkvæmd tollalagabeiðni um skýrslu
151A224 abúvörulöglagafrumvarp
151A223 aframsal sakamanna og önnur aðstoð í sakamálumlagafrumvarp
151A222 aviðbrögð við upplýsingaóreiðuþingsályktunartillaga
151A221 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A220 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A219 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A218 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A217 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A216 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A215 aendursending flóttafólks til Grikklandsfyrirspurn til skrifl. svars
151A214 arafvæðing styttri flugferðaþingsályktunartillaga
151A213 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
151A212 a etekjufallsstyrkirlagafrumvarp
151A211 a ebætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilumlagafrumvarp
151A210 aaðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjumbeiðni um skýrslu
151A209 a efjarskiptilagafrumvarp
151A208 a eskipalöglagafrumvarp
151A207 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
151A206 a eskrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki tillagafrumvarp
151A205 a eþinglýsingalöglagafrumvarp
151A204 a ebarnalöglagafrumvarp
151A203 atekjuskatturlagafrumvarp
151A202 a etímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlistlagafrumvarp
151A201 a efjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A200 astuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfrestilagafrumvarp
151A199 alandshlutaverkefni í skógræktfyrirspurn til skrifl. svars
151A198 arjúpnarannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
151A197 aliðskiptaseturfyrirspurn til skrifl. svars
151A196 alán Íbúðalánasjóðs sem bera uppgreiðslugjaldfyrirspurn
151A195 asamningar samkvæmt lögum um opinber fjármálfyrirspurn til skrifl. svars
151A194 aaðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A193 afrumvarp um skilgreiningu auðlindafyrirspurn
151A192 a eréttur barna til að þekkja uppruna sinnþingsályktunartillaga
151A191 a eskipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
151A190 ahjúskaparlöglagafrumvarp
151A189 ajarðalöglagafrumvarp
151A188 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
151A187 aorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
151A186 aundirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
151A185 aafnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
151A184 aaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
151A183 afrádráttur frá tekjuskattifyrirspurn til skrifl. svars
151A182 abreytingar á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunafyrirspurn til skrifl. svars
151A181 alýtaaðgerðir á stúlkum og starfsemi lýtalæknafyrirspurn til skrifl. svars
151A180 aviðskiptahættir útgerða í þróunarlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
151A179 aminnisvarði um eldgosin í Surtsey og Heimaeyþingsályktunartillaga
151A178 a efullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélagaþingsályktunartillaga
151A177 abygging nýs þjóðarsjúkrahúss á Keldumþingsályktunartillaga
151A176 aaðgangur fanga að bókasafnifyrirspurn til skrifl. svars
151A175 a eagaviðurlög fangafyrirspurn til skrifl. svars
151A174 a eeinangrun fangafyrirspurn til skrifl. svars
151A173 afjöldi íbúða sem Íslandsbanki hf. og tengd félög eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A172 asekta- og bótagreiðslur Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A171 aNýr Landspítali ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
151A170 aúthlutun styrkja til félaga- og hjálparsamtakafyrirspurn til skrifl. svars
151A169 afjöldi sjúkrarýma á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A168 afjárveitingar úr ríkissjóði til Sjómannadagsráðsfyrirspurn til skrifl. svars
151A167 auppgreiðsla lána vegna fasteignaviðskipta á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
151A166 akaupendur fullnustueigna Landsbankans og félaga honum tengdumfyrirspurn til skrifl. svars
151A165 askylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustuþingsályktunartillaga
151A164 amálefni aldraðralagafrumvarp
151A163 aendurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofaþingsályktunartillaga
151A162 a einnheimtulöglagafrumvarp
151A161 a emannanöfnlagafrumvarp
151A160 a ebreyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A159 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
151A158 agerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipaþingsályktunartillaga
151A157 aaðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómumþingsályktunartillaga
151A156 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
151A155 ahugtökin tækni, nýsköpun og atvinnuþróunfyrirspurn til skrifl. svars
151A154 aaðgerðaáætlun byggðaáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A153 asetningar og skipanir í embætti hjá löggæslustofnunum og stofnunum sem fara með ákæruvaldfyrirspurn til skrifl. svars
151A152 aheróínfyrirspurn til skrifl. svars
151A151 abarna- og unglingadeild Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
151A150 a ebiðtími hjá Greiningar - og ráðgjafastöð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A149 abiðtími hjá Þroska- og hegðunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
151A148 abreyting á ýmsum lögum vegna okurs á tímum hættuástandslagafrumvarp
151A147 a eflóðavarnir á landiþingsályktunartillaga
151A146 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
151A145 agirðingarlöglagafrumvarp
151A144 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
151A143 a eopinber fjármállagafrumvarp
151A142 asveigjanleg tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofiþingsályktunartillaga
151A141 agrunnskólarlagafrumvarp
151A140 amatvælilagafrumvarp
151A139 a eaukin skógrækt til kolefnisbindingarþingsályktunartillaga
151A138 aminning Margrétar hinnar oddhöguþingsályktunartillaga
151A137 avegalöglagafrumvarp
151A136 a ehöfundalöglagafrumvarp
151A135 alögreglulöglagafrumvarp
151A134 adómtúlkarþingsályktunartillaga
151A133 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
151A132 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A131 aframleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
151A130 a eÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
151A129 ameðferð sakamálalagafrumvarp
151A128 astaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðþingsályktunartillaga
151A127 aauðlindir og auðlindagjöld.þingsályktunartillaga
151A126 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
151A125 abygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
151A124 asamfélagstúlkunþingsályktunartillaga
151A123 aráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
151A122 amenntagáttþingsályktunartillaga
151A121 aheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
151A120 afjöldi íbúða sem félög tengd Landsbankanum hf. eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A119 afjöldi íbúða sem Landsbankinn hf. eignaðist á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A118 araunverulegir eigendur Arion bankafyrirspurn til skrifl. svars
151A117 atafir á aðgerðum og biðlistarfyrirspurn
151A116 alaunasjóður íslensks afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
151A115 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
151A114 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A113 afélagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
151A112 a eráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandiþingsályktunartillaga
151A111 ainnviðir og þjóðaröryggibeiðni um skýrslu
151A110 aminningardagur um fórnarlömb helfararinnarþingsályktunartillaga
151A109 ahagsmunafulltrúar aldraðraþingsályktunartillaga
151A108 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
151A107 a emótun efnahagslega hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandiþingsályktunartillaga
151A106 askákkennsla í grunnskólumþingsályktunartillaga
151A105 aaðgengi að vörum sem innihalda CBDþingsályktunartillaga
151A104 abætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
151A103 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
151A102 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
151A101 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
151A100 ameðferð einkamálalagafrumvarp
151A99 aKosningar til Alþingislagafrumvarp
151A98 aástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
151A97 akjötræktþingsályktunartillaga
151A96 askaðabótalöglagafrumvarp
151A95 a eskaðabótalöglagafrumvarp
151A94 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
151A93 aalmannatryggingarlagafrumvarp
151A92 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A91 aalmannatryggingarlagafrumvarp
151A90 aalmannatryggingarlagafrumvarp
151A89 aalmannatryggingarlagafrumvarp
151A88 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
151A87 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
151A86 atekjuskatturlagafrumvarp
151A85 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
151A84 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A83 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
151A82 askráning einstaklingalagafrumvarp
151A81 amótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
151A80 a eÞingsköp Alþingislagafrumvarp
151A79 anýting séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A78 anám í ylrækt og garðyrkjufyrirspurn
151A77 asala og nýting matvörufyrirspurn til skrifl. svars
151A76 arannsóknir á selumfyrirspurn til skrifl. svars
151A75 arannsóknir á hvölumfyrirspurn til skrifl. svars
151A74 arannsóknir á skeldýrumfyrirspurn til skrifl. svars
151A73 akynhlutlaus málnotkunfyrirspurn
151A72 aeinstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaðafyrirspurn til skrifl. svars
151A71 a eeinstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaðafyrirspurn til skrifl. svars
151A70 aNýsköpunarmiðstöð Íslandsfyrirspurn
151A69 a elaxa- og fiskilúsfyrirspurn til skrifl. svars
151A68 a einnflutningur á laxafóðrifyrirspurn til skrifl. svars
151A67 ameðafli í hringnótaveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A66 ameðafli í flotvörpuveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A65 aeignir og tekjur landsmanna árið 2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A64 a eúthlutun byggðakvótafyrirspurn til skrifl. svars
151A63 aákvörðun pólskra sveitarfélaga um að lýsa sig ,,LGBT-laus svæði"fyrirspurn til skrifl. svars
151A62 abreytingar á lögum um fjöleignarhúsfyrirspurn
151A61 aloftslagsstefna opinberra aðilafyrirspurn
151A60 avinnustöðvar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A59 avinna utan starfsstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
151A58 aþjónusta við heyrnar- og sjónskertafyrirspurn til skrifl. svars
151A57 a esértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og langveik börnþingsályktunartillaga
151A56 a esamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
151A55 a estimpilgjaldlagafrumvarp
151A54 a eeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
151A52 a eárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
151A50 agreiðara aðgengi að meðferðarúrræðum á sjúkrahúsinu Vogiþingsályktunartillaga
151A49 a eaðgerðaáætlun um nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
151A48 a eaukin atvinnuréttindi útlendingaþingsályktunartillaga
151A47 a eúttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólksþingsályktunartillaga
151A46 askattleysi launatekna undir 350.000 kr. og 350.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþegaþingsályktunartillaga
151A44 a emótun sjálfbærrar iðnaðarstefnuþingsályktunartillaga
151A43 a eaðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiruþingsályktunartillaga
151A42 a estórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
151A41 abúvörulöglagafrumvarp
151A40 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
151A39 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
151A38 avextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
151A37 a etímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.þingsályktunartillaga
151A36 a eaðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignumþingsályktunartillaga
151A35 a eatvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launalagafrumvarp
151A34 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
151A33 a egræn utanríkisstefnaþingsályktunartillaga
151A32 a eloftslagsmállagafrumvarp
151A31 aríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunnarþingsályktunartillaga
151A30 a ebreyting á barnalögumlagafrumvarp
151A29 atekjuskatturlagafrumvarp
151A28 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A27 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
151A26 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
151A25 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A24 a etímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverksþingsályktunartillaga
151A23 a eráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.lagafrumvarp
151A22 a ekynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A21 a ebreyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A20 a ekynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A19 a eutanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
151A18 a elækningatækilagafrumvarp
151A17 a emannvirkilagafrumvarp
151A16 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
151A15 a estjórnsýsla jafnréttismálalagafrumvarp
151A14 a ejöfn staða og jafn réttur kynjannalagafrumvarp
151A13 a eviðskiptaleyndarmállagafrumvarp
151A12 a emerkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkunlagafrumvarp
151A11 a ebarnalöglagafrumvarp
151A10 a eleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
151A9 a eíslensk landshöfuðlénlagafrumvarp
151A8 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A7 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
151A6 a eopinber fjármállagafrumvarp
151A5 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021lagafrumvarp
151A4 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
151A3 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A2 a efjármálaáætlun 2021--2025þingsályktunartillaga
151A1 a efjárlög 2021lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.