Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
152A247 asóttvarnalöglagafrumvarp
152A245 anauðungarsala, fjárnám og gjaldþrotaskipti hjá einstaklingumfyrirspurn til skrifl. svars
152A244 aevrópskir áhættufjármagnssjóðir og evrópskir félagslegir framtakssjóðirlagafrumvarp
152A243 amengun í gamla vatnsbólinu í Keflavík, Njarðvík og við Keflavíkurflugvöllfyrirspurn til skrifl. svars
152A242 akolefnisjöfnun Landgræðslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
152A240 ahagsveifluleiðréttur frumjöfnuður ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
152A239 aeignir og tekjur landsmanna árið 2021fyrirspurn til skrifl. svars
152A238 aval á söluaðila raforku til þrautavarafyrirspurn til skrifl. svars
152A237 aviðurkenning sjúkdómsgreininga yfir landamærifyrirspurn til skrifl. svars
152A236 ajarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
152A235 amyndlistarnám fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
152A234 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
152A233 askaðabótalöglagafrumvarp
152A232 astyrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartímalagafrumvarp
152A231 atollvarslafyrirspurn til skrifl. svars
152A230 aréttarstaða þolendafyrirspurn til skrifl. svars
152A229 aökukennslafyrirspurn til skrifl. svars
152A228 askoðun ökutækja og hagsmunir bifreiðaeigenda á landsbyggðinnifyrirspurn
152A227 apeningaþvætti með spilakössumfyrirspurn til skrifl. svars
152A226 ablóðgjöffyrirspurn
152A225 asjávarspendýrfyrirspurn
152A224 aáhrif bóluefna við COVID-19 á börnfyrirspurn til skrifl. svars
152A223 astefnumótunarvinna og framtíðarsýn um viðbrögð við heimsfaraldrinumfyrirspurn til skrifl. svars
152A222 aeftirlit Matvælastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
152A221 aGeimvísindastofnun Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
152A220 areynsla og menntun lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
152A219 askráning lögheimilisfyrirspurn til skrifl. svars
152A218 arannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahraunifyrirspurn
152A217 anýgengi örorkufyrirspurn til skrifl. svars
152A216 aáhrifasvæði friðunar jarðarinnar Drangar í Árneshreppifyrirspurn til skrifl. svars
152A215 averkefnið ,,Allir vinna"fyrirspurn til skrifl. svars
152A214 aólögmætar búsetuskerðingarfyrirspurn til skrifl. svars
152A213 aáfrýjun dóms Landsréttar um útreikning sérstakrar framfærsluuppbótarfyrirspurn til skrifl. svars
152A212 afjarnám í Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A211 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
152A210 astaðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.lagafrumvarp
152A209 agerð skoðanakönnunar um afstöðu til dánaraðstoðar meðal heilbrigðisstarfsfólksþingsályktunartillaga
152A208 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
152A207 aþolendamiðuð heildarendurskoðun hegningarlagaþingsályktunartillaga
152A206 afullgilding fríverslunarsamnings Íslands, Noregs og Liechtenstein og Stóra-Bretlands og Norður-Írlandsþingsályktunartillaga
152A205 a ebyrlanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A204 a ebyrlanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A203 abreytingar á reglum um skoðun ökutækjafyrirspurn til skrifl. svars
152A202 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
152A201 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
152A200 ahlutdeildarlánfyrirspurn til skrifl. svars
152A199 aCovid-19 smit barna hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
152A198 aákvörðun nr. 50/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A197 abygging hátæknisorpbrennslustöðþingsályktunartillaga
152A196 alækkun vörugjalds af bifreiðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A195 ahækkun frítekjumarksfyrirspurn til skrifl. svars
152A194 aminnisvarði um eldgosin í Surtsey og Heimaeyþingsályktunartillaga
152A193 a eúrvinnsla úrbótatillagna í skýrslu Ríkisendurskoðunar um Tryggingastofnun ríkisins og stöðu almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
152A192 a eaðgerðaáætlun til að fækka sjáfsvígumfyrirspurn til skrifl. svars
152A191 aundanþágur frá aldursákvæði hjúskaparlagabeiðni um skýrslu
152A190 aframlög, styrkir, viljayfirlýsingar, fyrirheit og samningar allra ráðherrabeiðni um skýrslu
152A189 akosningalöglagafrumvarp
152A188 a eBarna- og fjölskyldustofa og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmálalagafrumvarp
152A187 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
152A186 aloftferðirlagafrumvarp
152A185 aáhafnir skipalagafrumvarp
152A184 a emeðhöndlun legslímuflakksfyrirspurn til skrifl. svars
152A183 a eskerðanleg orkafyrirspurn til skrifl. svars
152A182 atekjuskatturlagafrumvarp
152A181 aalmannavarnirlagafrumvarp
152A180 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumfyrirspurn til skrifl. svars
152A179 aSundabrautþingsályktunartillaga
152A178 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
152A177 astimpilgjaldlagafrumvarp
152A176 atekjuskatturlagafrumvarp
152A175 aMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
152A174 afjáraukalög 2021lagafrumvarp
152A173 ahraðari málsmeðferð og bætt réttarstaða þolenda heimilisofbeldis við hjúskaparslitþingsályktunartillaga
152A172 ahjúskaparlöglagafrumvarp
152A171 ahringtenging rafmagns á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
152A170 aRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
152A169 a efjarskipti o.fl.lagafrumvarp
152A168 ajöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunalagafrumvarp
152A167 a ebreytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslandsþingsályktunartillaga
152A166 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2022þingsályktunartillaga
152A165 aákvörðun nr. 388/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A164 a efjárhagslegar viðmiðanir o.fl.lagafrumvarp
152A163 ahjúskaparlöglagafrumvarp
152A162 astarf Seðlabanka Íslands eftir gildistöku laga nr. 92/2019skýrsla
152A161 a estaðfesting ríkisreikningslagafrumvarp
152A160 aafnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
152A159 a evalfrjáls bókun við alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindifyrirspurn til skrifl. svars
152A158 askuldir heimila við fjármálafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
152A157 alaun starfsmanna Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A156 aógildingarmál og stefnubirtingfyrirspurn til skrifl. svars
152A155 a elíftækniiðnaður í tengslum við blóðmerahaldfyrirspurn til skrifl. svars
152A154 a eloftferðirlagafrumvarp
152A153 aákvörðun um breytingu á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A152 aákvörðun um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A151 abreyting á ýmsum lögumlagafrumvarp
152A150 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
152A149 a edýralyflagafrumvarp
152A148 aaðgengi að sálfræðiþjónustu óháð efnahagfyrirspurn til skrifl. svars
152A147 askimun fyrir BRCA-genum og fyrirbyggjandi aðgerðir vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A146 askimun fyrir leghálskrabbameinifyrirspurn til skrifl. svars
152A145 askimun fyrir brjóstakrabbameinifyrirspurn til skrifl. svars
152A144 a eFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
152A143 a etímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverksþingsályktunartillaga
152A142 astórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
152A141 abreyting á útlendingalögum til að hemja útgjöld og auka skilvirkni í málsmeðferðþingsályktunartillaga
152A140 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A139 aættliðaskipti bújarðaþingsályktunartillaga
152A138 a erannsóknir á nýgengi krabbameina á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
152A137 a etekjuskatturlagafrumvarp
152A136 afjöldi umsækjelda um alþjóðlega vernd sem hafa stöðu flóttamanns í öðru ríkifyrirspurn til skrifl. svars
152A135 auppgræðsla á landifyrirspurn til skrifl. svars
152A134 aendurheimt votlendisfyrirspurn til skrifl. svars
152A133 aolíuleit í efnahagslögsögu Íslandsfyrirspurn
152A132 a evopnaflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
152A131 anýskráning á bensín- og dísilbílumfyrirspurn
152A130 a ekostnaður við fjölgun ráðherra og breytingu á skipulagi ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
152A129 a eráðstöfun útvarpsgjaldsþingsályktunartillaga
152A128 afjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
152A127 akostnaður við brottvísanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A126 a etekjutrygging almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
152A125 askýrslugerð um eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífifyrirspurn til skrifl. svars
152A124 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A123 aleyfi til veiða á álft o.fl. utan hefðbundins veiðitímaþingsályktunartillaga
152A122 aaðstoðarmenn dómaraþingsályktunartillaga
152A121 abiðlisti barna eftir þjónustu talmeinafræðingafyrirspurn
152A120 astaða heimilanna í efnahagsþrengingum vegna heimsfaraldurs kórónuveirufyrirspurn
152A119 astaða mála á Landspítalafyrirspurn
152A118 abúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
152A117 aþjóðarhöll og þjóðarleikvangur fyrir íþróttirfyrirspurn
152A116 astuðningur við fötluð ungmenni eftir framhaldsskólafyrirspurn
152A115 askólavist umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
152A114 abúningsaðstaða og salernifyrirspurn til skrifl. svars
152A113 a ebúningsaðstaða og salernifyrirspurn til skrifl. svars
152A112 abúningsaðstaða og salernifyrirspurn til skrifl. svars
152A111 askiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
152A110 a egreiðslur Tryggingastofnunar til eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
152A109 abiðtími hjá Þroska- og hegðunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
152A108 a efjöldi innlagna á Landspítala vegna valaðgerðafyrirspurn til skrifl. svars
152A107 abiðtími og stöðugildi geðlæknafyrirspurn til skrifl. svars
152A106 a ebiðtími hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A105 ameiðyrðamálfyrirspurn til skrifl. svars
152A104 abætur til þolenda ofbeldisglæpafyrirspurn til skrifl. svars
152A103 asöfnun upplýsinga um dreifingu starfaþingsályktunartillaga
152A102 afrelsi á leigubifreiðamarkaðiþingsályktunartillaga
152A101 atímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.þingsályktunartillaga
152A100 ajöfn staða og jafn réttur kynja o.fl.lagafrumvarp
152A99 astimpilgjaldlagafrumvarp
152A98 aorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
152A97 a eumferðarlöglagafrumvarp
152A96 a eþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
152A95 anýting þörungaþingsályktunartillaga
152A94 abúvörulöglagafrumvarp
152A93 aendurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldisþingsályktunartillaga
152A92 aneytendastofa o.fl.lagafrumvarp
152A91 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
152A90 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
152A89 aefling kornræktarþingsályktunartillaga
152A87 aframtíð Íslands í svæðisbundinni, fjölþjóðlegri samvinnuþingsályktunartillaga
152A86 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A85 asjúkratryggingarlagafrumvarp
152A84 agrunnskólarlagafrumvarp
152A82 afyrning kröfuréttindalagafrumvarp
152A81 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
152A80 avextir og verðtrygging og húsaleigulöglagafrumvarp
152A79 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
152A78 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
152A77 ainnheimtulöglagafrumvarp
152A76 afasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
152A75 aneytendalán o.fl.lagafrumvarp
152A74 astuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
152A73 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A72 askaðabótalöglagafrumvarp
152A71 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A70 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
152A69 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A68 askaðabótalöglagafrumvarp
152A67 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A66 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
152A65 aopinber fjármállagafrumvarp
152A64 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A63 aokur á tímum hættuástandslagafrumvarp
152A62 aHappdrætti Háskóla Íslands o.fl.lagafrumvarp
152A61 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
152A60 apersónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl.lagafrumvarp
152A59 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A58 agjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börnþingsályktunartillaga
152A57 afjöleignarhúslagafrumvarp
152A56 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
152A55 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A54 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
152A53 astaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðiþingsályktunartillaga
152A52 aeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
152A51 abúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
152A50 abirting alþjóðasamningaþingsályktunartillaga
152A49 aaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
152A48 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
152A47 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
152A46 akaup á nýrri Breiðafjarðarferjuþingsályktunartillaga
152A45 aSundabrautþingsályktunartillaga
152A44 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
152A43 afjarskiptilagafrumvarp
152A42 aumhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
152A41 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A40 asjúkratryggingarlagafrumvarp
152A39 aMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
152A38 aalmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
152A37 aþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingulagafrumvarp
152A36 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A35 aFiskistofalagafrumvarp
152A34 asamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólkslagafrumvarp
152A33 ahagkvæmisathugun á uppbyggingu Skógarstrandavegarþingsályktunartillaga
152A32 abúvörulöglagafrumvarp
152A31 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar á árinu 2021skýrsla
152A30 aframkvæmd ályktana Alþingis frá árinu 2020skýrsla
152A24 aávana-og fíkniefnilagafrumvarp
152A22 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A20 aupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
152A16 a eaðgerðir gegn kynferðisbrotum og aukinn stuðningur við þolendurþingsályktunartillaga
152A15 a evelferð dýralagafrumvarp
152A14 auppbygging geðdeildaþingsályktunartillaga
152A13 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
152A12 aúttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfaraþingsályktunartillaga
152A11 aframkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2lagafrumvarp
152A8 aloftslagsmállagafrumvarp
152A7 askattleysi launatekna undir 350.000 krþingsályktunartillaga
152A6 auppbygging félagslegs húsnæðisþingsályktunartillaga
152A5 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
152A4 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
152A3 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022lagafrumvarp
152A2 a efjármálastefna 2022--2026þingsályktunartillaga
152A1 a efjárlög 2022lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.